Gedichten over de beknotte jeugd

Civis Mundi Digitaal #107

door Piet Ransijn

 

(On)beheersbaarheid                    2021 01 25

Toekomst wordt aan jongeren ontzegd

Waaraan ontlenen wij dit recht

hen een toekomst te ontzeggen?

Hoe helder valt dit uit te leggen?

 

Wiens leven telt het meest?

Een oudere is al jong geweest

Een jongere moet kunnen leven

zonder vrees en zonder beven

 

Mensen worden bang gemaakt

Vaak onaangenaam geraakt

door alle overheidsrestricties

met hun vele contradicties

 

Om ouderen te hoeden

moeten jongeren nu boeten

Zonder veilig perspectief

met heel veel ongerief

 

Het had nog erger kunnen zijn

maar aangetoond effect is klein

De internationale operatie

geeft heel veel consternatie

met weinig zoden aan de dijk

 

Het vraagt een nieuwe kijk

op de beheersbaarheid

die duidelijk zijn grenzen heeft

en telkens weer signalen geeft

 

Die mensen wijzen op hun falen

Ze moeten vaak een prijs betalen

voor een ongezonde levensstijl

en beheersing zonder heil

 

Wie vele jaren leeft

of vele zwakten heeft

loopt  meer gevaar

Dat is voor hen heel naar

 

Maar valt niet uit te bannen

door ambitieuze plannen

Mensen blijven sterfelijk

en zwakten blijken erfelijk

 

Het vraagt een meer bezonnen leven

Meer dan eindeloze vaccinatie

en voortdurend nieuwe medicatie

Maar echt om de gezondheid geven

 

Nodig is meer weerbaar leven

Een betere gezondheid na te streven

in alles wat wij doen en laten

en genotsartikelen met mate

 

Inzet op gezonde levensstijl

biedt op termijn misschien meer heil

dan medicalisering van het leven

als commercieel gegeven

 

Mensen zijn geen proefkonijn

voor een vaccin of medicijn

Geen middelen tot rendement

dat ethisch grenzen kent

 

De maatschappij lijkt niet gebaat

met leven in een oorlogsstaat

waarbij de dwang wordt opgevoerd

en slechts een enkeling zich roert

 

Om zwakkeren te hoeden

moet iedereen nu boeten

Er moeten wegen zijn te vinden

die mensen minder binden

 

Met veel meer een beroep

op de ontvankelijke doelgroep

die meer bescherming nodig heeft

dan dit beleid aan velen geeft

 

Genuanceerder afgewogen

wat verbieden, wat gedogen

dan het huidig onvermogen

Voor jongeren meer vrijheid

 

Voor ouderen een wijs beleid

met meer zorgvuldigheid

Zwakkeren in quarantaine

om beter te beschermen

 

Sterke mensen kunnen het wel aan

om aan het virus bloot te staan

zonder er aan dood te gaan

Ze zijn in staat het te weerstaan

 

Hoewel het beter is om het te mijden

moet men zich ook kunnen wijden

aan wat vreugde en voldoening geeft

en voor velen een belang heeft

 

https://www.prelum.nl/mattias-desmet-psyxpert. Prof Desmet: “De remedie is in deze crisis veel erger dan de kwaal”

 

Erger dan de kwaal                        2021 02 18

Middelen zijn erger dan de kwaal

Dat is de kern van het verhaal

De middelen zijn disproportioneel

Laten van het samenleven weinig heel

 

Wat is er per saldo erger

dat ouderen wat eerder sterven?

Of dat  jongeren niet kunnen leven

en geen toekomst is gegeven?

 

Dat zwakkeren wat eerder sterven

of wetten het voor iedereen bederven?

De natuur heeft harde wetten

Maakt met ziekte korte metten

 

Natuurlijk is het zaak ons in te zetten

om het leven optimaal te rekken

Maar niet langer dan het kan

en het past in ieders levensplan

 

Een ieder mens leeft binnen grenzen

Dat geldt nog meer voor zieke mensen

Maar jongeren een leven te ontnemen

betekent dat proporties zijn verdwenen

 

Als ouderen voor garantie gaan

moeten zij in quarantaine gaan

Een oudere zal eerder sterven

Dat mag het jonge leven niet bederven

 

En het gaat veel eerder mis

als een mens beslist te dik is

Obesitas, zwaarlijvigheid

leidt tot grotere morbiditeit

 

Ook ongezonde mensen sterven vlugger

De weerstand van de jeugd is stugger

Die heeft geen vaccinatie nodig

Ook de avondklok is overbodig

 

Hoe de pandemie ook loopt

of je binnen zit of buiten loopt

je kunt het best op alle tijden

groepen pogen te vermijden

 

Binnen infecteert het virus ook

wellicht meer dan als je buiten loopt

Mensen komen juist te weinig buiten

Het is niet goed ze op te sluiten

 

Wanneer gaan de winkels open?

Het beleid is uit de hand gelopen

De avondklok die plots is ingelast

dient onverwijld te worden afgeschaft*                                * ‘Rechtbank verbiedt avondklok’ NRC 16 feb.

 

De rechtbank heeft gesproken

Juridisch had het niet gemogen

hoewel veel burgers het gedogen

Het beleid lijkt veelal nergens naar

 

Beweringen zijn vaak niet waar

Niet goed genoeg bewezen

Velen hebben niets te vrezen

Behalve  lastige restricties

zijn er telkens contradicties

 

Handen wassen is een ritueel

Mondbescherming helpt niet veel

Middelen zijn erger dan de kwaal

Dat is de kern van het verhaal

 

Bepaalde medicatie werd verboden*                                     *Bijv. hydrochloroquine

ondanks wereldwijde noden

Het duurt allemaal te lang

en men maakt de mensen bang

 

Er is opeens paniek gezaaid

en het volk is toen genaaid

De sterfte is die van een erge griep

De meesten werden niet erg ziek

 

Heel veel opgedane schade

is niet meer goed te maken

Schade bij de kleinere bedrijven

zal vele jaren hangen blijven

 

Met jongeren is het ook niet best

De jeugd wordt geleidelijk verpest

om zwakke broeders te beschermen

tegen virussen die zwermen

 

Mensen met een goede weerstand

zijn beter tegen virussen bestand

Het is nu zaak om daarop in te zetten

en niet het hele leven lam te leggen

met ongrondwettelijke crisiswetten

 

https://nl.socialisme.be/74200/massaal-jongerenprotest-tegen-wapengeweld-in-de-vs

Protest tegen andere misstanden. Er is veel mis in onze maatschappij

 

Dissidente strijd                              2021 01 28

Een dissidente kijk

met een breed bereik

past niet in het plaatje

van de algemene vaccinatie

om iedereen te vaccineren

en tot vaccinatie te bekeren

 

Vertrouwen in de overheid

verminderde door het beleid

Het biedt een schijn van zekerheid

als doekjes voor het bloeden

die ons niet behoeden

 

De jeugd krijgt de verrekening

als kinderen van de rekening

Omdat zij vrijwel niets meer mogen

door het ambtelijke onvermogen

om de kwetsbaarste groepen

tot de doelgroep uit te roepen

 

En hen beter te behoeden

dan een algemeen totaalbeleid

dat het virus maar globaal bestrijdt

Er zijn geen garanties af te geven

We zullen ermee moeten leven

 

https://www.aviation24.be/airlines/ryanair/u-k-s-watchdog-to-investigate-ryanairs-jab-go-advertising/

 

Het beoogde plaatje

van algemene vaccinatie

lijkt op een bewezen hypothese

die door velen wordt geprezen

 

Als het lang gehoopte panacee

voor het wijdverspreide wee

de langverwachte zekerheid

en de kroon op het beleid

 

