Illustratie

Civis Mundi Digitaal #126

September 2022

Inhoudsopgave

Auteurs

Dystopie en technologie

Technology assessment in het spoor van Hannah Arendt
Erik Jansen

Bespreking van Lieve Goorden, De sprong in de techniek. ISVW Uitgevers, 2017.

Machtselite

De superklasse
Piet Ransijn

Bespreking van David Rothkopf, Superclass: The Global Power Elite and the World They are Making. Farrar, Straus and Giroux, 2009.

 

Het verraad van de elites
Piet Ransijn

Over Christopher Lasch, The Revolt of the Elites and the Betrayal of Democracy. Norton, 1996.

Eigendom, bewerkt citaat
Jan Chris Jansen

Economie en politiek

Burgerberaad
Erik Jansen

Bespreking van Eva Rovers, Nu is het aan ons. De Correspondent, 2022.

Het cynisme van links: eerst de klassenstrijd en daarna pas het klimaat
Erik Jansen

Bespreking van Arthur en Jarmo Berkhout, Antinihilisme: engagement in de 21e eeuw. Uitgeverij Pluim, 2022.

Depressie en neoliberalisme
Herman Hümmels

Bespreking van Bert van den Bergh, De schaduw van de zwarte hond: Depressie als symptoom van onze tijd. Uitgeverij Boom, 2019.

Informatiemaatschappij

Big Tech en de informatiemaatschappij in sociologisch en cultuurhistorisch perspectief
Deel 3: Cultuurhistorische context

Piet Ransijn

Naar W.H. von der Dunk, De verdwijnende hemel: Over de cultuur van Europa in de twintigste eeuw.

Big Tech en de informatiemaatschappij in sociologisch en cultuurhistorisch perspectief
Deel 4: De ontwrichtende overgang naar de informatiemaatschappij

Piet Ransijn

Naar Francis Fukuyama, De grote scheuring (The Great Disruption): De menselijke natuur en de reconstructie van de sociale orde.

Wetenschap als nieuwe religie
Herman Hümmels

Bespreking van Ronald Meester, Wetenschap als nieuwe religie: Hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde. Ten Have, 2022.

Wereldbeschouwing

Een bundel wijsheden van Confucius
Jef Abbeel

Bespreking van Carine Defoort en Paul van Els, Confucius spreekt: De Chinese meester zet ons aan het denken. Uitgeverij Pelckmans, 2021.

Geschiedenis

Biografie van Gorbatsjov
Jef Abbeel

William Taubmann, Gorbatsjov: Zijn leven en tijdperk. (Vertaling van Gorbachev: His Life and Times.
Uitgeverij Overamstel, 2017.

De Habsburgers en Oostenrijk
Erwin van de Pol

Bespreking van Martyn Rady, De Habsburgers. De opkomst en ondergang van een wereldmacht. Uitgeverij Spectrum, 2020.

Contacten tussen China en het Romeinse Rijk
Jef Abbeel

Bespreking van Andrea Balbo, Jaewon Ahn e.a., Confucius and Cicero: Old ideas for a new world, new ideas for an old world. Uitgeverij Walter De Gruyter, 2019.

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

Droogte en ons landbouwmodel
Onderhandelingen over de bescherming van de oceanen opgeschort
Klimaatopwarming? Daar vinden we wel een oplossing voor
Soberheid en volksgezondheidszorg
Een IPCC over gezondheid is beslist noodzakelijk
Hoe de uitstoot van broeikasgassen werkelijk te lijf te gaan
Biogas: meer nadelen dan voordelen

Europa
Jan de Boer

Babi Yar: een film die iedereen moet zien

Azië
Jan de Boer

Tadzjikistan: de massale onderdrukking van de Pamiri-minderheid
India: de vrijlating van verkrachters en het einde van de democratie
China: tegenstanders opgesloten in psychiatrische ziekenhuizen
China: Xi Jinping klaar voor een derde mandaat
De morele impact van politieke corruptie
Het failliet van Sri Lanka: meer dan een waarschuwing voor buurlanden

Amerika
Jan de Boer

Verenigde Staten: de tirannie van een minderheid
Algemene verkiezingen in Brazilië: Lula of Bolsonaro?

Afrika
Jan de Boer

Afrika en klimatologische onrechtvaardigheid

Gedichten

Nazomergedichten
Piet Ransijn

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl