Smartphone, Digitale slavernij, Het belang van informatie, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #122

door Piet Ransijn

https://www.avancaproducts.com/nl/tien-tekenen-verslaafd-smartphone

 

Smartphone                     2022 04 15

Piet Ransijn

 

Vele mensen koesteren hun telefoon

meer dan gewoon in vast patroon

Van de morgenstond tot de late avond

kijken zij naar wat er binnenkomt

 

Terwijl de nieuwe dag hen toelacht

krijgen hun berichten alle aandacht

Gevangen in een informatiestroom

volgen zij een digitaal bepaald patroon

 

Niet elk bericht is van gewicht

Toch voelen zij zich wel verplicht

om op berichten terug te reageren

Zo blijft men heen en weer laveren

 

Voortdurend is er een traktatie

van een stroom van informatie

die het leven met zich meeneemt

en het stuurt en richting geeft

Gevangen in het digitale net

van berichten van what’s app

 

Het onafhankelijke leven

heeft er nu aangegeven

Men leeft nu in een web

verbonden met what’s app

 

Wie geen smartphone heeft

en in ouderwetse vrijheid leeft

zoals het was in vroeger tijden

lijkt soms wellicht te benijden

 

Zo’n persoon lijkt meer autonoom

Niet gevangen in een info-stroom

Minder in het web verstrikt

omdat hij what’s app vertikt

 

De prijs is dat hij onverhoopt

in technisch opzicht achterloopt

Niet bepaald wordt door techniek

en zijn scherm veel minder ziet

 

En zich minder laat verplichten

door de stroom van de berichten

Liever kijkt naar vergezichten

die tot niets verplichten

En ook overwogen en bewust

kiest voor zelfgekozen rust

 

https://richardkitsblog.wordpress.com/2017/02/14/internetverlsaving/

 

Digitale slavernij                            2022 05 21

 

Komt een nieuw soort slavernij

in de nabije toekomst dichterbij?

In een webmachine ingelogd

leiden wij geen eigen leven meer

zijn wij ingebed in internet verkeer

met hart en ziel aan internet verknocht

 

Als de nieuwe slaven van het internet

zitten we gevangen in het digitale web

Algoritmen sturen wat we kopen

Ons account staat voor providers open

Onze digitale data worden opgeslagen

voor een analyse hoe we ons gedragen

Zo komt de wereldwijde digitale slavernij

systematisch onomkeerbaar dichterbij

Vrijwel niemand is meer vrij

Maar wie beheerst het internet?

Kan die heerser worden afgezet?

 

https://fr.dreamstime.com/photo-stock-d%C3%A9pendance-d-internet-d-ordinateur-image54692087

 

Het belang van informatie         2022 05 30,31

 

Mensen zijn in media verstrikt

Die versterken nogsteeds hun grip

Als soort van digitaal gedreven vee

volgt men algoritmen vaak gedwee

 

Met name het massavermaak

is een hoogst bedenkelijke zaak

Het vult menig onbeduidend leven

door er prikkels aan te geven

 

Het appeleert op lagere lust

en maakt mensen niet bewust

maar houdt hen gevangen

in sensatie en verlangen

 

Het nieuws biedt ook sensatie

en volgt belangen van de natie

Het geeft maar zelden blijk

van een onafhankelijke kijk

 

Gevangen in een informatiestroom

denken weinigen nog autonoom

Het denken van de mensen is niet vrij

Mede door de digitale slavernij

 

Vijanddenken viert weer hoogtij

Daarvoor was voldoende reden

als wij kijken naar het heden

en een zeer recent verleden

 

Dreiging van een vijand

vertroebelt het verstand

Een primitief reptielenbrein

komt dan weer tevoorschijn

 

Het laat mensen niet meer vrij

brengt de vrede zelden dichterbij

Velen laten zich dan eerder leiden

door een zogenaamde sterke leider

 

De aarde overdekt door internet http://www.diel-it.nl/internet/

 

Informatie-oorlog

 

Draagt de informatiemaatschappij

tot een wereldwijde vrede bij?

Of wordt ook het internet

voor oorlogsdoelen ingezet?

 

Er heerst immers wereldwijd

ook een informatie-strijd

Oorlog leidt tot propaganda

en een hetze tegen vijanden

 

Mensen zijn beïnvloedbaar

en ze volgen vaak elkaar

Informatie over ongerief

is maar zelden objectief

 

Onze blik blijft vaak gevangen

in een scala van belangen

Vrede vraagt een brede kijk

Daarvan geeft men weinig blijk

 

Nieuws biedt geen traktatie

van objectieve informatie

Het volgt een nationaal belang

en maakt vaak mensen bang

 

Het grossiert in ongerief

Biedt vaak weinig perspectief

en draagt zo weinig bij

tot een betere maatschappij

 

Maar bestendigt juist problemen

door ze heel breed uit te meten

zonder de problemen op te lossen

en ons van ellende te verlossen

 

De stroom van informatie

biedt vaak weinig inspiratie

Terwijl die heel hard nodig is

in een land waar zoveel mis is

 

Zonder de problemen te negeren

kunnen media ook inspireren

tot een meer probleemloos leven

en het goede na te streven

 

In een nihilistisch perspectief

zijn alle waarden relatief

Een dergelijke visie kan ontaarden

in verval van geestelijke waarden

Maar een ethisch perspectief

neemt juist stelling tegen ongerief

https://nl.dreamstime.com/stock-illustratie-infographic-informatiestroom-image73282134