Corruptie: intro

Civis Mundi Digitaal #75

Er zijn allerlei soorten corruptie, eenvoudige en meer ingewikkelde en ongrijpbare. Kleine mannekes verdienen een grijpstuiver bij en worden gepakt. De bovenbazen op hogere niveaus doen dat beter, zij incasseren ongemerkt soms aanzienlijke bedragen. Zowel de kleine brokjes als de grote omkoopsommen zijn dikwijls moeilijk te identificeren, laat staan dat de omkoopbedragen betrouwbaar zijn in te schatten. De kennis daarvan is nog beperkt, maar sinds het eind van de vorige eeuw levert wetenschappelijk onderzoek en vervolging met veroordeling steeds meer informatie op. Feitenkennis wordt zo solide dat rechters zich erover kunnen buigen en soms stevige straffen kunnen uitdelen, boetes en ontnemingen van soms honderden miljoenen zijn al geen uitzondering meer, eerst vooral in de VS, nu recent (ING - 2018 - 775 miljoen euro) ook in Nederland. Met onderzoek en vervolging lijkt ook het gebruik maken van ontduikings- en verhullingsmechanismen toe te nemen. Ontkenning en verschoning neemt kennelijk toe. Grote misdrijven kunnen groot worden afgekocht, het OM schikt dan met de wetsovertreder. Laakbaar is de schijnbare betrouwbaarheid van de CPI-index (Corruption Perceptions Index) van TI, die eerder geuite kritiek al jaren naast zich neerlegt. Op 29 januari a.s. komt de CPI 2018 uit. Landen die hoog op de lijst staan (Nederland en andere rijkere landen) gebruiken deze index om deze plaatsing als vrijbrief te gebruiken tegen het efficiënt tegengaan van hogere vormen van corruptie. “Wij worden toch nauwelijks geclassificeerd als corrupt”.  De schade wordt gedragen door consumenten en belastingbetalers.