Het virus weren, Hoe vrij is onze keuze? De nieuwe volgzaamheid, Durf te weten, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #115

door Piet Ransijn

https://vetsenpets.nl/wp-content/uploads/2019/12/zoonoses.jpg

 

Het virus weren               2021 10 07

Piet Ransijn

 

Het vaccin werd allerwegen

bij medici en politici geprezen

Maar het blijkt niet waterdicht

De bescherming is soms licht

en blijkt niet bestand

tegen iedere variant

 

Vele nieuwe virusvarianten

bedreigen ons van alle kanten

We kunnen het verspreiden

wel vertragen, niet vermijden

 

Na welk aantal prikken

zal het virus zich gaan schikken?

Het virus blijkt een goudmijn

voor de farmacie te zijn

 

Als zwakkeren gevaccineerd zijn

zijn fatale repercussies klein

omdat velen minder ziek zijn

en dan is er nog een medicijn

Bij onderhuidse kwalen

moet men tol betealen

 

Om het virus echt te weren

moeten we meer investeren

in de volksgezondheid

door een preventief beleid

 

Zoönosen gaan vermijden

door geen dieren te bereiden

Wild en vlees zijn immers steeds

een bron van virussen geweest

 

Het is ook ongepast

dat zwaarlijvigheid

de volksgezondheid

overmatig zwaar belast

 

Andere eetgewoonten

kunnen veel voorkomen

Vet en suiker weren

en meer groen serveren

 

En waar blijft de vleestax?

Omdat vlees milieu belast

Omdat dierenhandel

dieren ook mishandelt

 

Dit mag gaan verdwijnen

op alle mogelijke terreinen

Varkensfokkerijen, kippenbatterijen

Intensieve veeteelt moet verdwijnen

Dieren mogen rechten krijgen

 

We kunnen meer om dieren geven

vanuit eerbied voor het leven

Daarmee is het droef gesteld

De natuur wordt wreed gekweld

 

Met hoeveel ziekten en rampen

krijgt de mensheid nog te kampen?

Wanneer komt onze cultuur

weer in harmonie met de natuur?

 

 

Hoe vrij is onze keuze?                2021 10 20

 

Er is sinds Covid veel gebeurd

Vaccins zijn goedgekeurd

Zij het onder voorbehoud

Wie het niet vertrouwt

die hoeft het niet te nemen

Wie kan dan dit recht ontnemen?

 

Wordt het meer verplicht gesteld?

Een ieder die naar twijfel overhelt

wordt in meer of mindere mate

met een zekere pressie overladen

 

Privileges worden ingeperkt

en de pressie wordt versterkt

In de hedendaagse maatschappij

lijken minderheden minder vrij

 

Een pro forma vrije keuze

wordt nu feitelijk beteugeld

door een noodwet overvleugeld

in een wereld vol onzekerheden

 

Waarin ook deskundigen niet weten

hoe het met ons af zal lopen

maar ons wel doen hopen

dat het beter zal gaan lopen

zij het onder enig voorbehoud

 

Wie het niet vertrouwt

mag iets anders geloven

hoeft niet in de pas te lopen

maar de vrijheid wordt ontnomen

 

Angst en dwang

 

Kritisch volgen is geboden

Mensenrechten liggen onder vuur

worden langzaamaan ontnomen

in een dwang- en angstcultuur

 

Vroeger werd er met de hel gedreigt

Nu met risico dat je corona krijgt

als je niet voldoet aan alle eisen

ook als die hun effectiviteit bewijzen

in een wereld vol onzekerheden

 

Waarin ook deskundigen niet weten

of ze feitelijk wel kunnen geloven

in wat de politici beloven

en van de bevolking eisen

met voorlopige bewijzen

 

Wetenschap wordt nu besmuikt

vaak door de politici gebruikt

op de rand van machtsmisbruik

Wie ertegen demonstreert

wordt aan alle kanten geblokkeerd

 

Journalisten die men liever weert

worden eveneens gearresteerd

De hedendaagse maatschappij

lijkt minder open, minder vrij

 

 

Machtsconcentratie

 

Is er een plausibele relatie

met de invloedsconcentratie

van de internationale overheden

waarbij weinigen iets weten?

