Dichterlijke reflecties over een mogelijk voortbestaan. Gedichten bij de boekbespreking van De zielenreis

Civis Mundi Digitaal #64

door Piet Ransijn

De meeste zijn eerder geschreven dan het boek is gelezen.

 

De laatste reis                       2018 04 15 Na het overlijden van mijn zwager

 

Opeens is hij alleen op reis gegaan

naar een oord hier ver vandaan

waarvan wij weinig weten

De meesten zijn dit oord vergeten

waar wij en onze reisgenoten

ooit zijn ontsproten

 

Hij heeft een weg genomen

waar levenden niet komen

Opeens zijn wij hem kwijt

Het is zijn laatste reis

naar een oord waar wij in dromen

soms even kunnen komen

 

Hij ging er alleen heen

We weten niet waarheen

Hij was er niet op voorbereid

Voor afscheid was geen tijd

We kunnen hem niet meer bereiken

en niet meer in zijn ogen kijken

 

We vinden hem nog in ons hart

waar hij allang zijn plaats in had

Die wordt hem niet ontnomen

Daar kan hij blijven komen

hoewel hij om ons heen verdween

 

Wanneer ons tijdstip is gekomen

gaan ook wij daar allen heen

Naar een tijdloze dimensie

die voor ons niet te vatten is

waar materie overgaat in energie

Onze woorden grijpen mis

omdat daarover niets te zeggen is

 

Ons hart tast in het duister

als het stil geworden luistert

naar de beeldentaal van dromen

en erdoor wordt meegenomen

 

In sferen waar wij zelden komen

maar waar ons hart in liefde

doordringt tot de diepte

waar het zijn geliefde vindt

en zich met hem verbindt

 

Waar een ander licht schijnt

als de ruimte-tijd verdwijnt

de tijd verglijdt in eeuwigheid

en de materie ons niet scheidt

Waar we met de geliefden

zijn verbonden in de diepte

 

 

Naar verre werelden            2018 04 19

 

Alsof de ziel ontwaakt

vanuit een diepe slaap

waarin hij alles achterlaat

Zijn leven trekt langszij

Gaat snel aan hem voorbij

 

In een wirwar van herinneringen

loopt een lange smalle weg

naar hen die voor hem gingen

Op weg naar verre continenten

die hij slechts uit boeken kende

 

Hij kent er heg noch steg

Heeft geen kaart en geen kompas

en wist niet dat daar nog wat was

Kleurige en levendige vergezichten

Sterren die het hemelruim verlichten

 

Nergens een duidelijke grens

Het licht wordt helder en intens

Er is een wens om erin op te gaan

en toch te blijven voortbestaan

 

Wat kunnen verre werelddelen

hem eigenlijk nog schelen?

Alleen die ene reisgenoot

met wie hij zo intens genoot

 

Waar hij ook is heen gegaan

hij wilde niet bij haar vandaan

en liet haar eerder niet alleen

Tot hij opeens verdween

 

Niemand weet waarheen

Niet eens of hij nog ergens is

Want voortbestaan is ongewis

Misschien alleen herinneringen

waarbij tranen in de ogen springen

 

 

Afscheid met twee eendjes               2018 04 19 

 

Bij het afscheid stond de familie rondom de baar, naast en achter de partner. Daarachter was een prachtig water zichtbaar door het raam. In het water zwommen twee eendjes. Ze doken en duikelden samen dat het een lieve lust was. Even later zwom er een eendje weg. Het verdween buiten het blikveld achter de raampost en was er nog maar één eendje zichtbaar. Het andere eendje kon echter niet ver weg zijn.

Maar het verdwenen eendje was niet te zien. Ook niet als je een stap opzij deed om het blikveld te verbreden. Het kwam niet boven water. Waar was hij gebleven? Hij was niet ondergedoken. Dan was hij wel weer naar boven gekomen. Turend langs de oever was hij nergens te bekennen, verdwenen. 

