Feitelijke waarheid; Op zoek naar zekerheden, dichterlijke reflecties

Civis Mundi Digitaal #129

door Piet Ransijn

 

Feitelijke waarheid        2022 12 05 N a v R F Kennedy, The Real Anthony Fauci* en

Hans Achterhuis, Ik wil begrijpen: De onbekende Hannah Arendt Deel IV Waarheid en politiek

Piet Ransijn 

 

In een wereld waarin waarheid wordt bedreigd

en degene die voor waarheid strijdt

met verzet en hoon te maken krijgt

van gevestigde belangen

die zijn ongelijk verlangen

moeten wij een keuze maken

die ook ons belang kan raken

 

Voor of tegen waarheid

vanuit eer en eerlijkheid

Ook al lijken leugens vaak een feit

of verkleed als halve waarheid

 

Het is makkelijker zulke ‘feiten’

te negeren en te mijden

dan ze grondig te bestrijden

Maar een man van eer

gaat in het verweer

 

Liever een ongemakkelijk waarheid

dan een comfortabele leugen

Dat niet alle mensen deugen

is een onbetwistbaar feit

 

*Bestrijdt Kennedy leugens en halve waarheden gepresenteerd als feiten

met andere halve waarheden, die daarvoor een complement vormen

of een weerlegging bieden van algemeen geaccepteerde halve waarheden?

 

 

Op zoek naar zekerheden           2022 12 24

 

Wij weten niet waarheen wij gaan

Utopia is ver van ons vandaan

Ons leven blijft omgeven met onzekerheden

waar zelfs deskundigen geen raad mee weten

 

De wetenschap legt allerlei verbanden

maar laat ons vaak met lege handen

Beleden zekerheden van weleer

geloven wij allang niet meer

En perspectieven van de politiek

bestaan voornamelijk uit retoriek

 

Uiteindelijk op onszelf geworpen

moeten wij maar voor onszelf zorgen

in een wereld vol onzekerheden

waarin wij de weg niet weten

 

We weten zeker dat wij zijn

Niet waarom en niet waarvoor wij zijn

Misschien bestaan we voor elkaar

Om zekerheid te zoeken met elkaar

Geborgenheid te vinden bij elkaar

Om in een wereld vol onzekerheden

elkaar een beetje zekerheid te geven