Patiënt als partner

Civis Mundi Digitaal #34

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht heeft een met cartoons prachtig geïllustreerd boekje gepubliceerd onder de uitnodigende titel: Heeft u nog vragen? Die vraag is gericht aan de patiënten van dat ziekenhuis, die dit boekje gratis aangereikt krijgen. De patiënt wordt daarin tot partner van de dokter en andere zorgverleners verklaard. Dit is een opmerkelijk gebaar. Het herinnert in zekere zin aan de democratiseringsbeweging van de jaren ’60, toen allerlei vanouds als natuurlijk beschouwde ongelijkheden, ook die tussen dokter en patiënt, tot democratische, dus gelijkwaardige relaties werden uitgeroepen. Die rebellie heeft wel enig effect gehad, vooral in allerlei plannen voor onderwijsvernieuwing, waarin de traditionele ongelijkheid tussen leraar en leerling ter discussie gesteld wordt. Maar die vanouds als natuurlijk beschouwde ongelijkheden zijn niet verdwenen. In dit boekje wordt dat democratisch idealisme nieuw leven ingeblazen in de relatie tussen dokter en patiënt. Al lezende komt men onder de indruk van dat idealisme, in een sector waar medische deskundigheid door snel voortschrijdende medische kennis en techniek onverminderd blijft imponeren. Nu is het wel zo dat, dankzij internet, vooral hoogopgeleiden in staat gesteld worden hun grote medische informatieachterstand zodanig te verkleinen, dat zij kunnen toegroeien naar een serieuze gesprekspartner van de dokter. Voor laagopgeleiden is dat heel wat moeilijker. De dokter behoudt niettemin zijn gezag als medische professional.

Het is in ieder geval moedig van dit ziekenhuis dat het met dit aardige boekje een interessante en relevante proef wil doen om de patiënt te motiveren tot een houding van partnerschap in zijn/haar relatie met de dokter als medisch deskundige. We zijn benieuwd hoe die proef uitpakt, en zien de publicatie hierover met veel belangstelling tegemoet.

 

SWC