De coronadystopie
Deel 5: Epidemieën, biowapens en simulaties

Civis Mundi Digitaal #129

door Piet Ransijn

Een openingscitaat noemt epidemieën evenals oorlog “een kans voor regeringen om hun wil op te leggen en ons bang te maken, zodat we achter elkaar aanlopen en doen wat er gezegd wordt.” Een volgend citaat: “Door angst gedreven mensen zijn gemakkelijker te regeren” (p357). Dit zagen we bij diverse epidemieën. Het zet de toon in stijl met de kritische aanklacht van Kennedy. De laatste decennia stierven er echter veel minder mensen aan epidemieën dan vroeger. Wijzen op het gevaar van epidemieën zou een manier zijn geweest om budgetten te krijgen voor instanties als NIAID (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) en CDC (Centers of Disease Control). Gevaren zouden zijn gechargeerd. Het patroon van ziektebestrijding werd in Deel 4 puntsgewijs beschreven. Het gevaar onderstreept de noodzaak van een vaccin en zou volgens Kennedy zijn gemotiveerd door belangen van de farmaceutische industrie.

In dit deel volgt een samenvattend overzicht van recente epidemieën en de maatregelen, die culmineren in de covidpandemie. Bij een aantal beschreven simulaties werden maatregelen voorbereid. In hoeverre de beschrijvingen de werkelijkheid adequaat weergeven is moeilijk te beoordelen. Kennedy heeft bedenkingen heeft bij de centralistische, totalitaire aanpak. In Deel 1 wekte hij de indruk te overdrijven. Bovendien verwijst hij alleen naar bronnen die zijn standpunt ondersteunen en dat van Fauci verwerpen. Als een advocaat lijkt hij de schuld van beklaagden te willen aantonen, waarbij er een neiging lijkt tot zwart-wit denken. Zijn stijl is niet afstandelijk en wetenschappelijk, maar betrokken en beschuldigend en daardoor mogelijk gekleurd in zijn oordeel op grond van selectieve, tegendraadse informatie uit uiteenlopende bronnen met een relatief klein aantal wetenschappelijke tijdschriften.

Massale vaccinatie zou bij eerdere epidemieën niet erg succesvol zijn geweest. Ook de veiligheid en effectiviteit van medicijnen zouden vaak te wensen hebben overgelaten.

Bij covid echter wordt de massavaccinatie in het algemeen als een groot succes beschouwd en de bijwerkingen tot dusver als beperkt en acceptabel, in verhouding tot de geboden bescherming en ziektepreventie. Nadeel is dat de vaccinatie periodiek herhaald dient te worden en geen volledige bescherming biedt, die ook vermindert bij veranderende virusvarianten. Ook ziektesymptomen zouden door vaccinatie minder ernstig zijn en minder gepaard gaan met ziekenhuisopname. Vaccinatie werkt aanzienlijk beter dan lockdowns, die nu in China onder vuur liggen.
De beschrijving van de aanpak van epidemieën geeft een inkijkje in de werking van gezondheidsinstanties in de VS en de samenwerking met de farmaceutische industrie. Wie minder geïnteresseerd in deze epidemieën en de kritiek op de aanpak ervan kan zich beperken tot het slot en de nabeschouwing. Epidemieën in het recente verleden zijn relevant, omdat ze een indruk geven van wat ook in de toekomst mogelijk is. 

Varkensgriep

In 1976 zou de varkensgriep zijn vergeleken met de Spaanse griep in 1918 die wereldwijd het leven van geschat 40-50 miljoen mensen kostte. Er werd 135 miljoen dollar voor vaccins uitgetrokken om 140 miljoen Amerikanen te vaccineren. De bevolking werd daartoe opgeroepen door president Gerald Ford. 50 miljoen burgers namen volgens Kennedy hun toevlucht tot haastig gemaakte en slordig geteste vaccins zonder aansprakelijkheid van producenten.

“Uiteindelijk was het feitelijke aantal slachtoffers van de varkensgriep pandemie geen één miljoen maar één... ‘Politieke besluitvormers dachten consistent dat de wetenschappers hen geen andere keuze gaven dan door te gaan met een programma van massa-immunisatie,” dwz massavaccinatie, aldus Dr Harvey Weinberg in het WHO Bulletin. Volgens de vooraanstaande viroloog Dr. John Anthony Morris met 40 jaar (onderzoeks)ervaring was “de NIAID-campagne een enorme verkwisting om een gevaarlijk en ineffectief griepvaccin te promoten voor een hebzuchtige industrie.”

Morris werd bedreigd met ontslag als hij zijn mond niet hield. Toen er melding werd gemaakt van negatieve bijwerkingen, verklaarde hij publiekelijk dat er geen evidentie was dat het vaccin werkte en dat het schadelijke neurologische bijwerkingen had.

“HSS (Health and Human Services) officials confisqueerden zijn onderzoeksgegevens, veranderde de sloten van zijn laboratorium, verplaatste hem naar een kamertje zonder telefoon, wijzigde zijn laboratoriumstaf, verbood hem bezoekers te ontvangen zonder toestemming, en blokkeerde publicatie van zijn vindingen. Uiteindelijk ontsloeg HSS hem na maanden van bedreigingen en intimidatie.”

De regering kreeg echter te kampen met 1604 gerechtelijke procedures van benadeelden. “In april 1985 had de regering $83.233.714 uitbetaald en tientallen miljoenen dollars voor het beoordelen en verwerken van deze (schade)claims” (p358,359). Dr Morris verklaarde in 1987 aan het Congres dat neurotoxische invloed [en veiligheid] van vaccins, waaronder DTP, niet betrouwbaar gemeten kon worden. Volgens zijn onderzoek konden ongeboren kinderen ernstige schade oplopen. Zijn onderzoeksresultaten benadeelden de markt voor griepvaccins.

In 1977 vocht hij zijn ontslag aan, werd hij in het gelijk gesteld en kreeg hij steun van collega’s. Wetenschappers die de veiligheid van vaccins betwijfelden, werden vaker benadeeld. Bijv. bij Dr Bernice Eddy reeds in de jaren 1950. Zij zou later tweemaal zijn genomineerd voor de Nobelprijs, dus van benadeling leek geen sprake meer. Kennedy noemt meer namen. De gang van zaken is moeilijk te controleren. Er kunnen ook andere redenen zijn geweest. Bovendien gaat hij niet in op vaccins waarbij niet wordt getwijfeld aan de veiligheid. Het lijkt alsof vaccins in het boek altijd onveilig zijn. “De varkensgriep van 1976 was de eerste gelegenheid waarbij de regering instemde om als verzekeraar van pharma te dienen... In 1986 werd het patroon van het varkensgriepvaccin het model voor de National Childhood Vaccine Injury Act, die alle toegestane vaccins beschermt tegen aansprakelijkheid” (p360). 

Vogelgriep 2005

Hierbij zou in 2005 eenzelfde soort patroon herkenbaar zijn: hoge verwachtingen van de besmettelijkheid en het aantal slachtoffers (2-7 miljoen volgens de WHO na waarschuwingen van Fauci). VN-coördinator David Nabarro had het volgens Der Spiegel zelfs over mogelijk 150 miljoen. “’We moeten ons voorbereiden alsof we ten strijde trekken in een oorlog”, zei pandemie-expert Robert Webster (p362). Fauci maakte vergelijkingen met de Spaanse griep. Er werden miljarden vrijgemaakt voor vaccins en medicijnen. “De farmaceutische bedrijven zeiden tegen het Witte Huis dat zij zouden weigeren vaccins te produceren zonder een ondoordringbaar schild tegen aansprakelijkheid.” Wetgeving maakte daarna rechtsvervolging tegen vaccinproducenten vrijwel onmogelijk. Uiteindelijk schatte de WHO op 16 mei 2006 dat de vogelgriep wereldwijd 100 mensen had gedood. Alleen bij intensief contact met zieke vogels was er kans op besmetting. Mens tot mens besmettingen zijn niet beschreven.

 

Hong Kong varkensgriep 2009

In 2009 “werd een nieuwe pandemie uitgeroepen door de WHO, die toen al onder invloed was van pharma en de opkomende financier Bill Gates... In mei dat jaar had de WHO enkele gevallen van seizoensgriep vastgesteld, maar de symptomen waren mild en dodentallen erg laag – minder dan 145 mensen wereldwijd in de eerste elf weken... Desondanks verklaarde de instantie... een wereldwijde pandemie” (p363). Er werd voor $18 miljard toegezegd voor experimentele vaccins, vooral pamdemrix van GlaxoSmithKline. De voormalige directeur daarvan was aangesteld aan het hoofd van het Global Health Programma van de Gates Foundation.

De WHO veranderde de definitie van een klasse 6 pandemie en schrapte de woorden “massale dodelijke slachtoffers over ter wereld” als voorwaarde, daartoe geadviseerd door wetenschappers van regeringen en bedrijven. Namen werden niet vrijgegeven. Een veronderstelling is dat vaccinproducenten erbij betrokken waren. “Het BMJ [British Medical Journal] vond dat deskundigen die richtlijnen van WHO opstelden wat betreft het gebruik van antivirale medicijnen, bedragen voor consultatie hadden ontvangen van de topproducenten van deze medicijnen: Roche en GlaxoSmithKline (GSK)... Vijf Europese Landen en enkele Afrikaanse landen werden verplicht om miljoenen doses van het gevaarlijke pandemievaccin van Glaxo aan te kopen, waarmee Glaxo snel en koud 13 miljard verdiende.” Volgens radioreporter Richard Knox was Fauci betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe griepvaccin. “Niets doet vaccins zo goed verkopen als paniek,” schreef historicus Dr Russell Blaylock. Hij noemde het CDC (Centers of Disease Control) het “Ministerie van Angst” (p363-64).

 

 

Adviezen van Marc van Ranst om een pandemie te ensceneren

Op 2 januari 2019 was er een conferentie waarbij de Gates Foundation gasten uitnodigde. Onder hen Marc van Ranst, de bekende Belgische viroloog die banden had met o.m. GlaxoSmithKline, Sanofi-Pasteur, Johnson&Johnson en de Belgische overheid Van Ranst adviseerde, o.a. bij de coronacrisis. Hij vertelde hoe een pandemie te ensceneren: “Je moet één stem laten horen, één boodschap... Media-aandacht aantrekken... Geen alternatieve stemmen... Praten over doden is belangrijk want... mensen zeggen wow... Met de eerste dode in het land is het [de pandemie] geënsceneerd” (p364).

Vanaf oktober 2009 klaagden mensen over ziekten door het griepvaccin. O.a een elfmaal zo hoog aantal miskramen van 2009-2010. Volgens Fauci was het veilig. De European Medical Agency (EMA) rapporteerde 980 gevallen van ernstige neurologische kwalen, o.a. bij meer dan 500 kinderen.  Epidemioloog Wolfgang Wodarg, voorzitter van de Health Commissie van de Parliamentary Assemby of the Council of Europe (PACE) noemde de “valse epidemie... één van de grootse medische schandalen uit de geschiedenis.”

Dr Ulrich Kiel van het Centrum voor Epidemiologie te Munster noemde het een “geplande schijnvertoning” (p365). Het was een miljardenfraude om de farmaceutische industrie te spekken. “De varkensgriep werd weloverwogen gebruikt door de farmaceutische industrie voor marketing doeleinden,” aldus Angela Spielberg, een deskundige op het gebied van virusmanipulatie en corruptie van de medische industrie in het boek Virus Mania van Torsten Engelbrecht (p366).

 

 Zika 2016

Volgens Fauci zou het Zika virus in Brazilië een epidemie van microcephalie (een te kleine schedel) veroorzaken. Dat werd niet gerapporteerd in Azië en Midden-Amerika, waar het virus mogelijk al generaties lang bestaat. Het zou alleen in Brazilë zijn geconstateerd. De oorzaak of oorzaken zijn niet geheel duidelijk. (zie https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMsr1604338).

Critici wezen op een experimenteel DTP-vaccin aan Braziliaanse vrouwen als waarschijnlijke oorzaak. Fauci zou de aandacht daarvan willen afleiden. Voor de serviele media was de Zika epidemie een nieuwe sensatie. “Angst trekt kijkers.” Fauci vroeg het Congres 2 miljard voor de ontwikkeling van een vaccin tegen Zika. “Om Amerika ervan te redden... en zijn farmaceutische partners te verrijken” (p366).

