Onzekerheden en eenzijdigheden; Volksgezondheid en solidariteit, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #129

door Piet Ransijn

 

Onzekerheden                  2022 12 03  Nav R.F. Kennedy, The Real Anthony Fauci

 

Je kunt iets van een andere kant bekijken

Dat kan je kijk op iets verrijken

Iedere visie heeft eenzijdigheden

waar niet naar wordt gekeken

 

Een integrale waarheid

komt zo niet tot klaarheid

De visie van de meerderheid

behelst nog niet de waarheid

 

Ons leven is omgeven met onzekerheden

In het verleden werd een geloof beleden

Onzekerheden werden zo vermeden

We hebben nu een ander weten

Maar er zijn nog steeds onzekerheden

 

 

Velen geloven in de wetenschap

als een meer geavanceerde kennistrap1 

en zien het geloof uit het verleden

als een lagere trap van weten

 

Wetenschap weet weinig van het goede leven

en is wat dit aangaat beperkt gebleven

Wetenschap kent een beperkt terrein

en zou vrij van waarden moeten zijn2

 

Ook wetenschap is maar betrekkelijk

Zij heeft een zeer afstandelijke kijk

en biedt alleen waarschijnlijkheid

Er blijft een marge van onzekerheid

 

Daarom is het zaak iets anders te bekijken

en zo ons standaardplaatje te verrijken

De waarheid is niet eendimensionaal

maar een complex, gelaagd verhaal

 

Mensen hebben vaak een kennisdrang

En kennis dient vaak een belang3

Een belang beïnvloedt dan ons weten

en het kleurt ook de onzekerheden

Het weten waar wij mensen mee bemeten

zijn, blijft omgeven met onzekerheden

 

 

Eenzijdigheden                                   2022 12 02   Voor E.

 

Corona is omgeven met onzekerheden

die de massamedia kennelijk vermeden

De boodschap moest eenduidig klinken

Niet op twee gedachten hinken

 

Ieder voordeel heeft zijn nadeel

Bij corona waren dat er veel

Proporties werden uit het oog verloren

Dissidente visies wilde men niet horen

 

Vaccinatie zou de redding zijn

En er was geen werkzaam medicijn

Elke waarheid heeft meer kanten

Maar men schuwde de nuance

 

Voor het collectieve heil

volgde men een repressieve stijl

Meende dat een dergelijk leiderschap

de grootste effectiviteit had

 

Winkels mochten niet meer open

Je mocht niet meer in een groepje lopen

Samenkomsten werden ook verboden

Hoe heeft het zover kunnen komen?

 

Argumenten waren veelal ongegrond

in de angst voor wat er op het spel stond

Feiten en emoties liepen door elkaar

en berichten waren slechts te dele waar

 

Daarom is het zaak aan kritisch denken4

onze aandacht uitgebreid te schenken

Helder denken en bewustzijn

zou maatgevend kunnen zijn

1.    Zie bijv. de ‘wet van de drie stadia’ van Comte: religieus, filosofisch en wetenschappelijk

2.    Zie bijv. John Lewis, Max Weber & Value-free Sociology

3.    Zie o.a. Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse

4        Zie Imre Lakatos en Alan Musgrave, Criticism and the Growth of Knowledge.

Kritiek is essenteel voor de ontwikkeling van kennis

 

 

Volksgezondheid            2022 12 08 N a v R F Kennedy, The Real Anthony Fauci

 

Corrumpering van het onderzoek

door de medische beroepsgroep

onder invloed van de farmabedrijven

laat zich als een zorgelijke zaak beschrijven

 

De goeden niet te na gesproken

die niet worden meegenomen

door de macht en door het geld

dat naar de corruptie overhelt

Er woedt frequent een strijd

om eerlijkheid en openbaarheid

 

Investeringen in preventieve zorg

staan voor wezenlijke wijzigingen borg

Volksgezondheid komt centraal te staan

Niet op ziekte maar gezondheid komt het aan

 

Ziekte is een falende gezondheid

en gebrek aan weerbaarheid

Mensen zijn hun weerstand kwijt

En dat vraagt een preventief beleid

 

De focus op gebruik van medicijnen

dient geleidelijk te gaan verdwijnen

Het speerpunt van de volksgezondheid

wordt de focus van de nieuwe tijd

 

Waar iedereen aan mee kan werken

door zijn weerstand te versterken

Volksgezondheid is een collectieve zaak

en in wezen is het ieders taak

 

Een ieder kan er bij betrokken zijn

Ook al is zijn aandeel nog maar klein

Er daagt een ander collectief bewustzijn

Waarbij de gezondheid ieders zaak zal zijn

 

 

Solidariteit                        2022 12 08

 

De wereld lijkt in groot gevaar

Alle mensen zijn verbonden met elkaar

en het doelwit van de dreiging

Sommigen wat meer anderen maar weinig

 

De aarde wordt steeds warmer

Dat kan leiden tot meer rampen

en dat maakt vooral de armen armer

Ook de rijken kunnen gaan bezwijken

ook al gaan veel rijken over lijken

 

Een ramp kan allen treffen

En de rijken zullen dit beseffen

Onze tijd vraagt solidariteit

en een integraal milieubeleid

dat verder gaat dan zonpanelen

en de stikstof herverdelen

 

Steeds meer mensen zien hun heil

in een andere levensstijl

Wat zijn de gevolgen

als er vele mensen volgen

in een schadeloze levenswijze

 

Steeds meer mensen gaan begrijpen

dat we moeten samenwerken

om de schade te beperken

Rijken zullen ook niet achterblijven

en naar samenwerking neigen

 

Nieuw bewustzijn krijgt nu vorm

met wederkerigheid als norm

De rijken zullen het effect beseffen

van collectieve karmische processen

die ook hun vermogen kunnen treffen

 

Niemand zal vrijuit gaan

in een collectief bedreigd bestaan

Alle mensen zijn door het gevaar

meer dan ooit verbonden met elkaar

 

‘Wo aber Gefahr ist,

wächst das Rettende auch’

Friedrich Hölderlin

 

https://wi.christenunie.nl/weblog-detailpagina/2004/12/11/Nieuwe-solidariteit