Overzicht van auteurs

Civis Mundi Digitaal #118

Overzicht van auteurs  vanaf 2020

Medewerkers aan enkele recente bijdragen

beroepsachtergrond    interesse- en deskundigheidsgebied

Jan de Boer                    historicus, bestuurder; (wereld)politiek, milieu, de wereld in beweging

Patricia van Bosse         redactielid,sociologie; sociale en spirituele zaken

Toon van Eijk                 landbouwkunde; landbouw, ecologie en milieu, bewustzijnsontwikkeling, Afrika

Erik Jansen                     informatietechnologie; politiek, economie, technologie en maatschappij

Fred de Haas                  letterkunde; Antilliaanse, Caraïbische en Zuid-Amerikaanse cultuur

Herman Hümmels          andragogie en beleid; economie en financiële zaken

Hans Kuijper                  sinologie: China en Zuid-Oost Azië

Piet Ransijn                    redactielid, sociologie; algemene zaken, sociale en filosofische onderwerpen

Peter Sas                        filosofie, politiek; marxisme, ecologie, non-duale spiritualiteit

Maarten Rutgers            neurologie, bestuur; gezondheidszorg en medische zaken

Mathieu Wagemans       overheidsorganisatie; bestuurlijke zaken en sociale verandering

Sander Wieman              technische redactie; technische zaken en websitebeheer

Personalia 

Jef Abbeel studeerde klassieke filologie en geschiedenis aan de KU Leuven en aan de University of San Francisco. Werkte als leraar Latijn en geschiedenis in het voortgezet onderwijs in Turnhout en Breda. Was verder atletiektrainer lange afstandslopen (marathon). Geeft lezingen en schrijft recensies over historische onderwerpen, Rusland en China. www.jefabbeel.be 

Jan de Boer studeerde geschiedenis en werkte als directeur sociale zaken bij diverse gemeenten en was actief betrokken bij de politiek, in het bijzonder milieubeleid en sociaal beleid. Woont na zijn pensioen in Zuid-Frankrijk, waar hij bekendheid kreeg als dichter. Zijn autobiografie Een profeet die stokbrood eet is besproken in nr 37 en 86.

Patricia van Bosse studeerde sociologie te Leiden en Amsterdam. Werkte o.m. bij een landelijke onderwijsorganisatie en was jarenlang betrokken bij het Advaita Centrum en de Stichting Openheid van de filosoof Douwe Tiemersma, die vergelijkende filosofie doceerde aan de Erasmus Universiteit.

David Bakker studeerde fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In het dagelijks leven is hij zelfstandig werkzaam als pensioenspecialist. Daarnaast publiceert hij op zijn vakgebied alsmede op andere terreinen die zijn interesse hebben.

Wim Couwenberg (1926-2019) was oprichter en tot medio 2019 hoofdredacteur van Civis Mundi, was hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit, auteur van honderden artikelen en tientallen boeken over maatschappelijke en levensbeschouwelijke onderwerpen. Was na de oorlog jarenlang journalist bij De Maasbode en gemeenteraadslid voor de KVP in Rotterdam.

Frans Couwenbergh was leraar Nederlands, daarna tekenaar van publieksportretten en niet-academisch filosoof. Hij profileerde zich als humanosoof uit onvrede met de postmoderne academische filosofiebeoefening, die kennis uit zoals antropologie, archeologie, paleoantropologie en ethologie negeerde en een onwetenschappelijke fobie voor Grote Verhalen koesterde.  Website: www.humanosofie.nl

Alexander Dake studeerde internationaal recht te Leiden en internationale betrekkingen aan de Columbia Universiteit, New York. Na een loopbaan bij ABN AMRO in Amsterdam en New York, richtte hij in New York de digitale uitgeverij  Cosimo op met boeken over ‘public affairs’, persoonlijke ontwikkeling en klassieke thema’s.

Willem Dreesmann studeerde privaatrecht en klinische psychologie in Amsterdam. Werkte enige jaren in het bedrijfsleven en als docent arbeidsrecht. Vervolgens als psychotherapeut bij diverse psychotherapie-instellingen; thans nog parttime werkzaam in  eigen praktijk. Schreef diverse artikelen, vooral op gebied van psychotherapie. 