WHO-vertegenwoordiger Christopher Dye meldt geen microcephalie bij de vele gevallen van Zika die hij had gezien. In de VS werden in 2016 5.200 gevallen weergegeven zonder microcephalie. In 2019 werden er slechts 15 gevallen vastgesteld, alle zonder microcephalie. Fauci had gewaarschuwd dat de ziekte zou terugkomen, toen de verspreiding beperkt bleef. Er was geen functioneel vaccin voor de ziekte ondanks het budget van 2 miljard. In 2020 kon Fauci Zika niet langer de schuld geven van microcephalie en sprak niet meer over zijn vaccin. Tegen het Congres zei hij dat “het niet tot ontwikkeling was gekomen omdat Zika verdween” (p367). Andere bronnen zouden een verband tussen Zika en microcephalie laten zien, die Kennedy niet vermeldt.

 

 Dengue 2016

Het dengue-virus zou na malaria het meest wijdverspreid zijn. Fauci’s NIAID werkte met steun van de Gates Foundation aan een vaccin. Hij waarschuwde voor een nieuwe epidemie, die dodelijk kon zijn. Ook in de VS was verspreiding mogelijk. Volgens de Gates Foundation zou het de laatste 50 jaar 30-voudig zijn toegenomen.

Sanofi-Pasteur ontwikkelde het Dengvaxia vaccin. Dit had echter ernstige bijwerkingen bij een klein aantal van de 30.000 kinderen bij wie het wereldwijd experimenteel werd toegediend. Er waren iets meer kinderen onder 9 jaar met (ernstige) Dengue in de gevaccineerde groep dan in de controlegroep. Waarschuwingen van Dr Scott Halstead, die het onderzoeksverslag in het New England Journal of Medicine had gelezen, waren geen reden vaccinatie te seponeren tot nadere evidentie beschikbaar was. De Gates Foundation zorgde dat het vaccin via de WHO werd aanbevolen voor kinderen van 9-16 jaar, die volgens het onderzoek geen risico liepen. Ook in de VS mag het vaccin alleen nij kinderen boven 9 jaar worden toegediend, die een dengue-infectie hebben doorgemaakt.

In de Filippijnen werden er 800.000 gevaccineerd, van wie er 600 stierven, met daarnaast vele ziekenhuisopnamen. Dit is nog geen bewijs dat vaccinatie de oorzaak is. Maar Sanofi bevestigde de waarschuwingen van Halstead, zij het te laat. Na sectie werden 14 Filipijnse overheidsvertegenwoordigers aangeklaagd in verband met de dood van de kinderen. Fauci ging gewoon door met zijn experimenten in Brazilië met 17.000 deelnemers. Resultaten worden niet vermeld. De covidpandemie was veel massaler en besmettelijker dan bovengenoemde epidemieën. Het covidvirus werd beschreven als “kampioen” in een overzicht van de virussen waar Fauci zijn naam op zette. 

Biowapens

Kennedy kopopelt biowapens en ‘’biosecurity’, bescherming daartegen, aan epidemieén, die door biowapens veroozaakt kunnen worden en maatregelen daartegen, bijv. lockdowns en vaccins. Deze werden in simulaties geoefend en voorbereid. Kennedy beschrijft er een stuk of tien. Wie minder geïnteresseer is in de beschrijving van deze onderwerpen, kan volstaan met  conclusie in de nabeschouwing. Als er kans is op een epidemie, dan ligt het voor de hand om voorbereingen te treffen en deze te oefenen. Dat betekent nog geen vooropgezet plan om een land of de wereld aan een soort totalitaire controle te onderwerpen, volgens een suggestie die gewekt zou kunnen worden en door sommigen mogelijk wordt geacht.

Onder de dekmantel van medisch onderzoek zouden sinds 1943 biowapens zijn ontwikkeld. Het zou onderdeel van een groter project van de CIA zijn geweest om individuen en bevolkingen te controleren. Projectleider Frank Olson kreeg na een documentaire over Martin Luther King gewetensbezwaren. Hij zou met LSD zijn vergiftigd en uit een raam zijn gesprongen toen hij zijn ontslag aankondigde. Later sloot de regering moord niet uit en kreeg de familie een schadevergoeding van $750.000 met presidentiële excuses.

In 1972 tekende de VS de Biologische Wapens Conventie. O.m. Anthrax (een bacterie) was echter toegestaan. De latere minister van defensie Donald Rumsfeld, CEO van Searle Pharmaceuticals, zorgde van 1983-1988 voor het verschepen van tonnen chemische en biologische wapens naar Saddam Hussein in Irak, waaronder anthrax, in de hoop dat hij Iran zou verslaan.

Vanaf 9/11 werd de Sovjet vijand vervangen door islamitisch terrorisme, “met strijdperken verspreid over meer dan 50 landen,” aldus Vice-president Dick Cheney (p379). Publieke angst diende om het bewapeningsbudget te rechtvaardigen, hoewel er jaarlijks minder Amerikanen door deze bedreiging met terrorisme werden gedood dan door bliksem en onweer. Biosecurity (bescherming tegen biowapens) werd een nieuw speerpunt.

In Wuhan vond onderzoek naar biowapens plaats. Er zouden daar virussen zijn aangetroffen die bijna identiek zouden zijn met het SARS-CoV-2. Niet alleen volgens Kennedy bestaat de mogelijkheid dat het covidvirus in een laboratorium in Wuhan is vervaardigd. Ook President Biden wilde nader onderzoek. Viroloog Marion Koopmans was daarbij betrokken. Zij vertelt hierover in een interview (NRC 26 nov). “Na de missie zei de directeur van de WHO, Tedros Ghebreyesus, dat China te weinig data gedeeld had, en dat de hypothese van een ontsnapping uit het lab verder onderzocht moest worden… We weten geen van allen wat er nou precies gebeurd is.” Het zou niet in het voordeel van China zijn, noch van andere betrokkenen, als het virus uit een lab ontsnapt zou zijn (Zie ook Micha Huijsmans, Marion Koopmans: Viroloog in een veranderende wereld).

Ook Gates investeerde in beveiliging tegen biowapens (biosecurity). Er werd een simulatie met een aanval met pokken door terroristen uitgevoerd in 1999. Maatregelen betroffen “quarantaine, de noodtoestand, controle van berichtgeving door propaganda, censuur en dissidenten doen zwijgen, maskers, lockdowns, afstand houden, verplichte vaccinatie... en surveillance” (p382). 

