Illustratie

Civis Mundi Digitaal #125

Augustus 2022

Inhoudsopgave

Dystopie

Superintelligentie: risico’s en pogingen om deze in goede banen te leiden
Piet Ransijn

Bespreking van Nick Bostrom, Superintellingence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford Univ. Press, 2014

Economie

Het liberalisme en de persoonlijke autonomie
Erik Jansen

Bespreking van Francis Fukuyama, Het liberalisme en zijn schaduwzijden. Verdediging van een klassiek ideaal, Atlas Contact, 2022. Vertaling van Liberalism and Its Discontents, 2022.

Basisinkomen van utopie naar realiteit
Erik Jansen

Bespreking van Jan Soons, Uit het neoliberale moeras. Naar een economie die dienstbaar is aan de mens. Elikser, 2022.

Macht
Herman Hümmels

Bespreking van Brian Klaas, Macht. Waarom verkeerde mensen het vaak voor het zeggen hebben en hoe het anders kan. Uitg. Nieuw Amsterdam, maart 2022

De informatiemaatschappij

Big Tech en de informatiemaatschappij in sociologisch en cultuurhistorisch perspectief
Deel 1: De opkomst van het otherdirected karaktertype

Piet Ransijn

Naar David Riesman e.a., The Lonely Crowd: A Study of the Changing American Character

Wetenschap en wereldbeeld

Schaduwdenkers, lichtzoekers en betrokkenheid-op-afstand
Toon van Eijk

Commentaar op Fresco Louise O. Nieuwe spijswetten. Over voedsel en verantwoordelijkheid. Uitg. Bert Bakker, Amsterdam, 2006

Het geloof in de wetenschap
Mathieu Wagemans

Bespreking van Ronald Meester, Wetenschap als nieuwe religie: Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde. Uitgeverij Ten Have, Utrecht, 2022 

Het knagende geweten van een openhartige hoogleraar
Toon van Eijk

Commentaar op: Imke de Boer (2022). Past het dier nog op ons bord? Uitg. Noordboek

Psychologie en psychiatrie

Identiteit en relaties
Herman Hümmels

Bespreking van Paul Verhaeghe, Intieme vreemden. Uitg. Lemniscaat, juni 2022

Kritiek op de psychiatrie
Mathieu Wagemans

Bespreking van C.F.van der Horst, De verborgen verschrikkingen van de psychiatrie, Stichting Per Veritatem Vis, 2022

Buitenland

China is zo erg nog niet
Jef Abbeel

Bespreking van Pascal Coppens, Kunnen we China vertrouwen? Een andere kijk op een land in transitie. Uitg. Pelckmans, Kalmthout/Van Duuren Management, Culemborg, maart 2022

Geschiedenis van Oekraïne
Jef Abbeel

Bespreking van Iaroslav Lebedynsky, Ukraine: Une histoire en questions. Uitgeverij L’Harmattan, Paris, juli 2022

Geschiedenis

Augustus
Machteld Roede

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

Wat als de Warme Golfstroom verdwijnt?
De gevolgen van ongeremde klimaatopwarming
Het Middellandse Zeegebied en de klimaatopwarming
China: grote droogte bedreigt de economie en de sociale stabiliteit

 

Azië
Jan de Boer

De strijd tegen corruptie in Vietnam

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl