Xi Jinping op weg naar een derde mandaat na 2022

Civis Mundi Digitaal #104

door Jan de Boer

Op 30 oktober gaven de Chinese autoriteiten na de voltallige vergadering van de Communistische Partij een persconferentie via internet met onderin het scherm de volgende informatie: « Covid-19: Verenigde Staten meer dan 74.000 gevallen per dag. Nieuw gemiddeld dagelijks record. Iran: bijna 600.000 gevallen. Brazilië: bijna 5,5 miljoen gevallen. Frankrijk: de terrorist met het mes geïdentificeerd, de autoriteiten verhogen het dreigingsgevaar tot het maximum. Mexico: 6000 nieuwe gevallen en 464 doden op één dag. China: 1 plaatselijk geval, 24 gevallen van buitenaf ». De boodschap is duidelijk: in een door het virus en terrorisme ondermijnde wereld vervolgt één land zijn mars naar de toekomst: China. En dat dankzij « hem die aan het roer van schip staat »: Xi Jinping.

Het voltallige centrale comité heeft gedurende vier dagen, vooral gewijd aan de voorbereiding van het veertiende vijfjarenplan (2021-2015), 264 vertegenwoordigers van de Communistische Partij bijeengebracht en een dubbele boodschap afgegeven. Om « een modern socialistisch land » te worden, rekent China, dat zich geen enkele illusie maakt over de relaties met de Verenigde Staten – wie daar ook president mag worden –, vooral op zichzelf en op een geforceerde technologische vooruitgang. De woorden « innovatie » en « technologie » worden meer dan twintig keer in het communiqué gebruikt. En in de laatste weken heeft Xi Jinping bij verschillende gelegenheden het belang van wetenschap en kwantumtechnologie onderstreept.

De tweede boodschap van het centrale comité: Xi Jinping gaat ervan uit dat hij een derde mandaat krijgt en misschien nog langer aan de macht blijft. Natuurlijk staat dat niet in het communiqué, maar alles laat dat denken. Hij werd eind 2012 algemeen secretaris van de Communistische Partij en zijn tweede mandaat loopt af in 2022. Maar de hervorming van de grondwet die hij in 2018 liet aannemen, maakt een einde aan het maximum van tien jaar dat door Deng Xiaoping werd ingesteld. Het is traditie dat in de loop van de vijfde vergadering van het voltallige centrale comité, twee jaar voor het congres, de opvolging van de aan de macht zijnde leiders geregeld wordt. Dit jaar is er geen enkele verandering van het organisatieschema aangekondigd.

Het centrale comité heeft zich, in tegenstelling tot de traditie, niet tevredengesteld met het vaststellen van de grote lijnen van het volgende vijfjarenplan. In het communiqué worden twee data genoemd: 2027 en 2035. De eerste komt overeen met het honderdjarig bestaan van het Volksbevrijdingsleger. Het doel is dat op deze datum de « volledige modernisering van het leger » gerealiseerd is. Xi Jinping is niet alleen voorzitter van de centrale militaire commissie, maar « de wens van Xi Jinping om het leger te versterken », een tot dusverre weinig gebruikte uitdrukking, komt ook in het communiqué naar voren. De « veiligheid » is overigens een van de essentiële onderdelen van dit veertiende plan.

Het centrale comité heeft zich de taak gesteld om een « modern socialistisch land » te realiseren in 2035. In dat jaar « zal het bruto binnenlands product (BBP) het niveau van het gemiddelde BBP in de ontwikkelde landen bereiken », laten de communistische leiders weten. Het aan het einde van de vergadering gepubliceerde document moet in het Chinese parlement in haar jaarlijkse bijeenkomst, normaliter in maart, aangenomen worden. Het zegt niets over economische groei. Maar de Global Times, spreekbuis van de Communistische Partij, is van mening dat het BBP per huidige inwoner dan verdubbeld moet worden. Dat bedraagt nu ongeveer 10.000 dollar. Om daarin binnen vijftien jaar te slagen, is een jaarlijkse groei van 3,5% nodig. Niemand weet of Xi Jinping tot dat jaar aan de macht wil blijven. Maar niets is onmogelijk: in 2035 is hij 82 jaar, ongeveer dezelfde leeftijd als Joe Biden in 2024.

 

Geschreven op 6 oktober 2020