Anthrax

Er werd vanuit het Pentagon een geheim anthrax productieproject opgezet in Nevada. In sept. 2001 was er een mysterieuze anthrax aanval via briefpost met vijf slachtoffers, die werd toegeschreven aan Saddam Hussein of Al-Qaida. Er werd gewerkt aan een vaccin tegen anthrax voor militairen. De biowapens conventie van 1972 liet vaccins toe, die ook gebruikt konden worden als biowapens.

In 2001 werd in Oklahoma de zgn. ‘Dark Winter’ aanval met pokken in scene gezet als simulatie, met eerdergenoemde maatregelen (p382,384). De anthrax aanval en de Dark Winter simulatie stimuleerden de productie van biowapens en ‘biosecurity’. “De biowapenslobby hield angst voor pokken levendig in het publiek bewustzijn” (p390). Er waren plannen om de bevolking van de VS te vaccineren tegen pokken. Het vaccin had echter teveel bijwerkingen, waarvoor geen aansprakelijkheid was, waardoor betrokkenen het weigerden. Na 40.000.000 vaccinaties, was een golf van alarmerende kwalen (o.a. myocarditis, opzwelling of ontsteking van de hartspier, bij één op de 216 soldaten) er de oorzaak van dat het project voor burgers werd stopgezet.

Het valse verhaal van de CIA dat Saddam Hussein massadestructiewapens had, legitimeerde de inval in Irak, die door G W Bush later als de ergste fout tijdens zijn presidentschap zou zijn beschouwd. “De CIA is betrokken geweest bij minstens 72 staatsgrepen van 1947-1989... Vele daarvan betroffen functionele democratieën” (p389).

In okt. 2001 na 9/11 werd de Patriot Act aangenomen die de overheid o.a. vergaande bevoegdheden gaf tot afluisteren en informatie vergaren van burgers en andere landen in samenwerking met Big Tech, die er wel bij vaarde. “De winst van de ‘war on terror’ was sinds 2001 minstens $44 miljard” (p391).

“Hoewel niemand de oorsprong van de anthrax in de brieven had bewezen, concludeerde de FBI dat de poeder van een militair laboratorium in de VS afkomstig was” (p391). Daarvoor zou de FBI de nodige evidentie hebben gehad. Er was geen enkel bewijs dat Saddam Hussein erachter zat. Het bevorderde de ontwikkeling van vaccin tegen anthrax, pokken en andere biowapens. Het biodefensie budget steeg naar 80 miljard van 2001-2014. Het NIAID van Fauci kreeg er een aandeel in. “Massale burgervaccinatie was Fauci’s uiteindelijke streven” (p394). Dat was ook al het streven bij eerdergenoemde zgn. epidemieën. 

Verstrengeling tussen biowapens en vaccinontwikkeling

Ook de CIA was betrokken bij biodefensie en zou aan het eind van de oorlog 1600 chemische stoffen en biowapens uit Duitsland hebben gesmokkeld, inclusief de Duitse deskundigen, die hun veroordeling zo ontliepen.

Ook in Wuhan werd geëxperimenteerd met virussen als biowapens, volgens een publicatie van onderzoeker Vineet Menachery in 2015. Bij de uitbraak van Covid-19 was Michael Callahan, de directeur van DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) in de buurt van Wuhan, waar hij covid patiënten behandeld zou hebben.

Er werd ingezet op een covidvaccin. In sept 2019, vlak voor het uitbreken van covid-19, investeerde Gates o.m. in BioN Tech dat met Pfizer het meest verkochte covidvaccin zou ontwikkelen. Er werden miljarden aan overheidsgeld geïnvesteerd in ontwikkeling van covidvaccins. 

Simulaties van epidemieën

Bij eerder beschreven simulaties van epidemieën waren er gecoördineerde veiligheidsprotocollen met: “controle, massa propaganda en censuur, opschorten van burgerrechten en gangbare processen van regelgeving ten gunste van dictaten van gezondheidsautoriteiten, die alle gericht warenj op gedwongen vaccinatie van de bevolking” (p403). Aan het versterken van het immuunsyteem en het inzetten van gangbare medicijnen werd voorbijgegaan.

Er werden voorbereidingen getroffen om de bevolking te overtuigen van massale lockdown door gevaren en het redden van levens te benadrukken. Er werd gebruik gemaakt van onderzoek op het gebied van gedragsmanipulatie en handboeken van de CIA wat betrreft psychologische oorlogvoering. O.a. de bekende experimenten van Stanley Milgram, waarbij mensen instructies van medische autoriteiten opvolgden, ook al waren deze zeer pijnlijk en mogelijk fataal voor proefpersonen. Gehoorzaamheid won het daarbij van moraliteit en geweten.

Ook sociale isolatie en quarantaine bleek mensen meer vatbaar te maken voor gedragscontrole, naast andere schadelijke effecten. Hetzelfde geldt voor angst.

Er werd een autocratische centralistische aanpak voorbereid met maatregelen, zoals censuur, staccato herhaling van dezelfde een boodschap door “vertrouwenwekkende dekundigen”, isolatie en verplichte vaccinatie (p407). Er zouden banden zijn tussen Big Tech, Big Pharma en de militaire en inlichtingendiensten, die gebruik maakten van diensten van Big Tech en Big Pharma.

De volgende simulaties waarbij crisisinterventie werd geoefend, worden beschreven: de anthrax simulatie van 1999, ’Dark Winter’ (2001), Altantic Storm (2003,2005), Global Mercury (2003) Peter Schwartz’ Lockstep Scenario Document (for the Future of Technology and International Development, 2010), MARS (2017), het door Gates gefinancierde  SPARS (2017,2018). Daarna volgde de wereldwijde corona=epidemie. Daarbij werden genoemde maatregelen gepraktiseerd. Publiekelijk blameren van vaccin-weigeraars was ook een onderdeel.

De media speelden een belangrijke rol bij censuur, propaganda en het bewerkstelligen van instemming met onderdrukkende maatregelen. SPARS was bedoeld als stap voor stap strategisch handboek voor het hanteren van een komende pandemie. 

 SPARS

Op 18 april 2018 waarschuwde Gates op de Malaria Top in Londen voor een dodelijke nieuwe ziekte die de wereld zou verrassen. In de Washington Post verscheen een artikel met de kop; ‘Bill Gates roept de VS op de strijd te leiden tegen  een pandemie die 33 miljoen mensen kan doden’. Gates investeerde in vaccins evenals Google’s moederbedrijf Alphabet.