Toon van Eijk studeerde tropische landbouwkunde en promoveerde in Wageningen op een interdisciplinaire dissertatie over landbouw en spiritualiteit op basis van 20 jaar werkervaring in Sub-Sahara-Afrika en opdrachten in andere landen. Schreef boeken over ontwikkelingsprocessen in Afrika en over Spinoza’s filosofie en bewustzijnsontwikkeling. Zie ook: www.toon-van-eijk.nl

Kees Genet studeerde politieke en sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en werkte als o.m. als stafmedewerker bij ministeries en de Algemene Rekenkamer en als docent bij de Hogeschool Rotterdam & Omstreken en de Haagse Hogeschool en heeft speciaal interesse in beleidsanalyse, religies, minderhedenproblematiek en economische vraagstukken.

Lode Goukens studeerde journalistiek, kunstwetenschappen en archeologie (Vrije Universiteit Brussel). Hij is docent Europese en internationale instellingen aan de Thomas More Hogeschool te Mechelen en was voordien beroepsjournalist. Hij rondt de master filmstudies en visuele cultuur aan de Universiteit Antwerpen af en bereidt zich voor op een master geschiedenis aan de Universiteit Gent. Zijn promotie-onderzoek gaat over het politieke patronaat in de prentenuitgeverij te Antwerpen tijdens de Tachtigjarige Oorlog.

Otto van de Haar studeerde nieuwste en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Eindscriptie over de Sovjet-Russische historicus Roj Medvedev en Nikita Chroesjtsjov. Interessegebieden: moderne geschiedens, politieke biografie, historiografisch debat in binnen-en buitenland. Werkzaam als docent Nederlands. Website: www.ottomvandehaar.blogspot.nl.

Fred de Haas studeerde cum laude af aan de Universiteit te Utrecht in Franse, Spaanse en Portugese taal- en letterkunde. Werkte als leraar Frans en Spaans o.a. op Curaçao,  leidde het leerplan en de invoering van het ‘Middle Years Programme’ voor The International Baccalaureate Organisation (IBO). Publiceerde tal van vertalingen uit het Frans, Spaans en Papiaments alsmede de Geest van Sefarad, een joodse odyssee (2017, SWP, Amsterdam).

Michiel Hegener studeerde geografie, afstudeerrichting kartografie in Utrecht. Sinds 1984 werkzaam als medewerker van NRC Handelsblad en sinds 1994 tevens van ANWB Media. Was in 2007 oprichter en voorzitter van het Steuncomité voor Ex-Moslims. Schreef ruim 25 boeken, ANWB gidsen meegerekend, recent onder meer Ons wilde oosten 2.0: De toekomst van de Veluwe) en ruim 2000 artikelen, de meeste voor de NRC en verder voor Vrij Nederland, HP/De Tijd, Intermediair en The Irish Examiner. Zie verder www.michielhegener.nl

Jim van der Heijden HBO chemisch analytisch, management. 40 jaar onderzoeker en manager  bij TNO.  Leidde het Voorlichtingscentrum voor Natuurrubber van de Rubber-Stichting. Een nabij-de-dood-ervaring (NDE) leidde tot ander onderzoek, artikelen en boeken: Onvergankelijk! De bijna-doodervaring: venster op het licht van non-lokaal bewustzijn (2008); Het kleine bijna-bij-de-dood boekje(2013); 5D:Over onze niet-stoffelijke essentie en de weg door de stof (2019); Kijken naar beelden: Voorspellingen uit de 16de (Nostradamus) en de 20ste eeuw (2020).

Michel van Hulten, studeerde sociografie te Amsterdam (GU) en Warszawa (Polen), was hoofd onderzoek IJsselmeerpolders en directeur Urbanisatie (Plan Europa 2000, European Cultural Foundation). Was Kamerlid en staatssecretaris.  Daarna werkzaam bij ontwikkelingswerk, vnl. in Afrika, als hoofd VN-bureau in Burkina Faso, Maleisië, Singapore en Brunei, en bij de Wereldbank aan verbetering van openbaar bestuur in Afrika. Specialiseerde in corruptie en integriteit. Zie ook www.corruptie.org.  

Herman Hümmels werkte vanaf zijn 14e jaar: bedrijfsopleiding bij machinefabriek Stork, was daarna jeugdleider, maatschappelijk werker en psychotherapeut. De laatste twintig jaar als docent, vestigingsmanager (Arnhem) en beleidsmedewerker (SOSA/Hogeschool Haarlem). Geen middelbare school. Studeerde in zijn vrije tijd (o.a. Sociale Academie). Studeerde af (1976) als andragoloog (Utrecht). Bijvakken organisatiekunde en medische psychotherapie. Website: www.stukjes.info

At Ipenburg studeerde politicologie in Amsterdam (UvA), systematische theologie in Pretoria (UNISA) en promoveerde in de Afrikaanse geschiedenis in Londen (SOAS). Volgde de Remonstrantse predikantsopleiding in Leiden, was docent HBO, leraar VO en Research Fellow in Zambia. Was actief in het maatschappelijk activeringswerk en doceerde antropologie en sociologie aan een Theologische Universiteit in Oost-Indonesië. Daarna remonstrants predikant in Zuid-Limburg.  Publicaties: https://atipenburg.nl

Erik Jansen studeerde Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en werkte enkele jaren in de industrie. Na terugkeer aan de TU Delft deed hij onderzoek naar computertoepassingen bij het ontwerpen (CAD/CAM) om in 1989 over te stappen naar Informatica als hoogleraar Computer Graphics. Na zijn emeritaat was hij nog enkele jaren coördinator in een Europees programma voor Innovatie en Entrepreneurship. Interesse- en deskundigheidsgebied: technologie en maatschappij.

Jan Chris Jansen studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de VU. Schreef zijn doctoraalscriptie over het prozaverhaal De Afspraak van de dichter A. Roland Holst. Was 35 jaar werkzaam in de studielektuur-voorziening voor blinden en slechtzienden in gesproken vorm. Schrijft liedjes en gedichten.

Joseph van Keulen studeerde wiskundige bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Werkte o.a. als Transport Engineer in Oman en vervolgens 20 jaar in het financieel management bij Shell International in diverse landen in Afrika en Europa en later wereldwijd als projectmanagement consultant. Werd coach en systemische structuuropsteller en vatte in 2011 zijn kennis en inzichten samen in het e-boek: The true potential of EU, EMU and Euro”. Website: www.credt.eu

Pim Ligtvoet studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool en de Universiteit van Amsterdam. Was werkzaam als pastor, docent en sociaal-cultureel adviseur in Berlijn, Maastricht, Zaandam, Amsterdam en Purmerend. Schreef o.a. De Zaanse Spanjestrijders, In de schaduw van de oorlog. 1940-1945 in de polders van Amsterdam Nieuw-West; Een vondst van de schepper. Avonturen met godsdienst en homoseksualiteit; ‘Ik heb een heel tijdje niets van me laten horen’. Joden in de Zaanstreek 1940-1945. Verder artikelen.

Hans Kuijper studeerde sinologie te Leiden en economie in Rotterdam; werkte vele jaren bij de Economische Voorlichtingsdienst in Den Haag en als handelsattaché bij de Nederlandse Ambassade in Singapore en als Trade Representative in Taiwan. Schreef diverse artikelen over regio’s en landen, o.a. in Civis Mundi (nr 1/2 januari 2005).

Fred Neerhoff werkte als gepromoveerd elektrotechnisch ingenieur en toegepast wiskundige jarenlang aan verschillende universiteiten en hogescholen. Publiceerde over onderwerpen uit de mathematische fysica, de theorie van elektrische circuits en systeemtheorie. Studeerde ook psychologieen was vakbondsbestuurder. Onlangs verscheen van hem De Erasmus-mythe. Website: www.fredneerhoff.nl.

Erwin van de Pol studeerde geschiedenis in Amsterdam en Rome en is bijna 30 jaar organisatieadviseur, eerder bij KPMG, nu bij Rijnconsult. Hij begeleidt verandertrajecten, vooral bij lokale en soms bij internationale overheden. Was 22 jaar docent aan de Haagse Hogeschool en is nu docent bij het interuniversitair instituut voor organisatieontwikkeling Sioo. Schreef honderden artikelen en vier bekroonde essays, is auteur van het literaire voetbaltijdschrift Hard gras en columnist voor Holland Management Review (voorheen M&C).

Henk Rang Studeerde scheikunde aan de UvA en rechten aan de Erasmus Universiteit. Werkte drie jaar Zuid-Afrika en 14 jaar bij DSM in het management. Daarna lid van de directie van de stichting het Bouwcentrum in Rotterdam. Werd als jurist ambtenaar bij de provincie Drenthe, eerst Waterstaatszaken en Milieuhygiëne, daarna hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken. Was tot die tijd 15 jaar politiek actief, waaronder lid van de Eerste Kamer. Schreef voor Civis Mundi “Tuchtrecht onder de loep”.

Piet Ransijn studeerde sociologie en filosofie aan de UvA, promoveerde in India op een proefschrift over collectief bewustzijn op basis van een eerder boek Bewustzijn als bewapening. Werkte 20 jaar als onderwijsadviseur bij Leefstijl voor jongeren, een onderwijsprogramma voor sociaal-emotionele vaardigheden en ruim 20 jaar als docent sociologie en keuzemodulen aan een hogeschool.