 

Even later bleek er een eendje aan de overzijde van het water te zitten op de andere oever. Zou dat hem zijn? Het andere eendje duikelde nog even en zwom toen ook naar de oever aan de overzijde en voegde zich bij het eendje dat daar al zat. Samen zaten ze in het gras in de stralende avondzon.

Het was een treffend tafereel. De eendjes leidden even af van het gebeuren rond de baar. Het paste bij het afscheid van een natuurliefhebber, vogelspotter en eendenkenner.

 

 

http://www.granterre.nl/fantoramas-web/fantoHoogwater.html

 

Een leven na dit leven                      2018 06 16 Na lezing van Jozef Rulof, Een blik in het hiernamaals

 

Ook dode zielen leven

Iets is in leven gebleven

Ze weten dat het lichaam dood is

en voelen daarna vaak gemis

van wie hen dierbaar is

 

Van zijn ongeloof bekomen

wordt de ziel nu meegenomen

naar een land dat verder is

dan waar hij ooit geweest is

 

Hij krijgt nu werelden van licht

steeds helderder in zicht

die hij soms zag in de natuur

Waar in een andere cultuur

vaak nog iets van wordt beleefd

omdat het daar nog leeft

 

Het geloof in leven na dit leven

heeft het ook in andere culturen

steeds zwaarder te verduren

maar is nog steeds gebleven

 

Velen staan er nog voor open

zonder ervoor weg te lopen

en zien de dood als nieuw begin

Soms tegen beter weten in

 

De overleden ziel ziet in

dat hij opeens is overleden

en begint aan een nieuw leven

door het oude op te geven

 

Er iets van op te steken

waarmee hij verder gaat

als hij de aarde achterlaat

Het leven op aarde

behoudt zijn waarde

 

Van hetgeen de ziel er leerde

en wat hem interesseerde

wordt het meeste meegenomen

en in het nieuwe leven opgenomen

als hij van de schrik is bekomen

en zich heeft hersteld van de schok

dat hij onverwacht vertrok

 

Hij is zijn dierbaren kwijt

Voor een hartroerend afscheid

was maar weinig tijd

Hij is zijn lichaam kwijt

en hij leeft nu zijn bestaan

in een energie-lichaam

 

Het lijkt een wereld van dromen

De ziel wordt meegenomen

in lichtere en ijlere regionen

die in het aardse bewustzijn

haast onvoorstelbaar zijn

 

Zelfs een dichter vermag

geen dichterlijk verslag

te geven van het leven

na dit aardse leven

 

Wij mogen soms te rade gaan

bij wie ons het naaste staan

om een boodschap te krijgen

van het leven aan gene zijde

 

De zielenwereld leeft

ook als niemand aandacht geeft

aan degenen die nog verder leven

en nog om ons blijven geven

in een leven na dit leven

 

De liefde gaat zo niet verloren

maar wordt telkens weer herboren

en wordt meegegeven na dit leven

Denk daarom met liefde

aan afwezige geliefden

 

Draag hen ondanks alle smart

diep geborgen in je hart

in een stralend gouden licht

voorbij ons aardse zicht

 

 

 

Carrousel van het leven                   2018 05 27 

 

We leven in een toneelstuk

We maken ons vaak druk

en draaien dan op volle toeren

om ons stukje op te voeren

 

Zo zit ons leven vol

De ene na de andere rol

Het carrousel van het leven

is vaak dwingend gebleken

 

Het gaat erom te spelen in liefde

in een spel met enige diepte

en bevlogen door het leven

te gaan en door de geest gedreven

 

Terwijl het leven voortglijdt

door de tijd als eeuwigheid

is er meestal weinig tijd

voor tederheid en kwaliteit

 

Soms worden er deuren geopend

Soms is het zomaar afgelopen

Stel dat je morgen dood zou gaan

waar komt het dan vandaag op aan?

 

Is er dan bij alles wat je moet

nog tijd voor een gebaar

waarbij je anderen ontmoet

met aandacht voor elkaar?

 

 

Tijd voor kwaliteit                2018 05 27  Na een ongeluk van een vriendin (6 weken rust bij gebroken heup)

 

Soms gebeurt een ongeluk*                           *Het kan bijv. ook een verhuizing zijn!

of raak je van je stuk

Dat kan een tijd zijn om het leven

meer richting en diepte te geven

 

Tijd om je eens af te vragen

waar je weinig acht op heb geslagen

Bijvoorbeeld tijd om iets te lezen

wat vaak is liggen gebleven

 

Soms komt ineens tot leven

wat verborgen is gebleven

in de diepte van de ziel

waar eerder niet het oog op viel

 

Een verloren drachme

of een schat in een akker*                             *Parabels van Jezus over innerlijke schatten

verborgen kostbaarheden

die we zijn verloren of vergeten

 

Blijven we slapen

of worden wij wakker?

Willen wij al opstaan

of half slapend verder gaan?

 

Wanneer je je herstelt

van het onheil dat je kwelt

komt er tijd in het leven

voor wat liggen is gebleven

 

Een tijd waarin je beslist

wat al of niet kan worden gemist

Wat overbodig of niet nodig is

en wat beslist belangrijk is

 

Hoe je het leven kwaliteit kan geven

zonder er plichtmatig naar te streven

Heeft wat belangrijk is in het leven

voldoende aandacht gekregen?

 

Als je gebonden bent aan thuis

ligt je roeping veelal dichtbij huis

Om de hemel te kunnen bekijken

en in de diepte van je ziel te reiken

hoef je niet naar elders te reizen

 

Niet de ziel, alleen de hemelstreken

veranderen voor wie de zeeën oversteken

Caelum non animum qui trans mare currunt*                       *Horatius

 

 

De karmische wet                 2018 05 01             

 

Een mens kan zich verantwoorden

voor zijn daden en zijn woorden

en draagt dan als het ware schuld

voor wat hij deed en heeft geduld

 

De consequenties van zijn daden

en zijn falen zal hij dragen

Ieder mens draagt zijn kruis

van het ene naar het andere huis

Maar het zijn ook de zegeningen

die altijd met ons mee gingen

 

Waar een mens ook woont

het goede wordt beloond

en het falen beboet

zodat het over moet

tot je het goed doet

 

Loon naar prestatie

Geen consideratie

met falend gedrag

dat overnieuw mag

 

Er komen herhalingen

van ervaringen

hernieuwde belevingen

dingen die opnieuw gingen

tot de les is geleerd

en goed werd gepresteerd

 

Leven is een hard gelach

Ieder krijgt de rekening

van zijn of haar gedrag

met bindende kracht

De karmische wet

geldt onverlet*

 

*Wat je zaait, zul je oogsten; Actie en reactie volgens de wetten van het behoud van energie en impuls

 

 

 

Het karmische web              2018 06 14

 

Alles wat ik meemaak

en gebeuren laat 

is de oogst van mijn zaden

de werking van mijn daden

en ook mijn eigen schuld

 

Omdat ik dit weet

wordt mijn schuld door mij geduld

en draag ik soms een boetekleed

Het is geen zware schuld

 

Soms was ik verslagen

maar voelde mij gedragen

en zie het karmisch web

nu voor mij neergezet

 

Ik sla lijdzaam het gade

en zal het maar zo laten

Er is weinig aan te doen

ook al wringt de schoen

 

Ik zie de draden

van verrichte daden

de baten en de schade

Wat kan ik nu nog doen

vanuit geweten en fatsoen?

 

Ik draag nu soms het boetekleed

dat ik eerder steeds vermeed

door anderen de schuld te geven

van debacles in mijn leven

 

Zij bezorgden mij de last

waaraan ik zelf debet was

en ze leerden mij de les

van falen en succes

 

Maar ik heb in mijn leven

ook succes gekregen

Het gebeurde gewoon

Werk kreeg zijn loon

 

Ook mijn beperkingen

hadden hun werkingen

Ga ik het nu anders doen?

Op een andere manier dan toen?