Gates had banden met Fauci, het Pentagon (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency) en USAID, een voormalige organisatie van de CIA. Er werd geïnvesteerd in onderzoek naar ‘biosecurity’, o.a. bij het lab in Wuhan. Het Franse  bedrijf bioMérieux dat het lab had gebouwd, waarschuwde voor de veiligheidsrisico’s, met name van het ventilatiesysteem, waardoor virussen zouden kunnen ontsnappen. De voormaige CEO van bioMérieux was bezorgd over het mogelijk verschijnen van het SARS coronavirus. Reden waarom hij als CEO van Moderna bezig was met een vaccin. 

 De Clade X simulatie

Gates bleef waarschuwen voor een pandemie en het risico van bioterreur, o.a. in een lezing op 27 april 2018 te Boston. Op 15 mei werd een nieuwe simulatie geïntroduceerd van voorbereidingen op een pandemisch biowapen: Clade X. Er werden strategieën uitgeprobeerd om de massamedia en sociale media te controleren. Er werd een soort regering gevormd door leiders van de Centers for Disease Control (CDC). FDA (Food and Drug Administration) en de CIA. Bij de simulatie werden “zorgvuldig geselecteerde mediavertegenwoordigers” uitgenodigd. “Deze namaakpandemie doodde 150 miljoen mensen. Volgende keer kan het geen oefening zijn,” kopte de Washington Post

 

Bij de simulaties werd met forse getallen  gewerkt 

De New York Post schreef: “Bij de oefening werden scholen gesloten, de vraag naar mondmaskers en ademapparaten overtrof de voorraad en ziekenhuizen in de VS werden snel overstelpt” (p419). Medicijnen speelden geen rol. Er werd geïnvesteerd in mRNA vaccins. “Een duidelijke strategisch doel van Gates en Fauci was de herhaling dat een mondiale pandemie onvermijdelijk was, dat alleen verplichte vaccins de catastrofe konden afwenden en dat opheffing van burgerrechten was vereist. Het meest verbazingwekkend was  hun vermogen om de de inschikkelijke modiale media te mobiliseren om deze voorstellen onkritisch te slikken” (p420).

In sept 2018 verscheen aansluitend op Clade X het rapport Voorbereiding tot een ademhalingsvirus-epidemie met grote impact. Focus was het mRNA vaccin-project: snelle ontwikkeling van een vaccin, waarin Gates en Fauci enorme bedragen hadden geïnvesteerd. De simulatie kan gezien worden als onderdeel van de training van gezondheidsdeskundigen, media en politici om het massavaccinatie project van gezonde mensen te ondersteunen. Antivirale medicijnen voor zieke mensen kregen geen aandacht. 

  

Voorbereidingen wat betreft een mondiale pandemie

Gates richtte in mei 2018 de Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) op, bestaande uit volksgezondheidscoryfeeën om de lessen van de oefeningen in scenarioplanning te institutionaliseren, nl. censuur, maatregelen tegen dissidentie, isolatie en verplichte vaccinatie. De GPMB bestond uit een bestuur van technocraten van de WHO, de Gates Foundation, Chinese en Russische volksgezondheidsautoriteiten, UNICEF en USAID. Het ’nieuwe normaal’ kreeg al gestalte: “wereldwijd versterkte regeringscontrole die de bewegingsvrijheid van burgers beperkte” (p422). 

Figure 4.Map of Influenza Activity Threat Levels Across the Continental U.S. Cedar Rapids, Detroit, Ann Omaha, Artford, Lincoln, Pittsburgh, Kansas City, Cincinnati Springs, Santa Rosa, Sacramento, San Francisco, Oakland, Solinas, Hampton, Green Santa, Los Angeles Long Beach, Huntsville, San Diego, Fort Worth, Tijuana, Charleston, Savannah, Abilene, San Antonio, Corpus StPetersburg Fort.

Figure 5 depicts the epidemiological curve associated with the outbreak. During the Crimson Contagion 2019 Functional Exercise, the H7N9 virus is in the “ acceleration phase”, the phase during which the number of cases consistently increases. Figure 6 depicts the virus’ high transmissibility and clinicalseverity, resulting in high-morbidity, and how the H7N9 pandemic compares to other historical pandemics. In the exercise scenario, forecasts give a 90 % chance thatthe pandemic will be of very high severity, with 110 million forecasted illnesses, 7.7 million forecasted hospitalizations, and 586,000 deaths in the U.S. alone. https://int.nyt.com/data/documenthelper/6824-2019-10-key-findings-and-after/05bd797500ea55be0724/optimized/full.pdf

Crimson Contagion virussimulatie

In augustus 2019 volgde de Crimson Contagion virussimulatie. Daarbij waren 12 staten, 87 ziekenhuizen, meer dan 100 gezondheidscentra betrokken. Focus was sociale distantie, vaccins en andere maatregelen (maar geen medicijnen). Er werden in de VS 7.7 miljoen ziekenhuisopnamen voorspeld en 568.000 doden. De New York Times publiceerde een verslag. Gezondheidsinstanties en het National Security Council van het Witte Huis  waren zich bewust van “de mogelijke uitbraak van een ademhalingsvirus vanuit China dat zich snel zou verspreiden in de VS” (p423). Een dergelijke pandemie leek bij de Crimson Contagion planners realistisch gepland, inclusief gebrek aan mondmaskers, sociale distantie en ontwrichting van de economie.

Er waren al veel eerder (2000-2007) massale simulaties onder de naam TOPOFF (Top Official) vanuit de FBI, inlichtingendiensten, gezondheidsdiensten en bedrijven o.a. op het gebied van telecom en chemie. Er waren 23.000 betrokkenen. Quarantaine, “geen contact buitenhuis”, was er onderdeel van. “De CIA was al decennia bezig met onderzoek hoe grote bevolkingsgroepen precies konden worden gecontroleerd… ‘We worden allen onderworpen en gemanipuleerd door een omvangrijk Milgram experiment,” schreef Kevin Shipp, een klokkenluider die bij de CIA had gewerkt (p424,425). 

Event 201

In oktober 2019 zouden bij de oefening Event 201 voorbereidingen zijn getroffen om geïnformeerde critici op de vaccinindustrie te verwijderen van de sociale media. Deelnemers waren leiders van de Wereldbank, het World Economic Forum, mediabazen, vaccinmakers, topindustriëlen en investeerders en PR mensen, naast eerdergenoemde instanties. Wederom psychologische methoden om officiële narratieven te benadrukken en te ondersteunen, dissidentie tot zwijgen te brengen, massavaccinatie en mondmaskers verplicht te stellen, regeringsmacht uit te breiden en burgerrechten te beperken. Het betrof promotie van vaccins en verscherpte controle wat betreft sociaal gedrag en informatie door censuur, propaganda en surveillance. Aan het eind van Event 20 vielen de eerste covid-slachtoffers in Wuhan. 