 

Er zijn beleidsbepalende organen

die opeens het voortouw namen

toen de pandemie werd vastgesteld

die de mensheid sindsdien kwelt

 

Alle consternatie vereist organisatie

en bevordert invloedsconcentratie

We moeten waakzaam blijven

over de gevaren blijven schrijven

 

Want macht corrumpeert

terwijl absolute macht

absoluut corrumpeert

heeft Lord Acton ooit bedacht

 

Overal zijn criminelen aan de macht

Overal in allerlei bedrijven*

komen criminelen bovendrijven

Wees daarop bedacht

 

*Met name farmaceutische bedrijven, zie Peter Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde criminaliteit

en het dodelijke opiaten- en  pijnstillersschandaal. Vele farma-bedrijven hebben frauduleus onderzoek verricht om hun spullen aan de man te brengen, artsen en wetenschappers omgekocht en wetsovertredingen begaan waarmee mensenlevens zijn gemoeid, die ze met miljardenschikkingen hebben afgekocht, terwijl ze zich nu opwerpen als een soort ‘redders der mensheid’.

 

https://www.haagsehoogvliegers.nl/new-power-boekbespreking/

van  Jeremy Heimans en Henry Timms, New Power: De nieuwe regels van macht en invloed (2018)

 

De nieuwe volgzaamheid*                        2021 10 18

 

Volgzaamheid werd uitgetest

en was nog nooit zo best

Af en toe een dissident geluid

maar dat maakte niet veel uit

 

Een minderheid was eigenzinnig

Meestal was men heel bereidwillig

Men bracht welgemoed en blij

een offer aan de maatschappij

 

Volgzaamheid werd wereldwijd

Dissidente media ten spijt

waar extreme ideeën floreerden

tot de pers ze corrigeerde

 

We kunnen ons nu vele keren

tegen covid laten vaccineren

want blijvende immuniteit

wacht nog wel geruime tijd

 

De surveillance-maatschappij

komt nu schielijk dichterbij
Een ieder wordt geregistreerd

en dissidentie wordt geweerd

van wie niet is gevaccineerd

 

Het heil ligt bij ons allen

Geen mens mag dat vergallen

Internationale volgzaamheid

is de nieuwe deugdzaamheid

 

Het bevoegd gezag weet beter

dan wie dan ook kan weten

Er wordt voor ons gedacht

Dat heeft ons veel gebracht

 

Er wordt nog meer verwacht

wanneer we conformeren

in de pas marcheren

Dat is de nieuwe levensstijl

voor ons alles zieleheil

 

*Volgzaamheid geldt evenzeer of meer voor minderheden en hun afwijkende visies

 

 

Durf te weten                           2021 10 27

 

Het volk laat zich in bange tijden

vaak gemakkelijker leiden

door een zelfverzekerd leider

die de twijfel en onzekerheden

hult in schijn van beter weten

 

Tegenspreken van gezag

stuit op repressief gedrag

ook de stem der meerderheid

mengt zich in ongelijke strijd

Minderheden tegen overheden

die het meestal beter weten

 

Onzekerheden kan men weren

door zich maar te conformeren

Het oude motto: ‘durf te weten’*                           *Immanuel Kant: ‘sapere aude’

lijkt een stem uit het verleden

 

Met verlichtingsidealen

valt geen eer meer te behalen

Zal de waarheid zich wel weren?

Blijven leugens niet regeren

hoewel macht blijft corrumperen?*                       *Lord Acton; ‘power corrupts

  and absolute power corrupts absolutely

Het hangt af van ons bewustzijn

of we daarvoor vatbaar zijn

Als wij tot onszelf komen

minder door emoties meegenomen

zal meer inzicht ruimte krijgen

en geschiedenis gaan schrijven