 

Ik kan het niet meer overdoen

maar kan de schade wel beperken

door aan mijzelf te werken

en tot dieper inzicht komen

 

De werking wordt niet weggenomen

maar ik kan het wel doorzien

als het loon dat ik verdien

en mij wijden aan de taken

die ik nog af mag maken

 

Ik kan een beter mens zijn

en mij wijden aan mijn mens-zijn

begiftigd met bewustzijn

van een dragend veld van zijn

waarin wij leven, bewegen en zijn

 

 

https://npofocus.nl/artikel/7838/hoe-veranderde-albert-einstein-de-wereld

 

Voorbij de ruimtetijd                       2018 05 08

 

De dood blijft een mysterie

Opeens is iemand weggegaan

verdwenen uit het aardse bestaan

Waar is hij heen gegaan?

Zou er meer zijn dan materie?

 

In het aangezicht van de dood

is dit mysterie levensgroot

Hoeveel zin heeft het leven

als het zomaar af kan breken?

 

Als het plots een einde krijgt

en dan in alle talen zwijgt

een gapend gat nalaat

dat niet meer dicht gaat

 

Langzaam leren we te leven

met de dood als een gegeven

in dit ondermaans bestaan

waar we liever aan voorbijgaan

 

De wereld van de overleden mensen

ligt voorbij de vastgelegde grenzen

van het vastomlijnde stoffelijke leven

en is onbegrijpelijk voor ons gebleven

 

Een huis heeft vele vertrekken

ook aan het oog onttrokken plekken

zoals een kelder of een zolderkamer

waar maar zelden mensen kwamen

 

Waar de doden verblijven

valt niet te beschrijven

Een geestelijk domein

waar grenzen vervaagd zijn

 

Zoals bij beelden in dromen

droomgestalten bovenkomen

blijft het leven voorbij de materie

voor ons een onbegrijpelijk mysterie

 

Een supernova ziet er voor een lokale waarnemer anders uit dan op een afstand van tien miljard lichtjaar

Tijd en ruimte zijn relatief. www.visionair.nl/wetenschap/universum/voorbij-einsteins-ruimtetijd-de-theorie

 

Is er is een non-lokaal bestaan

waar deeltjes soms in overgaan

waar we weinig van weten?

De fysica toonde het aan

en heeft het kunnen meten

 

Een energetische aanwezigheid

van iets voorbij de ruimte-tijd*                                  *Het ruimte-tijd continuüm van Einstein

dat ons verstand nog niet begrijpt

en dat voorbij materie reikt

 

Van met elkaar verbonden

deeltjes die alleen bestonden

voor men ze kon ontdekken

als meetbare aanwezigheid

op twee verschillende plekken

in de non-lokale ruimte-tijd

 

*Zie de experimenten van Ronald Hanson e.a. TU Delft 2015

over deeltjes die op afstand met elkaar verbonden blijken te zijn,

door Einstein ‘spooky action on a distance’ genoemd en onmogelijk geacht.

ook wel kwantumverstrengeling genoemd. Beschreven in mijn bijdragen over kwantumfysica en bewustzijn in Civis Mundi 26 en 27

Zie ook newscientist.nl/nieuws/ronald-hanson-bewijst-quantumverstrengeling

 

 

 

Verdwenen achter een gordijn        2018 06 26          

 

Er is veel onnodig lijden

omdat mensen zijn gescheiden

van degenen die hen dierbaar zijn

en verdwenen achter een gordijn

 

Ze zijn niet geheel verdwenen

Soms zijn mensen die zijn overleden

aan hun dierbaren verschenen

Haast niemand die dat gelooft

 

We zijn van het contact beroofd

met een andere dimensie

waar overleden zielen existeren

en soms voelbaar vibreren

op hun eigen frequentie

 

Zoals we worden bedolven

door velerlei radiogolven

heeft ieder zender zijn frequentie

in de supersonische dimensie

 

Voor het oor onhoorbaar

Maar toch vibreren zij daar
waar oren niet kunnen komen

waar ogen niet kunnen kijken

en handen niet kunnen reiken

als in een wereld van dromen

waar wij niet bij kunnen komen

 

Mensen die overleden zijn

verdwenen achter een gordijn

en hebben zich begeven

naar gene zijde van dit leven

 

Hun ziel is mogelijk gebleven

en kan nog verder leven

Maar wij zijn van dit geloof

door onttovering beroofd

 

Zij wij niet geestelijk blind?

Wij missen bijna iedere hint

die wijst op voortbestaan

blijkt uit hoe we ermee omgaan

De noemen het soms speculaties

fantasieën of hallucinaties

 

            ***********

 

Toen Alfred Ayer even overleed*                              *Een vrij bekende Britse positivistische filosoof

een Bijna Dood Ervaring kreeg                                   Collega van Betrant Russell en Ludwig Wittgenstein

en daarbij naar gene zijde keek

kwam hij iets aan de weet

en kon hij iets aanschouwen

dat wij niet voor mogelijk houden

 

Hij was reeds opgegeven

maar kwam weer tot leven

Even leek hij klinisch overleden

Toen kwam hij opeens te weten

dat het bewustzijn blijft bestaan

als wij klinisch doodgaan

dus los van het lichaam

 

Hij wilde daar eerst niet van weten

tot hij uit zijn lichaam was getreden

Toen kon hij er niet omheen

dat hij uit zijn lichaam verdween

want het was niet meer beschikbaar

 

Zielloos lag hij op een baar

tot hij weer tot leven kwam

en zijn ziel het in bezit nam

De ziel kwam toen weer thuis

in het lichaam als zijn huis

 

Terug van weggeweest

naar de wereld van de geest

achter een gesloten gordijn

in een ander bewustzijn

waar zielen voortbestaan

en overledenen naar toe gaan

 

Waar zielen blijven vibreren

maar niet terug kunnen keren

als hun lichaam is gesloten

en zijn levenstijd is afgelopen

 

De ziel is dan het huis verloren

waarin hij werd geboren

maar kan nog voortbestaan

in een vibrerend lichtlichaam

 

            **********

Een levend lichaam vibreert

Een gestorven lichaam degenereert

De levende vibratie is verdwenen

Het licht dat erin heeft geschenen

blijkt dan uitgedoofd te zijn

Het is verstoken van bewustzijn

 

De levende persoon lijkt

verdwenen achter een gordijn

Maar als je heel goed kijkt

met de ogen van de geest

 

dan zou het zomaar kunnen zijn

dat je daar ooit bent geweest

voordat je in een aards verblijf

een leven lang werd ingelijfd

 

De ziel gaat wellicht elders voort

Hij wordt niet meer gehoord

niet meer gezien of waargenomen

in zijn nieuwe onderkomen

 

 

Degenen die dit weten geeft het troost

die hen door verdriet heen loodst

dat zij nog ergens verblijven

zij het niet meer in levende lijve

 

Eer daarom degenen die zijn overleden

net zoals degenen die nog leven

Laat het oordeel aan de goden over

als je nog in goden kunt geloven

 

En als je dat niet kunt

zorg dat hen dan rust is gegund

Laat degenen die zijn overleden

in rust en vrede verder leven

hun eigen beperkingen bemerken

en hun eigen levenslot verwerken

 

Het is ons niet gegeven

om een oordeel te geven

over degenen die zijn overleden

noch over degenen die nog leven

Laat de mensen op aarde

en daarbuiten in hun waarde

 

Ieder mens heeft zijn beperkingen

zijn karma en verwerkingen

en leert zo zijn levensles

Ieder in zijn eigen proces

 

Daarom nogmaals rust en vrede

voor degenen die zijn overleden

en ons begrip en medeleven

voor degenen die nog leven

 

*Wikipedia over Alfred Ayer: “Near-death experience: In 1988, shortly before his death [in 1989], Ayer wrote an article entitled, "What I saw when I was dead", describing an unusual near-death experience. Of the experience, Ayer first said that it "slightly weakened my conviction that my genuine death... will be the end of me, though I continue to hope that it will be." However, a few days later he revised this, saying "what I should have said is that my experiences have weakened, not my belief that there is no life after death, but my inflexible attitude towards that belief".  In 2001 Dr Jeremy George, the attending physician, claimed that Ayer had confided to him: "I saw a Divine Being. I’m afraid I’m going to have to revise all my books and opinions." Ayer’s son Nick, however, said that he had never mentioned this to him though he did find his father’s words to be extraordinary, and said he had long felt there was something possibly suspect about his father’s version of his near death experience."

 

Wat de ziel al wist                     2018 07 27 Na lezing van Michael Newton, De zielenreis

                                                               en F.W.H. Myers, The Human Personality and Its Survival of Bodily Death

Wat mij te binnen viel

komt uit mijn eigen ziel

Niet van een engel of een gids

Het is iets wat mij ziel al wist

 

Toen mijn aardse bestaan

een aanvang heeft genomen

is er een sluier overheen gekomen

die ik niet geheel heb afgedaan

Mijn ziel onttrok zich aan de bron

waar hij zijn bestaan begon

 

Er was dus ooit een fundament

dat hij eerder heeft gekend

en in dit laatste aardse leven

vaak onbereikbaar gebleven

 

Op een lange weg naar meesterschap

en naar volwaardig partnerschap

als integrale fase van de reis

Samen groeien maakt ons wijs

 

 

Ziel en lichaam vormen een vibrerend energetisch systeem, ook aandacht is vibrerende energie

 

Aandacht als levenskracht*             2018 07 27 Na lezing van Michael Newton, De zielenreis

                                                                               en F.W.H. Myers, The Human Personality and Its Survival of Bodily Death*

De ziel heeft in dit aards bestaan

een relatie met het lichaam

dat hij aandacht dient te geven

als hij langer wil leven

 

Zonder een speciale relatie

met de ziel sterft het lichaam

Het kan niet blijven bestaan

zonder deze zielsvibratie

en subtiele zielenenergie

 

We leven op aandacht

als een levenskracht

Het menselijke lichaam

kan zonder aandacht

niet blijvend bestaan

 

Vandaar dat ieder mens

als diepere wens

en levensnoodzaak

aandacht nodig heeft

zoals alles wat leeft

 

            *****

 

Dat geldt ook voor relaties

in variabele gradaties

van liefde, vriendschap

en bloedverwantschap

 

Door het hele sociale systeem

vibreert onze aandacht heen

Er vibreert een energie

in alle lagen van materie

 

In alle vormen van bestaan

treffen wij energie aan

Massa’s trekken elkaar aan

Dat heet zwaartekracht

 

Ook zielen trekken elkaar aan

met meer verfijnde aandacht

die mensen elkaar geven

in een liefdevol leven

 

Zo bezielt een levenskracht

ons meer intieme leven

Hoe meer wij ervan geven

en nemen des temeer wij leven

 

            ******

 

Aandacht is gericht bewustzijn

Bewustzijn kan ook niet gericht zijn

wanneer het in zichzelf rust

alleen maar van zichzelf bewust

 

Het kan zich manifesteren

door anders te vibreren

zich te concentreren

in een aandachtspunt

 

Zodat je aandacht geven kunt

als een gerichte kracht

van gefocuste aandacht

die gebundeld vibreert

 

Door aandacht wordt iets gecreëerd

dat zich verder manifesteert

als het aandacht wordt gegeven

als scheppingsbron van leven

 

Zonder focus van de aandacht

wijkt de levenskracht

Vandaar dat menigeen smacht

naar een focus van de aandacht

 

* “In overeenstemming met de hypothese waarop mijn hele werk is gebaseerd, heb ik aangenomen dat een mens een organisme is, dat in het bezit is van een ziel [geest of bewustzijn]. Deze visie omvat de hypothese dat we tegelijkertijd een leven in twee werelden leven; een leven op deze planeet in deze materiële wereld, waar het organisme geneigd is te reageren; en ook een kosmisch leven in de geestelijke wereld die de oorspronkelijke omgeving van de ziel of geest is. Vanuit deze onzichtbare wereld dient de energie van het organisme voortdurend ververst en aangevuld te worden.

