Illustratie

Civis Mundi Digitaal #41

november 2016

Inhoudsopgave

Religie

Onlangs verscheen de Nederlandse vertaling van Conclaaf, een thriller van de Britse besteller-auteur Robert Harris, over de verkiezing van een nieuwe paus en over het Vaticaan als broeinest van ambitie en bedrog. Hij schreef dat naar aanleiding van de recente pausverkiezing.

In dit nummer publiceren we een godsdienstsociologische analyse over de gevolgen van de verkiezing van de nieuwe en zo anders gezinde paus Franciscus, de belemmeringen en conflicten waarop hij stuit, en zijn kansen om het kerkelijke bestuursapparaat in beweging te krijgen. Dat wordt voorafgegaan door een analyse van de drie beheersingsstrategieën, die met name sinds de tweede helft van de 19e eeuw door het Vaticaan toegepast worden, met het oog op de groeiende invloed van onze moderne seculiere cultuur op de gelovigen.

Hierna wordt een grote bespreking gewijd aan de moeizame strijd voor kerkvernieuwing in de vorige eeuw onder een voorhoede van progressieve katholieke intellectuelen. Het gaat daarbij in het bijzonder om Tine Govaart-Halkes als gedreven activiste. Zij ette zich daarbij in het bijzonder in voor kerkvernieuwing in feministische zin, en voor feministische theologie als verrijking van de gangbare kerkelijke theologie. We sluiten dit thema af met een korte bespreking van 3 publicaties over de huidige religieuze identiteitscrisis, die ontstaan is als uitvloeisel van de serieuze religiekritiek sinds de Verlichting, waardoor het christendom veel van zijn eeuwenlang onaantastbaar lijkende geloofwaardigheid verloren heeft.

Groots en meeslepend wil ik leven met kerkvernieuwing in feministische zin als missie
Wim Couwenberg

Bespreking van: Annelies van Heijst & Marjet Derks, Catharina Halkes, ‘Ik verwacht iets groots’. Levenswerk van een feministisch theologe 1920-2011. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2016.

Religieuze identiteitscrisis (41)
Wim Couwenberg

Bespreking van:

- Hans Feddema, Een keizer zonder kleren. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016.

- Marnix Bieland, God is je vader niet. Hoe opheffing van religies de mens zal bevrijden. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016.

- Bespreking van: Taede Smedes, God, iets of niets? De postseculiere maatschappij tussen geloof en ongeloof. Uitgeverij Amsterdam University Press, Amsterdam, 2016.

Filosofie van de levenskunst

Bewustzijnsonderzoek

Eugenetica

Sociologie

Economie

Van het huidige neoliberaal geïnspireerde kapitalisme naar een post-kapitalistische samenleving
Guido Eekhaut

Geschiedenis

Nederlandse/Amerikaanse politiek

Waarom had Pim Fortuyn zoveel politieke aanhang en zoveel succes? Na een journalistieke nu ook een wetenschappelijk onderbouwde verklaring
Wim Couwenberg

Bespreking van: Clemens van Herwaarden, De liefde voor een leider. Uitgegeven in eigen beheer.

Corruptie en Integriteit

Recensie Narratives
Michel van Hulten

Bespreking van: Petrus C. van Duyne, Miroslav Scheinost, Georgios A. Antonopoulos, Jackie Harvey, Klaus von Lampe (eds.), Narratives on organised crime in Europe: criminals, corrupters & policy.

Democratie

Macht politieke partijen kortwieken is de boodschap. Maar hoe?
Sid Lukkassen

Bespreking van: Arnout Maat, De Particratie. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016.

Universiteit

Klimaatverandering

Ouderdom

Mededelingen

Gedichten

Cartoons

Informatie Civis Mundi

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Sander Wieman
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl