De website van Civis Mundi is vernieuwd. Werkt de nieuwe site voor u niet goed? Bezoek dan de oude site via oud.civismundi.nl en stuur ons een email: webmaster@civismundi.nl.

Colofon (oud)

Civis Mundi Digitaal #52

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Sander Wieman
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl