Illustratie

Civis Mundi Digitaal #121

April 2022

Inhoudsopgave

Auteurs

In memoriam Novalis

Politiek en maatschappij

Totalitaire verleiding?
Mathieu Wagemans

Bespreking van Todd Huizinga, De nieuwe totalitaire verleiding, de wereldregering en de democratische crisis van Europa, Groningen, 2019

Paradox van vrijheid en gemeenschapszin
Erik Jansen

Bespreking van Gabriël van den Brink, Ruw ontwaken uit de neoliberale droom, Amsterdam, Prometheus, 2020.

De multiculturele samenleving
Erik Jansen

Yascha Mounk, Het grote experiment, waarom multiculturele samenlevingen uiteenvallen en hoe ze kunnen standhouden, Spectrum 2022, vert. van The Great Experiment, 2022.

Herman Hümmels
Klasse-migratie

Bespreking van van Ron Meyer, De onmisbaren, 2021 en Joris Luyendijk, De zeven vinkjes, 2022

Reset
Deel 4: Communitaire democratie

Herman Hümmels

Bespreking van Mark Elchardus, Reset. Over identiteit, gemeenschap en democratie. Uitg. Ertsberg, Aalter (BE), 2021

Oekraïne

Het bewogen verleden van Oekraïne
Jef Abbeel

Bespreking van Marc Jansen, Grensland. Een geschiedenis van Oekraïne. Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam/Antwerpen, maart 2022

Biografie van Zelensky
Jef Abbeel

Don Croonenberg, Zelensky: De clown tegen de tsaar. Uitg. Willems/Doorbraak, Noorderwijk, maart 2022

 

Russisch fascisme
Erik Jansen

Bespreking van Timothy Snyder, De weg naar onvrijheid, Rusland, Europa, Amerika. Ambo|Anthos, 2018.

 

Communicatie en kritisch denken

Empathische communicatie
Piet Ransijn

Bespreking van Erwin Tielemans, Verbindende communicatie werkt. Antwerpen/Apeldoorn, Garant Uitgevers, 2017, 5e druk 2022

Betuttelend denken en onwaarheden
Mathieu Wagemans

Bespreking van Jonathan Haidt en Greg Lukianoff, De Betutteling van de Amerikaanse Geest: hoe goede bedoelingen en slechte ideeën een generatie verpesten, Uitg. Ten Have, Utrecht, 2022

Technologie

Society 4.0
Herman Hümmels

Bespreking van Bob de Wit, Society 4.0: Resolving eight key issues to build a citizens society. Uitg. Vakmedianet 2021

Filosofie en ethiek

Leven en werk van Nietzsche in kort bestek
Piet Ransijn

Bespreking van Paul van Tongeren, Nietzsche. Amsterdam University Press, Elementaire deeltjes, 2016 (4e druk 2018).

De aardse natuurvisie van Nietzsche
Deel 3: Nietzsche’s antwoord op het nihilisme en consumentisme

Piet Ransijn

Bespreking van Henk Manschot, Blijf de aarde trouw: Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie. Amsterdam, Boom, 2016, 2020

Ontwikkelingssamenwerking

Bevoogdend onderwijs in naam van de beschaving
Fred de Haas

Bespreking van Ronald Donk, 'Beschaving, bekering en bevoogding', honderd jaar onderwijs op Curaçao, Aruba en Bonaire (1816-1916). LM Publishers, Volendam, 2019

De wereld in beweging

Milieu
Jan de Boer

De oorlog spaart ook het klimaat niet
Meer aandacht voor de leefomstandigheden van dieren
Soberheid is alleen mogelijk bij rechtvaardigheid en solidariteit
De doem van grondstoffen
Visserij, vissen en onnodig lijden

 

Europa
Jan de Boer

De Franse presidentsverkiezingen (deel 4)

Azië
Jan de Boer

Taiwan: het Oekraïne van China?

Amerika
Jan de Boer

Cuba: een bijzondere vorm van slavernij
Groenland en de oorlog in Oekraïne

Afrika
Jan de Boer

Nigeria: slachtoffer van zijn eigen olie

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl