Genocide, Geweldsrepertoire, bewerkte citaten

Civis Mundi Digitaal #122

door Jan Chris Jansen

 Genocide

Jan Chris Jansen

                            Politici gaan rond de oorlog in Oekraïne wel erg losjes

                                         Om met de definitie van genocide.

 

                            Je kunt deze term niet in het luchtledige gebruiken. Zo

                                         Krijg je een dubbelleven van het

                            Begrip, waar het gebruikt wordt zonder eerst de feiten

                                         Grondig te onderzoeken en vast

 

                            Te stellen. Het begrip genocide heeft normatieve waarde,

                                         Maar als het op een puur politieke

                            Manier wordt gebruikt, wordt steeds minder duidelijk

                                         Wat precies als genocide gezien

 

                            Moet worden en verwatert ook de juridische waarde

                                         Van dergelijke politieke uitspraken.

                                                               */*

                                Larissa van den Heerik, hoogleraar Internationaal

 

                                                   Geweldsrepertoire

 

                             Soldaten worden gebrutaliseerd en de vijand wordt

                                   Ontmenselijkt. Dat voorziet in een bedding

 

                             Voor gruweldaden. Het maakt soldaten niet minder

                                   Persoonlijk verantwoordelijk en het vinden

                             Van bewijs voor hun individuele daden, zoals Human

                                   Rights Watch doet, blijft belangrijk voor de

 

                             Rechtsspraak. Als echter blijkt dat seksueel geweld

                                   Inderdaad tot het geweldsrepertoire behoort

                             Dat het Russische leger op Oekraïne heeft losgelaten, 

                                   Dan is het van het grootste belang dat het 

 

                             Russische leger zelf verantwoordelijk wordt gehouden,     

                                   En daarmee tevens zijn bevelhebber Poetin.

                                                                 */*

                             Jelke Boesten, hoogleraar Gender en internationale

                                        ontwikkeling, King’s College London