Politie-doden

Civis Mundi Digitaal #37

door Michel van Hulten

In Civis Mundi #36 publiceerde ik mijn reactie (http://www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=2928)

op een artikel van Toonen en Duijst in  Cahiers Politiestudies #37 (http://www.maklu.be/link/9789046607244it.pdf)

over het verdwijnen van dossiers die betrekking hebben op doden die vallen terwijl de personen in kwestie op het moment van hun overlijden onder politietoezicht staan dan wel in bewaring zijn gesteld. Een alleszins opmerkelijk aantal verdwenen dossiers. Ik beloofde toen een weerwoord van de oorspronkelijke auteurs. Helaas heb ik zo’n weerwoord (nog) niet ontvangen.

Wel kwam er bericht van dhr  Lodewijk Gunther Moor (Projectsecretaris Stichting Maatschappij en Veiligheid - SMV) die meldde: ‘uw artikel en de reactie van Toonen en Duijst daarop komen te staan in de eerstvolgende aflevering van Cahiers Politiestudies. En zo hoort het ook, u reageert op een stuk uit de Cahiers en de auteurs reageren vervolgens op uw stuk natuurlijk weer in de Cahiers. De normale procedure dus.’ Op 24 april herinnerde ik dhr Gunther Moor aan deze toezegging.

 

Ik ben in afwachting tot ik de lezers van Civis Mundi ook kan bedienen. Neem ondertussen kennis van de oorspronkelijke studie en van mijn vorige inhoudelijke reactie.