De coronamaatschappij

Civis Mundi Digitaal #108

door Piet Ransijn

http://kennisbank.fijbes.nl/?tag=conformeren

 

De coronamaatschappij

Piet Ransijn

 

Conformeringsdwang                   2021 03 24

 

De coronamaatschappij

gaat langzaam hortend over

in de vaccinatiemaatschappij

Dan worden wij weer vrij

 

Dat mogen wij geloven

als wij ons conformeren

en ons laten vaccineren

Maar in steun van boven

hoeven velen niet te geloven

 

De vaccinatiemaatschappij

is streng gereguleerd

en sterk gemedicaliseerd

Tonen van een covidpaspoort

is iets wat daar bij hoort

 

Daarin wordt gecontroleerd

of je bent gevaccineerd

En wie er is geïnfecteerd

moet wekenlang in isolatie

Anders raakt hij uit de gratie

Bij overtreding is dat strafbaar

Want hij vormt dan een gevaar

 

Oude rechten worden afgepakt

Vrijheid wordt er afgezwakt

Gevaccineerden zijn er vrij

Maar de niet gevaccineerden

die zich weinig conformeerden

leven daar niet vrij en blij

 

Als zij niet in vaccinatie geloven

moeten ze een reisverbod gedogen

Musea zijn voor hen gesloten

Wellicht ook de bioscopen

 

Ze mogen niet meer op vakantie

want zij geven geen garantie

dat zij vrij van een infectie zijn

ook al is het risico maar klein

 

De medische autoriteiten

weten niet bepaald van wijken

en vergroten steeds hun macht

die maar weinig vreugde bracht

 

De vaccinatiemaatschappij

is een geplande maatschappij

Vele mensen zijn er niet erg blij

want ze voelen zich nogal onvrij

 

Angst en vrees zijn wel geweken

Maar er wordt naar je gekeken

En of je bent gevaccineerd

wordt streng gecontroleerd

 

Mensen zijn er niet meer bang

maar de vaccinatiedwang

leidt misschien op den duur

naar een doktersdictatuur

onder een centraal bestuur

Hun persoonsintegriteit

raken mensen misschien kwijt

 

Wie zich blijft verweren

weigert zich te conformeren

mist uit vrije wil het privilege

dat de mensen wordt gegeven

die zich laten vaccineren

en zich conformeren

 

De mensen die zich weren

zijn autonoom zichzelf gebleven

ook al leiden ze een eenzaam leven

De eigen wil en eigen aard

is verzet en weerstand waard

 

De persoonsintegriteit

schendt men wereldwijd

Het is nu de hoogste tijd

om voor de onschendbaarheid

van het menselijke lichaam

onvoorwaardelijk te staan

 

En beslist niet mee te gaan

met de conformeringsdwang

zogenaamd uit landsbelang

Wie daarbij zichzelf is gebleven

leidt nog steeds een eigen leven

De eigen wil en eigen aard

is verzet en weerstand waard

 

https://www.4emesinge.com/individus-sous-influences-une-societe-de-moutons/

 

Een rituele maatschappij                            2021 03 23

 

In een primitieve maatschappij

waarin vreemde rituelen

door het dagelijkse leven spelen

voel ik mij ondanks alles vrij

 

De medicijnman en het opperhoofd

bepalen wat het volk er gelooft

Mensen zijn bevattelijk voor geesten

Dat lijkt te gelden voor de meesten

 

Met diverse collectieve rituelen

poogt men daarop in te spelen

met taboes en magische praktijken

waar voor geesten moeten wijken

 

Tegenwoordig weet men niet

hoe met geesten om te gaan

Omdat  je ze uiterste zelden ziet

meent men dat ze niet bestaan

 

Maar iedereen kan zijn bezeten

zonder het bewust te weten

Vandaar de onaanraakbaarheid

als een kernpunt van beleid

Handen schudden is verboden

Dat verstoort misschien de goden

 

Afstand houden is geboden

Verder is er rituele reiniging

Maar de ergste vorm van pijniging

is voor bijna iedereen de avondklok

Velen blijven eenzaam in hun hok

 

Veel gezelschap is niet toegestaan

evenmin als vrij naar buiten gaan

Als mensen deze regel overtreden

wordt het hen zwaar aangerekend

 

Overal heerst vrees en angst

en de ouderen zijn het bangst

Want daarvan zijn de meesten

vatbaar voor de kwade geesten

 

Velen zonderen zich af

volgen de instructies die men gaf

Anders wacht misschien het graf

Jongeren vertonen soms agressie

door de systematische repressie

 

Maar de meesten zijn meegaand

Een enkeling slechts doet verwaand

die meent dat hij het beter weet

dan een officiëel apologeet

 

In deze vreemde maatschappij

voel ik mij ondanks alles vrij

Het gaat allemaal aan mij voorbij

Ik bezweer zoals de meesten

ritueel de boze geesten

 

En ik mijdt onenigheid

omtrent ritueel beleid

Ik geloof de integrale medici

Niet de meeste sceptici

 

Vertrouw op het immuunsysteem

dat mij vaker onze redding scheen

maar geloof niet echt in vele

onbegrijpelijke rituelen

In gepaste afstand houden

heb ik wel vertrouwen

 

