Civis Mundi Jaarboek 2014

Civis Mundi Digitaal #29

‘DESIDERIUS’ VOOR S.W. COUWENBERG BIJ VERSCHIJNEN CIVIS MUNDI JAARBOEK 2014: HEEFT GESCHIEDENIS ZIN?

 

Op 15 januari 2015 werd tijdens de presentatie van het Civis Mundi Jaarboek  2014 in de ‘Faculty Club’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) Prof. Dr S.W. Couwenberg verrast door Rector-Magnificus Prof. H.A.P. Pols die een ‘Desiderius’ uitreikte aan de emeritus hoogleraar Staats- en bestuursrecht en hoofdredacteur-directeur van Civis Mundi: Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur.

 

BRONZEN BEELDJE

Het bronzen beeldje van Desiderius Erasmus, ontworpen door kunstenaar Mark Jurriëns, wordt één à twee keer per jaar door het College van Bestuur toegekend aan mensen die een brugfunctie hebben vervuld tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Nederlandse samenleving. Prof. Pols prees in zijn toespraak de energieke wijze waarop Couwenberg telkens weer uit de ivoren toren van de wetenschap klom om een bijdrage te leveren aan de publieke opinievorming in Nederland. Daarbij deinsde Couwenberg er niet voor terug controversiële standpunten in te nemen en ook dissidente geluiden van anderen in Civis Mundi een podium te bieden.

 

 

JAARBOEK

Wim Couwenberg, die zijn 90e levensjaar is ingegaan, bracht een halve eeuw geleden het eerste Jaarboek van Civis Mundi uit, al heette het toen nog niet zo.

Prof. Pols ontving uit handen van uitgever Sybrand Buve van de Deventer Universitaire Pers het eerste exemplaar van het Civis Mundi Jaarboek MMXIV: Heeft Geschiedenis Zin? Of is dit een Onzinnige Vraag?

 

TOESPRAKEN

Er waren toespraken van Prof. Dr Paul Cliteur, Prof. Koo van der Wal, Dr Wim Rietdijk, een gedicht van Piet Ransijn en er was muziek van de zingende cartoonist Djanko (pseudoniem van zoon Herman Jan Couwenberg). Een fotoverslag, alsmede de toespraak van Paul Cliteur, vindt u op de GGU-website: www.geertgrote-univ.nl. Zie ook de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam:

www.eur.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/detail/article/69754-onderscheiding-voor-emeritus-hoogleraar-sw-couwenberg/

 

Neem een voorproefje in:

http://issuu.com/mwfy/docs/civis_mundi_jaarboek_2014_issuu?e=1781116/11364158

 

Genaaid, gebrocheerd, 208 pagina’s.

Prijs: € 19,26

 

U kunt het Civis Mundi Jaarboek MMXIV: Heeft Geschiedenis Zin? bestellen via uw boekhandel of direct via de internetboekwinkel van de uitgever, Deventer Universitaire Pers.

Bestel direct » 

 

OVER DE DEVENTER UNIVERSITAIRE PERS (DUP)

De Deventer Universitaire Pers is de uitgeverstak van de Geert Grote Universiteit (GGU).

Ze stelt zich ten doel het publiceren van goed leesbare, wetenschappelijke werken van de hoogste kwaliteit, primair in de Nederlandse taal, en in een duurzame uitvoering. Zo wil zij een concrete bijdrage leveren aan het behoud en de versterking van het Nederlands als taal van cultuur en wetenschap. Zij onderscheidt zich door thema’s die verder reiken dan de waan van de dag, ook als deze zichzelf actualiteit noemt. De Deventer Universitaire Pers is steeds op zoek naar wat ook over tien, twintig of zelfs honderd jaar nog als relevant zal worden beschouwd. www.universitairepers.nl.