 

https://www.newscientist.nl/blogs/kwam-het-coronavirus-toch-uit-een-lab/

Slot

Het gerucht dat het SARS-CoV-2 uit een laboratorium was ontsnapt, werd onwaarschijnlijk geacht, ook door eerdergenoemde Koopmans. Het werd disinformatie, misinformatie of nepnieuws genoemd. Critici werden complotdenkers genoemd, hoewel de mogelijkheid van een lablek niet is uitgesloten, al wordt deze onwaarschijnlijk geacht.

Maatregelen tegen pandemiën werden tijdens simulaties voorbereid. Als een epidemie tot de reële mogelijkheden behoort, ligt voorbereiding van maatregelen voor de hand. De genoemde centralistische, autoritaire aanpak geeft niet alleen Kennedy te denken. Kennedy merkt herhaaldelijk op dat medicijnen, gezondheidsbevordering en versterking van het immuunsysteem geen rol speelden, terwijl daar volgens hem ook iets voor te zeggen valt. Er werd ingezet op massavaccinatie na de lockdowns als noodmaatregel. Vaccinweigeraars en twijfels omtrent vaccinveiligheid vormden een probleem, dat deels werd opgelost door het belang van vaccinatie en de veiligheid ervan te blijven benadrukken in overheidscommunicatie en de media en de collectieve druk te vergroten. Ondanks de kritiek van Kennedy e.a. en de reserve van weigeraars, wordt vaccinatie als meest effectieve maatregel beschouwd, ook al is de bescherming niet 100%. Daarover is al eerder geschreven. Dat een milde virusvariant de overhand kreeg, heeft echter ook een belangrijke rol gespeeld.

Aan het eind van zijn boek wijst Kennedy er nogmaals op dat miljardairs tijdens de coronacrisis en de lockdowns hun collectieve inkomsten met 3800 miljard hadden zien toenemen ten koste van de lagere en middenklassen. Hij noemt een bijeenkomst van miljardairs in juli 2021, o.a. over kunstmatige intelligentie, het geldstelsel en cryptovaluta. De bijeenkomst wijst op onderlinge afstemming en samenwerking. Medische, farmaceutische, politieke en militaire instanties werkten tijdens de coronacrisis en eerdere simulatie samen.

Kennedy eindigt met de waarschuwing van President Eisenhower bij zijn afscheidsrede:

“We moeten waken voor de verwerving van niet te rechtvaardigen macht door het militair-industriële complex. Het potentieel van een rampzalige toename van misplaatste macht bestaat en blijft bestaan. We moeten nooit onze vrijheden of democratische processen in gevaar laten brengen door het gewicht van deze combinatie. We moeten niets zomaar goedkeuren. Alleen een alerte en geïnformeerde burgerij kan de reusachtige industriële en militaire defensiemachinerie dwingen in het gareel van onze vredelievende en methoden en doelen, zodat veiligheid en vrijheid samen mogen bloeien.”

Tot slot nog een paar links over de ernst van COVID-19 vergeleken met andere epidemieën. Gezien de wereldwijde verspreiding is het aantal slachtoffers aanzienlijk, zij het lang niet zo hoog als bij de Spaanse griep, en veel hoger dan het aantal mensen dat tot dusver schadelijke bijwerkingen van de vaccinatie meldt. De invloed van covidvaccinatie op het immuunsysteem en op lange termijn is echter nog niet grondig onderzocht.

https://www.visualcapitalist.com/history-of-pandemics-deadliest/; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13782.

Over bijwerkingen van de vaccinatie: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/bijwerkingen 

 

Nabeschouwing

1. Bestrijdingspatroon van epidemieën

Bij epidemieën is een bestrijdingspatroon ontwikkeld, dat in Deel 4 al naar voren kwam n.a.v. AIDS. De ernst van de epidemie wordt steeds overschat en wekt angst op. Als uiteindelijke oplossing streeft men naar massavaccinatie, eventueel gecombineerd met nieuwe, winstgevende medicijnen waarop patent rust. Goedkope bestaande medicijnen zonder patent krijgen geen prioriteit. Effectiviteit van vaccinatie en nieuwe medicijnen wordt benadrukt. Registratie van schadelijke effecten laat te wensen over. Gezondheidsinstanties en de farmaceutische industrie hebben verstrengelde belangen. De belangen van de farmaceutische industrie lijken voor de volksgezondheid te gaan. Ook wetenschappelijk onderzoek is vaak verstrengeld met de farmaceutische industrie en niet onafhankelijk. De overheid is vaak afhankelijk van de farmaceutische industrie en steunt deze met miljardeninvesteringen en versnelde goedkeuring van patenten. Puntsgewijs:

 • overschatting van besmettingsgevaar en samenhangende angst verhoogt budgetten.
 • dodentallen benadrukken benadrukt de calamiteit
 • geen nader onderzoek van bestaande medicijnen, vnl. onderzoek dat ze discrediet brengt.
 • prioriteit voor winstgevende nieuwe gepatenteerde medicijnen, ook al is effectiviteit en veiligheid omstreden.
 • partnerschap met farmaceutische bedrijven, die in het voordeel zijn bij goedkeuring.
 • testonderzoek inkorten, vooral bij veiligheids- en effectiviteitsproblemen.
 • autoriseren van versneld spoedgebruik door een verkort goedkeuringsproces.
 • overheidsvoorlichting gebruiken voor marketing.
 • effectiviteit benadrukken.
 • onvolledige registratie en beperkt toezicht wat betreft schadelijke effecten.
 • onderzoeksmanco’s verhullen door nadruk op voordelen, veiligheid en effectiviteit.
 • farmaceutische bedrijven prijzen laten bepalen die niet in verhouding staan tot kosten.
 • onderzoek naar andere hypothesen uitsluiten, alleen onderzoek dat past in het plaatje.
 • debat vermijden, censureren van afwijkende stemmen in populaire, sociale en wetenschappelijke media.
 • Inzet op vaccins.

Iedere epidemie bracht een herhaling van een aantal van bovenstaande elementen.

 

2. Biowapens en ‘biosecurity’

Biowapens betreft de inzet van virussen, bacteriën en epidemieën als wapens. Biosecurity betreft de verdediging daartegen met medicijnen en vooral vaccins, vaak verstrengeld met medisch onderzoek als dekmantel. De farmaceutische industrie werkte samen met defensie, met name op het gebied van vaccinontwikkeling. Het gevaar van biowapens door terroristen werd vaak benadrukt, bijv. Saddam Hussein en Osama Bin Laden als vijanden. Het werd gebruikt als vals voorwendsel om Irak binnen te vallen.

 

3. Simulaties van epidemieën

Maatregelen waren gericht op “[overheids]controle... en censuur, opschorten van burgerrechten en gangbare processen van regelgeving ten gunste van dictaten van gezondheidsautoriteiten... gericht op vaccinatie van de bevolking” (p403). Angst motiveerde volgzaamheid. Bij de simulaties werd geoefend om gezondheidsinstanties en de media voor te bereiden en mee te krijgen met de op te leggen maatregelen.

Voordat vaccins beschikbaar waren, werd vooral gebruik gemaakt van lockdowns en sociale distantie en isolatie. Bestaande medicijnen speelden geen rol. Gezondheidsbevordering evenmin. Vanwege het gevaar van een epidemie werden voorbereidingen getroffen en geoefend.

Kennedy geeft niet alleen een selectie van  feitelijke gegevens wat betreft epidemieën en de bestrijding ervan, biowapens en biosecurity en simulaties van pandemiebestrijding. Hij ontkomt ook niet aan een interpretatie, die kritisch is naar de samenwerkende farmaceutische industrie en gezondheidsinstanties, en vooral leidende figuren als Anthony Fauci en Bill Gates. Er is in zijn boek een consistente lijn van kritiek op de farmaceutische industrie, Fauci en Gates en hun instanties. Hij brengt een overvloed aan gegevens naar voren, die zijn kritiek ondersteunen. Gegevens die zijn kritiek verzwakken, die er ongetwijfeld zullen zijn, zullen we zelf moeten zoeken. Dat vraagt echter deskundigheid op diverse gebieden.

Zijn benadering is niet erg constructief. Hij pleit voor (onderzoek naar) goedkope, reeds bestaande medicijnen en gezondheidsbevordering, maar gaat daar verder niet op in. Zijn boek is vooral een wat eenzijdig gebrachte aanklacht tegen wat er volgens hem mis ging en wat anders had gekund. Hoe anders en hoe beter wordt niet uitgewerkt. Het is de vraag of (bestaande) medicijnen een vergelijkbare of betere preventieve werking kunnen hebben als covidvaccinatie met minder bijwerkingen.

Ook over het effect van gezondheidsbevordring op de vatbaarheid voor covid en een evt. sneller herstel is weinig bekend. Het zou een relevant onderzoeksterrein kunnen zijn. Het onderzoek was niet alleen volgens Kennedy vooral gericht op een vaccin, omdat daarvan de uiteindelijke oplossing werd verwacht. En niet ten onrechte lijkt het, als we bijv. de situatie in het grotendeels gevaccineerde Westen vergelijken met het in minder mate gevaccineerde China, waar de overheid covid nog steeds probeert te bestrijden met lockdown waarvan we hier nu gevrijwaard zijn.

 

Geen complot?

In deel 1 is gewezen op Peter Götzsche, Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad (zie CM 35). Te lezen als een aanklacht tegen Big Pharma van een expert in geneesmiddelonderzoek. Zo zijn er meer degelijke en wetenschappelijk onderbouwde kritieken dan die van Kennedy, o.m. van Trudy Dehue (CM 31) en C F van der Horst (CM 77). Dat Big Pharma gericht was op winst en zo groot mogelijke massale afzetgebieden, liefst van de hele bevolking met preventieve medicatie en vaccinatie, werd door Dehue al gesignaleerd. De aanklacht van Kennedy is meer persoonsgericht. Het zal te maken hebben met zijn achtergrond als advocaat. Hij is geen medicus en geen wetenschapper. Zijn schrijfstijl is die van een advocaat en activist. Een advocaat die een zaak bepleit, komt met ondersteunende informatie, niet met afweging van hoor en wederhoor. Dat is aan de rechter en de advocaat van de tegenpartij. Op zijn boek en zijn vele bronnen zal meer aan te merken zijn dan hier te bedenken valt.

Kennedy wordt beschouwd als complotdenker. Hij wijst op samenwerking en contacten tussen de farmaceutische industrie, gezondheidsinstanties en sponsors zoals Gates. Is dat een complot of samenzwering volgens een vooropgezet geheim plan? Het betreft echter een feitelijke en geen geheime samenwerking. Ook formele en informele contacten tussen instanties en elites vormen geen complot. Zie bijv. het verweer van Chartles Wright Mills  in The Power Elite en David Rothkopf in Superclass tegen complottheorieën (zie CM 103 en 126). ‘Complotdenker’ is evenals bijv. ‘fascist’ een kwalificatie die vaak wordt gebruikt om een onoverbrugbaar verschil van inzicht te benadrukken. Dat er samenwerkende elites en instanties zijn die grote macht hebben, is onmiskenbaar. Dat impliceert nog geen vooropgezet complot.

 

Bestrijdingswijzen van ziekten en epidemieën

De meest gangbare gang van zaken bij een ziekte is, dat artsen kijken naar een geschikt geneesmiddel. Er is tegenwoordig een nog steeds toenemende ruime keuze dankzij de farmaceutische industrie. Ook wordt gekeken naar oorzaken, omgeving, hygiëne en persoonlijke factoren en stressoren, die de kans op ziekte vergroten. Een andere mogelijkheid is het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Dat is vaak lucratiever. Dit zijn twee varianten van wat hier het medicatieparadigma wordt genoemd, resp. met bestaande en met nieuwe medicijnen

Eem ander paradigma is het vaccinatieparadigma, waarbij ziekte wordt voorkomen en bestreden met vaccinatie, zoals kinderziekten en andere besmettelijke ziekten, waaronder covid. Een andere vorm van preventie is gezondheidsbevordering en weerstandverhoging door gezond eten, leven en bewegen, voedselsupplementen e.d. Of dit werkt bij (preventie van) specifieke ziekten zoals covid is moeilijk na te gaan. Een goede gezondheid en accptabel lichaamsgewicht zou mensen minder vatbaar voor ziekten maken. Hoe zwakker, zwaarder en minder gezond, hoe meer vatbaar voor ziekten. De laatste benadering kunnen we het paradigma van gezondheidsbevordering noemen, dat o.m. onderwerp is van de leefstijlgeneeskunde en voedingsleer.