Machteld Roede is bioloog, fysisch antropoloog en auxoloog (groeideskundige). Studeerde biologie aan de UvA, promoveerde op verandering van kleur en geslacht bij de groei van Caraïbische Lipvissen en werkte bij het Instituut voor Antropobiologie in Utrecht en de Universiteit Maastricht. Zij bestudeerde de groei van de lange Nederlandse jeugd (Groeidiagrammen, 1980), deed (inter)nationaal bestuurswerk, doceerde en publiceerde over medische genetica, evolutie (De Wateraap), infanticide en genitale mutilatie van meisjes, en het onjuiste concept ras.

Maarten Rutgers studeerde geneeskunde te Groningen. Opgeleid tot neuroloog in Den Haag en Rotterdam. Promoveerde aldaar op een proefschrift over epidemiologie en public health. Was staflid op het EMC te Rotterdam, was vele jaren bestuurder van ziekenhuizen en tot op heden adviseur en toezichthouder.  Auteur van Gezondheidszorg als handelswaar. Worden we daar beter van? (besproken in nr 94).

Peter Sas promoveerde in de filosofie aan de Erasmus Universiteit. Hij schrijft over filosofie, spiritualiteit en politiek, werkt als redacteur bij een politieke partij, is actief bij Extinction Rebellion en is beheerder van de Facebook-groep Discussieplatform Antikapitalisme.

Pieter J. van Strien is emeritus hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen met een nevenbenoeming bij filosofie. Doceerde eerst arbeidspsychologie en vanaf 1980 grondslagen en geschiedenis van de psychologie. Presenteerde de regulatieve cyclus als methode voor de praktijkbeoefening. Publiceert over creativiteit en de biografie van creatieve personen: Psychologie van de wetenschap (2011), Het creatieve genie (2015) en Hoogcreatieven en hun vaders: Psychologische biografie voorbij Freud (2020).

Henk de Vos is gepensioneerd socioloog van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doceerde over de sociale en maatschappelijke voorwaarden voor welbevinden en gezondheid en pro-sociaal gedrag. Deed  onderzoek naar de evolutionaire achtergronden van wederkerigheidsaltruïsme en was columnist van Sociologie Magazine.  https://toegepastesocialewetenschap.blogspot.com/

Mathieu Wagemans werkte 40 jaar bij het Ministerie van Landbouw: voorlichting, visserij, milieu- en planologisch beleid; voor de Wereldbank en de FAO: reorganisatie van overheidsinstellingen (o.a. in Rusland, China, Vietnam en Moldavië) en 10 jaar bij InnovatieNetwerk inzake systeemvernieuwing. 35 jaar actief in de gemeentepolitiek (lokale partij). Auteur van een proefschrift over ambtelijke oppositie en Een oceaan van betekenisloosheid, een kritische analyse van beleid, politiek en wetenschap. Website: www.ontganiseren.nl

Koo van der Wal studeerde Duits en filosofie te Göttingen en Amsterdam, waar hij hoogleraar werd aan de UvA, daarna in Rotterdam. Was voorzitter van Amnesty International afd. Nederland en de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Auteur van o.m. Wereldbeschouwelijk denken als filosofisch probleem (1968, Proefschrift), Karl Jaspers (1970), Recht met reden (2003), De omkering van de Wereld. Achtergronden van de milieucrisis en het zinloosheidsbesef (1996), Van grenzen weten. Aanzetten tot een nieuw denken over duurzaamheid (2006), Wat is er met de ethiek gebeurd? (2008), Humaniteit (2008), Op zoek naar de ziel van Europa (2018), Symfonie van de natuur (2020, zie CM 98) en Filosofie en spiritualiteit (2021, zie CM 114).

Dieter van Werkum studeerde bestuurskunde aan de Universiteit Twente. Vestigde zich daarna als Internetadviseur en was enkele jaren online manager bij uitgeverij Wolters Kluwer. Naast rollen bij online- en multimediaprojecten in Nederland en daarbuiten, publiceerde hij vakbladen, o.a. voor Webdirect (voorheen van Multiscope), Planet Commerce (voorheen van Planet Internet) en Netkwesties. Met website aotp.nl legt hij zich sinds 2006 toe op online interactieve kaarten.

Sjoerd Zanen studeerde culturele antropologie te Leiden. Promoveerde aldaar op een proefschrift over de culturele dimensie van ontwikkeling. Werkte 20 jaar voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken in ontwikkelingsprogramma’s in Zuid Soedan, Burkina Faso en Mali. Daarna 15 jaar voor consultantsbedrijf MDF in Ede. Publiceerde diverse artikelen en een boek over Zuid Soedan, besproken in CM 95.