Deugd

Civis Mundi Digitaal #34

Wie aandacht wil schenken aan corruptie en integriteit doet er goed aan ook de studie van ‘deugd’ aan te gaan.

Ga dan om te beginnen eens kijken op http://www.deugd.net/over-ons-2/  Lees:

  • Het CV van de auteur Toon Vissers over ethische vorming: ‘ora et labora’,  eenvoud, eerlijkheid, solidariteit, verantwoordelijkheid.
  • Een Manifest voor Wereldburgerschap.
  • Een essay ‘Verbeter de Wereld ... ‘over deugdethiek, classificaties en uitdagingen.

 

Deugdelijk

Is het toeval dat op donderdag 12 november 2015 tijdens een openbare plechtigheid

Prof. dr. ir. Rienk Goodijk ter gelegenheid van zijn ambtsaanvaarding als hoogleraar Governance in de (semi-)publieke sector, een rede uitsprak getiteld: “Van afvinken naar aanspreekbaarheid. Over deugdelijke governance in de semipublieke sector”.
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/53637