De website van Civis Mundi is vernieuwd. Werkt de nieuwe site voor u niet goed? Bezoek dan de oude site via oud.civismundi.nl en stuur ons een email: webmaster@civismundi.nl.

Bestuur Stichting Civis Mundi

Civis Mundi Digitaal #94

Prof. dr. Paul Cliteur, waarnemend voorzitter
Mr. dr. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.