Bij Kennedy komen deze paradigma’s herhaaldelijk terloops aan de orde. Hij vermeldt in Deel 1 dat bij covid artsen ook werkten met medicijnen, o.a. ivermectine en hydrochloroquine (IVM en HCQ) en positieve resultaten meldden. Vooral bij snelle, gedoseerde toediening meteen na besmetting. Bijwerkingen hiervan zijn allang onderzocht en aanvaardbaar bevonden bij standaard gebruik. Het wekt verbazing dat deze middelen bij covid werden verboden. Terwijl bijv. verslavende en dodelijke pijnstillers jarenlang konden voortwoekeren en door rechtszaken werden verboden. De farmaceutische industrie kent talloze gevallen van schadelijke en omstreden medicijnen die onder druk van rechtzaken en schadeclaims uit de handel werden genomen. Bij IVM en HCQ was dat niet het geval. Na jarenlange toepassing bij andere ziekten werden ze als medicatie bij covid soms, maar niet altijd schadelijk bevonden. Volgens Kennedy vooral schadelijk voor de vaccinindustrie. De ontwikkeling van een covidvaccin mocht niet door medicijnen als alternatief belemmerd worden.

Het medicatieparadigma werd door het vaccinatieparadigma verdrongen. Waarom werd er afgeweken van de gebruikelijk gang van zaken om ziekte met medicijnen te bestrijden? Volgens Kennedy omdat er aan vaccinatie meer te verdienen viel. Dat is echter vooraf moeilijk te zeggen, omdat afgewacht moet worden of vaccins werken. Het gangbare antwoord is dat vaccinatie als meest aannemelijke oplossing werd beschouwd gezien het besmettingsgevaar. Pas toen het werkte, bleek het ook de meest lucratieve optie. De werking werd bevestigd door de resultaten van massale vaccinatie.

Hoe waarschijnlijk is het dat met medicatie vergelijkbare resultaten te behalen zijn? In het medicatieparadigma lijkt niet voldoende geïnvesteerd om deze vraag afdoende te kunnen beantwoorden. Medicijnen zijn niet overbodig, aangezien ook gevaccineerden nog steeds covid krijgen, en zouden meer aandacht en onderzoeksfinanciering kunnen krijgen. Daarbij dienen ook belangen van de farmaceutische industrie in aanmerking te worden genomen.

Waarom niet inzetten op alle geneomde opties en paradigma’s? Waarom uitsluitend vaccinatie? In hoeverre spelen financiële belangen hier een rol? Kennedy komt vrijwel alleen met kritiek op de genomen maatregelen bij de bestrijding van epidemieën. Hij komt niet met een uitgewerkt en onderbouwd alternatief

. Het blijft bij terloops noemen van andere genoemde benaderingen. Het belang van een meer geïntegreerde benadering met genoemde paradigma’s, zou een conclusie uit deze bespreking kunnen zijn. In welke vorm valt buiten het bestek. Dat er een en ander mis is en dat er eenzijdigheden en financiële belangen spelen, heeft Kennedy uitvoerig toegelicht. Maar dat wisten we al uit meer gedegen bronnen. Hij laat het zien bij de bestrijding van epidemieën.

 

Wetenschapsfilosofie

De falsificatie-benadering van wetenschapsfilosoof Karl Popper, o.a. in Conjectures en Refutations, wijst op het doorslaggevende belang van afwijkende feiten (zie CM 72). Bijv. de hypothese dat alle zwanen wit zijn, wordt ontkracht door één zwarte zwaan, ook al vinden we nog zoveel witte zwamen die de hypothese ondersteunen. Zo wordt de hypothese dat Dr. Fauci alleen verkeerde, zwarte dingen heeft gedaan ontkracht door het vinden van een goede witte daad. Die wordt door Kennedy niet vermeld. Hij komt alleen met negatieve, zwarte evidentie. Afgezien van de persoonsgerichte benadering is een dergelijke zwart-wit benadering niet altijd overtuigend. Het vaccinatieparadigma waar Fauci zich voor inzette, heeft gewerkt

In termen van de paradigmatheorie van Thomas Kuhn in The Structure of Scientific Revolutions (zie CM 72) is het vaccinatieparadigma dominant ten opzichte van het medicatieparadigma en andere benaderingen. De paradigma’s sluiten elkaar niet uit en kunnen elkaar aanvullen. In de andere paradigama’s is in verhouding tot de investering in vaccinatie (te) weinig geïnvesteerd. Ze kregen weinig kans.

Het vaccinatieparadigma is een progressief researchprogramma, waarin veel geïnvesteerd is, in termen van de theorie van researchproamma’s van Imre Lakatos, o.a. in Criticism and the Growth of Knowledge. Het medicatieparadigma is te beschouwen in termen van een ‘degeneratief resarchprogramma’, ook omdat er minder in geïnvesteerd is. Het is als het ware weggeconcurreerd door het vaccinatieparadigma.

Wetenschapsfinanciering speelt een belangrijke rol. Zo zijn er meer factoren. Volgens de onlangs overleden Bruno Latour “is wetenschapsbeoefening een ingewikkeld proces, waarbij naast onderzoekers, methoden en instrumenten, tal van andere factoren c.q. actoren een rol spelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over de onderliggende relaties tussen onderzoekers, de behoefte aan profilering, het acceptatiebeleid van artikelen bij uitgevers van wetenschappelijke tijdschriften” (Wagemans, bespreking van Arjen Kleinherenbrink, De constructie van de wereld: De filosofie van Bruno Latourin CM 127).

Kennedy gaat ook in op dergelijke factoren. De rol van wetenschapsfinanciering laat hij bijv. overtuigender zien dan de rol van Fauci hierbij. Het nadeel van zijn boek is dat het overkomt als een met honderden noten opgetuigde persoonlijk gerichte aanklacht. Niet als een wetenschappelijk betoog dat verschillende benaderingen en paradigma’s onderzoekt en vergelijkt en daarbij ook de rol van wetenschapsfinanciering, farmaceutische en volksgezondheidsbelangen bekijkt.