Verschuivende aandacht voor bestrijding van corruptie

Civis Mundi Digitaal #34

KPMG, 11-9-2015,
Anti-Bribery and Corruption,  Rising to the challenge in the age of globalization

Corruptie wordt inmiddels wereldwijd gezien als een misdrijf. Iets wat sommige beslissers in politiek en bedrijfsleven nog steeds niet schijnen te weten en nalaten in hun handelen te verwerken, als zij openlijk stellen dat zonder corrupt gedrag zij de werkgelegenheid in hun landen en bedrijven, en de winstgevendheid van hun economieën niet in stand kunnen houden. Alle OESO-landen hebben hiervoor getekend, zie http://www.oecd.org/corruption/oecdantibriberyconvention.htm, OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions

Een gelukkige ontwikkeling is dat meer en meer het besef doordringt dat je weliswaar onderling als landen/regeringen regels kunt stellen, en ook als ondernemingen afspraken kunt maken, maar dat zonder controle en het afdwingen van wat is geregeld en afgesproken je er niet komt. Bovendien moet wat je aan regels stelt en aan afspraken maakt, steeds meer gelden voor allen en alles, de gehele wereld.
Met de verdergaande globalisering ontstaan er steeds grotere ‘compliance’ uitdagingen op het gebied van anti-omkoping en corruptie.

Twee ontwikkelingen zijn hiervoor verantwoordelijk;

  1. een toenemend aantal overheden scherpt regelgeving aan of introduceert nieuwe richtlijnen. Internationaal opererende organisaties staan hiermee voor de moeilijke taak om met alle nationale verschillen rekening te houden.
  2. een andere ontwikkeling is dat bedrijven steeds vaker actief zijn in regio’s waar veel corruptie voorkomt.

KPMG Global heeft een wereldwijd onderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de maatregelen die organisaties nemen om met omkoping en corruptie om te gaan. Hieruit blijkt dat organisaties steeds meer met het onderwerp geconfronteerd worden. Het risicomanagement van activiteiten met derden blijkt daarbij de grootste uitdaging.

 

Nu downloaden

Anti-Bribery and Corruption (2,1 MB)

http://www.kpmg.com/nl/nl/issuesandinsights/articlespublications/pages/anti-bribery-and-corruption.aspx

 

Het KPMG-onderzoek met ondersteuning van Singapore Management University bestreek in 2015 in 64 landen een totaal van 659 ‘beslissers’ die aangeduid worden als ‘corporate risk managers’. Zelf beschouwen de respondents zich als ‘een van de meest senior staf in hun bedrijf’ belast met ‘Anti Bribery Compliance-taken’. De grootste risico’s liggen bij de tussen-personen en -partijen, zij die diensten verlenen aan of ten behoeve van een bedrijf in de onderlinge contacten tussen bedrijven. Cijfermatig wordt de omvang van dat probleem geduid als ‘driekwart van 427 corruptiegevallen’, een uitkomst van OESO-onderzoek. Waar mogelijk geeft het 2015-rapport ook vergelijkende cijfers met uitkomsten geboekt in 2011 (alleen voor UK en US).