Het is gemakkelijk hieruit [uit deze visie van slaap] af te leiden dat het nodig is dat de aandacht van de ziel frequent van aardse zaken terug te trekken, om met meer intensiteit de fundamentele diepgaande verbinding te handhaven van het organisme met de geestelijke wereld.” (p 113-14)

“De algemene theorie in dit werk is de theorie dat er een wereld van geestelijk leven is, een omgeving die meer diepgaand is dan de materiële omgevingen die wij tot op zekere hoogte kennen. Binnen of voorbij de wereld van de materie zou een wereld zijn van geestelijk leven als een meer diepgaand en meer algemeen aspect van de kosmos. Dat de wereld van geestelijk leven niet afhankelijk is van het bestaan van de materiële wereld, beschouw ik als bewezen door feitelijke evidentie [die het boek beschrijft]. Dat deze wereld in zekere mate een continuüm vormt met de wereld van de materie, kan ik ook veronderstellen. Wat zijn oorsprong niet vindt in de materie, vindt daar zijn oorsprong; en voorbij de materiële wereld is niet slechts één niveau, maar zijn er talloze niveaus in de oneindigheid van het bestaan.”

“Naar mijn visie is een mens in essentie een geest of ziel [een bewustzijn] dat een organisme bestuurt, dat op zich genomen weer een complex mechanisme is van kleinere levens. De beheersing door de geest is voor het hele lichaam niet gelijkmatig en ook niet hetzelfde uniform voor alle gebieden van organische leven. In het wakende leven beheerst de geest vooral de centra van denken en voelen boven de bewustzijnsdrempel en heeft deze weinig controle over de diepere centra, die een routine hebben aangeleerd die voldoet aan algemene behoeften. Bij toestanden beneden de bewustzijnsdrempel (subliminal), zoals slaap, hypnose, trance en dergelijke, is er een inhibitie of onderdrukking van de bewuste processen, en worden de lagere organische centra meer direct onder de controle van de geest gebracht. Als we dieper doordringen tot het diepere deel van het menselijk zijn, dan komen we dichter bij de bron van onze vitaliteit.

De geest die informatie verschaft en verwerkt beheerst het organisme… Deze kan meer of minder aandacht geven aan het lichaam. Ik gebruik de term aandacht omdat dit de meest passende term is waarmee we onze pogingen kunnen aangeven om door te dringen tot de menselijke persoonlijkheid, en het anders onmogelijk is te bevatten hoe de geest het organisme kan beïnvloeden of beheersen.”

“De dood van het lichaam treedt op als de aandacht van de ziel of geest geheel en onomkeerbaar van het organisme wordt teruggetrokken, dat vanwege fysieke oorzaken niet meer in staat is te handelen en uitdrukking te geven aan de informerende geest. Leven betekent het in stand houden van deze aandacht, die wordt bewerkstelligd door het absorberen van energie door de ziel vanuit de geestelijke wereld. Als immers onze individuele geest of ziel en ons organisme leeft door deze geestelijke energie, die zich op een ander niveau afspeelt dan de chemische energie waardoor organische veranderingen plaatsvinden, dan moeten we deze geestelijke energie net zoals onze chemische energie doorlopend  vernieuwen en aanvullen.”

“Om onze chemische energie werkzaam te laten blijven, leven we in een warme omgeving en nem,en we van trijd tot tijd voedsel tot ons. Evenzo dienen we te leven in een geestelijke omgeving om onze geestelijke energie werkzaam te houden en van tijd tot tijd een zekere speciale input van geestelijke energie opnemen. Laten we ons realiseren dat onze meest omvattende taak in deze en andere werelden het intensiveren is van ons geestelijk leven, en dat onze geest een coöperatief onderdeel is van de kosmische evolutie en een essentieel onderdeel is van de uiteindelijke Levenskracht.”

F.W.H. Myers, The Human Personality and Its Survival of Bodily Death, p 160-61. University Books Edition, 1961.