Wie hierover twijfel voedt

en reële risico’s vermoedt

moet omdat hij zoiets zegt

het zwijgen worden opgelegd

 

Om het volk en masse te vaccineren

moet iedereen hetzelfde beweren

Wereldwijde vaccinatie

is het nagestreefde plaatje

 

In Brave New World is het geschetst

Zo’n visie wordt nu uitgetest

vergezeld van schaars protest

De meesten volgen het beleid

van de wankelige overheid

 

Die de wetenschap besmuikt

voor zijn nobel doel gebruikt*                                   zie Volkskrant 23 jan. over het OMT

om de burgers te behoeden

tegen andere vermoedens

 

De relatie industrie en overheid

is al vaker aangetoond als feit

In een wereld waarin geld en macht

veel zegeningen heeft gebracht

 

Ned. Jeugdinstituut https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Contact-bezoek-en-omgang/Vaccineren-tegen-corona

 

De burger voelt zich zwaar belaagd

De overheid is veel te traag

Het gros van het volk gedraagt

zich vaak probleemloos braaf

 

Maar stuit soms op zijn grenzen

bij dissidente jonge mensen

die zich vanuit ongenoegen

onbetamelijk misdroegen

 

De grenzen van het overheidsbeleid

zijn voor sommigen allang bereikt

Het grijpt tezeer in in onze vrijheid
De jeugd moet zijn frustratie kwijt

 

De tolerantie van een mens

heeft ergens een grens

Die grens lijkt nu bereikt

wanneer je naar de beelden kijkt

 

Gezagsdragers die speelden

met het vuur, veroordelen

met weerzin deze beelden

Alsof het lot van onze jeugd

die zich op een rel verheugt

hen niet zoveel kan schelen

 

Het is een uitzichtloze tijd

die grossiert in wanbeleid

van een gevallen kabinet

Nu eindelijk op zijn plek gezet

 

De jeugd heeft weinig perspectief. https://www.mynd.nu/waarom-verveling-goed-voor-je-is/

 

Wat de toekomst brengen zal

ligt verscholen in het Al

Heeft de jeugd nog perspectief

of steeds meer ongerief

 

Een verloren generatie

uit nu woelig zijn frustratie

met hooligans en extremisten

die het overheidsbeleid betwisten

 

Het zijn de kwetsbaarste groepen

die misschien het hardste roepen

Zijn het kreten naar de overheden

die met klem hen laten weten

dat zij vrijheden met voeten treden?

 

De tolerantie van de mensen

vindt nu overal zijn grenzen

En een falend repressief beleid

voedt de ondergrondse strijd

De overheid dient burgers te hoeden

voor de gram van primitieve woede

 

https://www.youtube.com/watch?v=yspbRb_R6B0

 

Na maanden van frustratie

zoekt de jeugd nu naar sensatie

Scholen bieden geen plezier

Nergens is voor hen vertier

Zij snakken nu naar perspectief

Niet naar nog meer ongerief

 

Scholen moeten open blijven

net als winkels en bedrijven

Het lijkt de hoogste tijd

voor een constructief beleid

Meer gericht op volksgezondheid

 

Minder restrictief en repressief

Meer gericht op perpectief

met een breed gedragen streven

naar gezond en beter leven

 

Niet gericht op medicalisering

en op algemene vaccinering

Maar op weerbaar samenleven

en elkaar meer aandacht geven

 

Kinderen die verwaarloosd worden

vormen straks de nieuwe horden*                           * Vgl. De opstand der horden van José Ortega y Gasset

Ze vragen onze collectieve aandacht

en verweren zich met wilde kracht

 

Zonder alle overlast te gaan gedogen

vragen zij met klem ons mededogen

Is het algemene overheidsbeleid

niet met zorg voor kinderen in strijd?

 

Biedt het jongeren bij ongerief

nog een levensperspectief?

Of roept nu een verloren generatie

om een wezenlijke transformatie

en een breed gedragen streven

naar meer kwaliteit van leven?

 

https://www.gemeente.nu/sociaal/verveling-onder-jongeren-tegengaan-met-klusjes/

 

Proefkonijn                       2021 01 23

Om de zwakkeren te hoeden

moeten jongeren nu boeten

Haast de hele maatschappij

wacht geleidelijk in de rij

om een proefkonijn te zijn

 

Ook al zijn de risico’s maar klein

Vrijwel van gevaar ontbloot

Maar de zegening lijkt groot

Voor jongeren niet nodig

en voor velen overbodig

 

De absolute heerschappij

van iedereen komt dichterbij

Onze vrijheid wordt beperkt

Twijfelachtig of het werkt

om het virus te stagneren

en de opmars om te keren

 

De angst voor de dood

wordt gezien als levensgroot

maar toch beheersbaar

en men handelt dan daarnaar

Maar de dood is niet te weren

en zal later triomferen

 

De dood is hooguit uit te stellen

door het hele volk te kwellen

met een afgeknepen leven

om de sterfte te weerstreven

 

Oude mensen leven langer

Maar de meesten leven banger

en talloos vele grijze muizen

opgesloten in verzorgingshuizen

 

Opdat zij nu langer kunnen leven

wordt onze vrijheid opgegeven

En om zwakkeren te hoeden

moeten jongeren nu boeten

 

En staat de hele maatschappij

braaf te wachten in de rij

om een proefkonijn te zijn

ook al zijn de risico’s maar klein

 

Virologe Marjolein van Egmond gaat in op mogelijke risico’s en bijwerkingen https://www.youtube.com/watch?v=nWC0loLNd4k

 

De medicinale maatschappij

 

Wordt de crisis aangegrepen

voor het elitaire streven

naar totale heerschappij

in een afgesloten maatschappij?

 

Komt bij menig farmaceut

de droom nu eindelijk toch uit?

De hele mensheid vaccineren

om het onafwendbare te keren

 

Het schept een nieuwe precedent

De kansen lijken ongekend

Vaccineren en de wereld domineren

Steeds meer divident uitkeren

 

Geld en macht gaan domineren

bij de grootste Techbedrijven

Pharma zal niet achterblijven

en de wereld medicaliseren

Een gecontroleerde maatschappij

komt met rasse schreden dichterbij

 

Ook de grote investeringsbanken

zullen grote kansen danken

aan beleid van overheden

die eerder schulden meden

 

Schulden worden opgevijzeld

en regeringen gegijzeld

Gaat het grootkapitaal

met de winsten aan de haal?

Voor menig doorsnee-land

is het weinig transparant

 

 

https://iederedaggelukkig.nl/we-zetten-de-volksgezondheid-op-nummer-een/

 

Inzet op de volksgezondheid

 

Wereldwijde inzet op gezondheid

en een preventief gezond beleid

en de weerstand te verhogen

zodat men het virus kan gedogen

zou een meer geslaagde inzet zijn

dan ons proefkonijn te laten zijn

 

Verder ook veel meer voorkomen

dat er ziektekiemen komen

door contact met dieren te vermijden

en de dierenhandel te bestrijden

 

Mensen met een goede weerstand

zijn in veel gevallen reeds bestand

tegen virussen en ziektekiemen

zonder al die sores te verdienen

 

Waarom moeten we nu boeten

om de zwakkeren te hoeden?

Onze zorg en burgerplicht

dient meer te zijn gericht

op de speciale doelgroep

die zich meer op zorg beroept

 

In quarantaine zijn

is voor zwakkeren niet fijn

Maar het is te prefereren

boven iedereen te isoleren

en alle groepen te duperen

 

We leven wereldwijd

in een kenterende tijd

Het kan vriezen, het kan dooien

Zullen we het met zijn alle rooien

of de ruiten in gaan gooien?