De heilige natuur; Als de mensheid gaat ontwaken, dichterlijke reflectie

Civis Mundi Digitaal #129

door Piet Ransijn

 

De heilige natuur            2022 12 20

Nav Andrea Wulf, Rebelse genieën; Wil van Esch, De staat van bewustzijn; Karen Armstrong, De heilige natuur

 

Wie gelooft er nog in hemelse machten

of in bovennatuurlijke krachten?

Onze wereld is allang onttoverd

Door het snode verstand veroverd

 

De bovenaardse glans verdween

uit de wereld om ons heen

De teloorgang van een heilig geloof

heeft de aarde van zijn glans beroofd

 

Voor moderne mensen lijkt niets heilig

En geen enkel dier lijkt voor hen veilig

Miljarden dieren zijn door hen gedood

Het hele dierenrijk verkeert in nood

 

Ook het plantenrijk wordt zwaar bedreigd

De mens is tot vernietiging geneigd

Een spoor van doodslag zonder weerga

laat de mensheid hier op aarde na

 

De levende natuur is immers niet bezield

en wordt door de mens genadeloos vernield

Zo gaat onze wereld menig wonder

door een mensenplaag te onder

 

De mensheid lijkt zijn hart verloren

Liet zich door zijn winstbejag bekoren

Maar een transformatie is op handen

Anders zal de mensheid stranden

 

In destructie en verval

Men beseft dit overal

De mensheid zal ontwaken

en behartigt dan zijn taken

 

Raakt opnieuw geïnspireerd

De ondergang wordt zo gekeerd

Na een tijdperk van vernieling

volgt een fase van bezieling

 

Als de mensheid collectief ontwaakt

door de Geest wordt aangeraakt

zullen overlevingskansen keren

en de aarde transformeren

 

https://www.r-evolutie.be/blog/2020/9/17/8jg9u6kq2pycvlsnraid6pi3t099aj

 

We geloofden niet meer in de ziel

daar de ziel niet aan te tonen viel

Ondanks alles is ons essentiële zijn

een onherleidbaar zelfbewustzijn

 

Bewustzijn is een feit

onze eerste werkelijkheid

Het is een feit dat wij bestaan

en zijn aangewezen op elkaar

 

De relatie van bewustzijn en materie

blijft voor ons een groot mysterie

Wetenschap wint meer terrein

maar bewustzijn blijft geheim

 

Is het de verklaringsgrond

waar alles uit ontstond?

Of is er dan een andere grond

waar alles uit ontstond?

 

Onherleidbaar grondeloos bewustzijn

zou de grond van alles kunnen zijn

Wanneer wij daarin ontwaken

zal dat een verschil uitmaken

 

De wereld zal dan transformeren

Overlevingskansen zullen keren

Nieuwe golven van bezieling

compenseren de vernieling

 

https://bridgeman.nl/de-toekomst/

 

Als de mensheid gaat ontwaken       2022 12 21

 

Als de mensheid collectief ontwaakt

door het goddelijke wordt aangeraakt

raakt de mensheid meer bevlogen

door het scheppende vermogen

dat een goede observator overal

aantreft in het ons omringende heelal

 

Als de mensheid gaat ontwaken

gaat dat een verschil uitmaken

Maar wat valt er dan te merken?

Mensen gaan meer samenwerken

Onderlinge banden gaan versterken

 

Collectief bewustzijn wordt vergroot

Mensen krijgen oog voor grote nood

Voor de ernstigste probleemgebieden

wil men oplossingen bieden

En ons scheppende vermogen

groeit dan zienderogen

 

Nieuwe wegen komen aan het licht

door een ruimer open zicht

Als we koersverandering verlangen

veranderen gevestigde belangen

Als men innerlijk meer is verlicht

komen oplossingen meer in zicht

 

Vele mensen zitten nog verstrikt

in de identificatie met hun ik

Als die wordt doorbroken

gaan er vele poorten open

De natuur wordt weer een wonder

Mensen leven dan gezonder

 

Ze besteden minder tijd

aan hun onderlinge strijd

Compromissen worden snel gesloten

Mensen staan daar meer voor open

Maar ingrijpende veranderingen

gaan gepaard met zuiveringen

 

Zondaars zullen moeten boeten

en meer tegenstand ontmoeten

Een levenswijze die geen schade geeft

aan de populatie die op aarde leeft

zal steeds meer gestalte krijgen

en meer mensen zullen ernaar neigen

 

Als het innerlijke licht ontstoken wordt

bekommert men zich om een anders lot

en men krijgt een meer verruimd vermogen

tot wederzijdse empathie en mededogen

Rationaliteit wordt aangevuld met empathie

vanuit een besef van de urgentie

 

Veel ellende kan worden vermeden

door nu levenreddend op te treden

vanuit een collectief bewustzijn

dat wij met elkaar verbonden zijn

 

https://leavandereem.nl/blogs/poort-naar-nieuw-bewustzijn/

 

Onvergankelijk waarden             2022 12 01

 

Voel mij soms een vreemdeling op aarde

op zoek naar onvergankelijke waarden

die ik delen wil met aardbewoners

maar die staan daar niet altijd voor open

 

Geloven niet in god en niet in goden

Zien geen heil in hun geboden

Zoeken steeds hun bron van vreugde

in kortstondige geneugten

die hen onbevredigd achterlaten

 

Steeds op zoek naar eigen baten

in een samenleving vol hiaten

vinden wij geen blijvende vervulling

Slechts een onvolkomen levensvulling

 

Vele uren vullen zich met kletspraat

Is ons leven niet meer waard?

Zijn er dan geen zaken die ons blijvend raken

die ook andere mensen wijzer maken?

 

https://www.elohim-centre.org/site/mc/1/11/2214/201/spirituele+teksten/nieuwe+aarde+nieuwe+samenleving/                    multidimensionaal+bewustzijn+en+the+diamond+new+earth+zijn+de+afgelopen+weken+intens+geactiveerd.html

 

Natuur en bewustzijn   2022 12 02

 

Steeds ben ik mijn doel voorbijgelopen

Stond te weinig voor de mensen open

Maakte mij maar zelden druk

om hun klein en alledaags geluk

en zocht telkens naar iets groters

aangetrokken door iets hogers

 

De natuur vervult mij iedere dag

met een onbegrijpelijk ontzag

De verbinding van bewustzijn en materie

blijft voor mij een groot mysterie

 

De relatie van de westerse cultuur

met de alomvattende natuur

laat wat mij betreft te wensen over

Menigeen gedraagt zich als een rover

 

Overal gaan wij op rooftocht

Alle werelddelen afgezocht

Evenals de voeling met de goden

werd de band met natuur verbroken

 

De natuur verloor zijn diepere bezieling

Werd object van systematische vernieling

Als een constellatie van materie

verloor zij haar ontzag en haar mysterie

 

De natuur als ingewikkeld mechaniek

dat de mens van middelen voorziet

bood geen plaats meer voor de goden

en geen plek voor zielen van de doden

 

Het werd een ingewikkeld mechanisme

hoewel wetenschappers geen van alle twisten

hoe op een of andere wijze het bewustzijn

op zou komen uit een onbekend terrein

waar maar weinig zekerheden over zijn

 

Zo blijft ook de wereld van materie

ingebed in ondoorgrondelijk mysterie

waar ons eindig menselijk bestaan

een belangrijk deel van uitmaakt