Illustratie

Civis Mundi Digitaal #127

Oktober 2022

Inhoudsopgave

Auteurs

Informatiemaatschappij

De surveillance maatschappij
Deel 1: Opkomst van het surveillance kapitalisme

Piet Ransijn

Bespreking van Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the Frontier of Power. Profile Books, 2019

Economie, ecologie en politieke filosofie

De constructie van de wereld volgens Bruno Latour
Mathieu Wagemans

Bespreking van: Arjen Kleinherenbrink, De constructie van de wereld: De filosofie van Bruno Latour. Boom, 2022.

Marx bevrijd van zijn ideologische veren
Erik Jansen

Bespreking van Paul Cobben, Marx bevrijd, natuur en vervreemding in de 21e eeuw. Boom filosofie, 2022.

Gegijzelde economie
Herman Hümmels

Bespreking van Ron Stoop. De gegijzelde economie: Een reis door de tijd langs de vernietigende effecten van scheefgroei. Bot uitgevers, 2022.

Rechten en plichten van het burgerschap
Erik Jansen

Bespreking van Patrick Loobuyck, Burgerschap, politiek-filosofische perspectieven. Boom, 2022.

Demografie

Over bevolkingsgroei, bevolkingskrimp en de gevolgen
Patricia van Bosse

Bespreking van Paul Morland, Het Menselijk Getij, Hoe demografie de moderne wereld heeft vormgegeven. Atlas Contact, 2019 en Paul Morlan,d Tomorrow’s People, The Future of Humanity in Ten Numbers, Picador, 2021

Bewustzijn en samenleving

Verbindende communicatie
Piet Ransijn

Bespreking van Marshall Rosenberg, Geweldloze communicatie: Ontwapenen, doeltreffend verbindend. Lemniscaat, 2022.

Verschuiving van de ik-wij balans
Piet Ransijn

Naar Norbert Elias, Die Gesellschaft der Individuen, deel 3: 'Wandlungen der Wir-Ich Balance'.

Universeel bewustzijn, zelfverwerkelijking en de ik-wij balans
Piet Ransijn

Naar R.M. Bucke, Cosmic Consciousness; Walter Stace, The Teachings of the Mystics en Abraham Maslow, Psychologie van het menselijk zijn

Oekraïne en Rusland

Russische geschiedenis
Jef Abbeel

Bespreking van Orlando Figes, Het verhaal van Rusland: Mythe en macht. Vertaling van The Story of Russia. Uitg. Nieuw Amsterdam, 2022.

Kritiek op het nieuws over Rusland en Oekraïne
Jef Abbeel

Bespreking van Marie-Thérèse ter Haar, Rusland en het Westen: zijn zij nou gek of zijn wij het?
Ruslands actuele geschiedenis en de westerse verslaggeving hiervan. Uitgeverij Rusland en Oost-Europa Academie, januari 2022.

Corruptie

De wereld in beweging

Aarde en milieu
Jan de Boer

Klimaatopwarming… nou en? Er spelen toch belangrijker zaken?
De Europese Unie en illegale visvangst

Europa
Jan de Boer

De neergang van het Britse imperium
Europa en steenkool: een doorgeprikte mythe

Het Midden-Oosten
Jan de Boer

Het Ottomaanse imperium: zijn succes en zijn neergang
Iran: de haarlokken van de revolutie

Azië
Jan de Boer

Noord-Korea nucleair ontwapenen is een volkomen irreëel doel

Gedichten

Halloween
Piet Ransijn

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon

Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Sander Wieman
Emailadres: redactie@civismundi.nl