Als een pijnlijk lot ons treft

heb ik nu meer dan ooit beseft

dat dragen wij het naar behoren

Onze ziel is wellicht niet verloren

Wordt misschien wel weer herboren

 

Is geborgen in een groter zijn

waarvan wij de leden zijn

Een ondoorgrondelijk bewustzijn

draagt ons aller frêle leven

en zal ons bescherming geven

Dit biedt ons een ander geloof

dan in tovenaars en opperhoofd

 

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/24447-vaccinatie-inwoners-duin-en-bollenstreek-gaat-plaatsvinden-in-noordwijkerhout

 

Een gemedicaliseerde maatschappij         2021 02 25

De vaccinatiemaatschappij

komt allengs dichterbij

Medicatie werd verboden

Effectiviteit werd uitgesloten

 

Op een ander paard gewed

is overal nu vaccinatie uitgezet

Er is geruime tijd en wereldwijd

een van bovenaf gestuurd beleid

 

Het dodental is nog steeds klein

vergeleken bij een echte pandemie

of een echte ouderwetse epidemie

Cijfers moeten angstaanjagend zijn

Een verdubbeling van die van griep

Zo heel veel hoger is het niet

De meeste mensen zijn niet ziek

 

Pharma spint er garen bij

Het is in wereldwijd verband

een kolfje naar hun hand

Gouden tijden breken voor hen aan

als virussen ons naar het leven staan

 

Het perspectief van vaccinatie

biedt de meeste fascinatie

Geleidelijke groepsimmunisatie

door het virus los te laten

heeft men lang verlaten

 

Zo komt de vaccinatieslavernij

wereldwijd steeds dichterbij

Voor ieder virus is er vaccinatie

Ieder jaar straks een traktatie

 

De gemedicaliseerde maatschappij

brengt het volk tot nieuwe slavernij

Niet alleen verslaafd aan medicatie

maar ook in de ban van vaccinatie

 

Het geloof in ons immuunsysteem

dat mensen heeft beschermd verdween

Slechte voeding heeft het aangetast

Door stressfactoren is het zwaar belast

 

Het is niet wat het was of nog kan zijn

wanneer het optimaal gezond zou zijn

Men gelooft nu meer in vaccineren

en daarnaast met middelen drogeren

 

Voor iedere ziekte is een medicijn

De focus ligt niet op gezond zijn

Maar op steeds meer medicatie

in steeds hogere gradatie

 

Het algemene middelengebruik

ziet er bepaald niet gunstig uit

Is een atonoom gezonde mens

niet haalbaar meer als wens?

 

https://advox.globalvoices.org/2020/04/06/is-india-fighting-covid-19-the-mass-surveillance-way/

 

De surveillancemaatschappij      2021 03 11              

De surveillancemaatschappij

komt langzaam sluipend dichterbij

Om te reizen naar een andere natie

vraagt men een bewijs van vaccinatie

 

Dit lijkt indirect gericht

op een vaccinatieplicht

Wie niet is gevaccineerd

wordt straks overal geweerd

 

Het verplichte vaccinatiebewijs

wordt dan een soort ‘Ausweis’

Een niet gevaccineerden-ster

gaat misschien wat al te ver

 

Het gevaar voor de gezondheid

nodigt uit tot restrictief beleid

De regering heeft het voor het zeggen

en hoeft bitter weinig uit te leggen

 

Ze halen er gewoon experts bij

en de surveillancemaatschappij

komt langzaam sluipend dichterbij

Het lijkt voorlopig niet voorbij

 

ek

 

https://www.elinesluyscoaching.nl/2018/04/03/kun-je-jezelf-zelfverzekerd-denken-nee-maar-je-kunt-jezelf-wel-onzeker-denken/

 

Komen nieuwe leiders bovendrijven?

 

Het volk volgt graag een leider

die het ziet als pijnbestrijder

Het oefent zich in volgzaamheid

bij het volgen van beleid

 

Het autoritaire model

brengt velen in de knel

Maar het wordt getolereerd

Men vindt het niet verkeerd

 

Het overheidsingrijpen

dient nu ook de rijken

De sterkere bedrijven

komen bovendrijven

 

Verzwakte concurrenten

verkopen nu hun tenten

Hoe het af gaat lopen

blijft voorlopig open

 

Of er een hervorming komt

en het virus dan verstomt

hult zich nog in zwijgen

Of nieuwe leiders bovendrijven

 

En of oude leiders zullen wijken

die gestelde doelen niet bereiken

en voor ons geen voorbeeld blijken

hult zich eveneens in zwijgen

 

Daagt een nieuw bewustzijn

waarin mensen meer verbonden zijn

en door beter samenwerken

elkaar ook meer versterken?

Zowaar een hoopvol perspectief

bij een groeiend ongerief

 

https://www.verus.nl/actueel/blogs/gert-will/wat-we-van-sioux-indianen-kunnen-leren

Een hoopvol perspectief: “In de traditionele indiaanse Sioux-gemeenschap moet een leider het volk beschermen en eervolle daden verrichten. Echte leiders zijn spirituele leiders. Ze moeten leven naar de Sioux-waarden: spiritualiteit/gebed, respect (voor al het leven), zorg/medeleven, oprechtheid/eerlijkheid, generositeit/altruïsme, bescheidenheid en wijsheid”