Illustratie

Civis Mundi Digitaal #50

September 2017

Inhoudsopgave

Islamproblematiek

De botsing van de premoderne islam met de moderne cultuur. De religieuze benadering van Goukens versus de culturele benadering van Pinto en anderen
Piet Ransijn

Bespreking van: David Pinto, De piramide van Pinto. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2017.

Fenomenologie

Geschiedenis van het Gouden Tijdperk

Algemene staatsleer en staatkunde

Leve het radicaal vrije individu, leve de radicaal vrije markt
Wim Couwenberg

Bespreking van: Zie Maarten Berg, Een studie over de slechtheid van de staat. Deel I: Vrijheid en dwang. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2016.

Nieuw pleidooi voor een wereldregering
Wim Couwenberg

Bespreking van: Dago Steenis, A World without States. Aspekt Publishers, Soesterberg, 2017.

Internationale politiek

Dienstverlening

Democratie

Weerbare democratie ter discussie
Wim Couwenberg

Aankondiging van: A. Ellian, G. Molier en B. Rijpkema (red.), De strijd om de democratie. Essays over democratische zelfverdediging. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2018.

Coöperatie

Nederlands volkslied

Midden-Oosten

Sociologie

Max Weber: interessante introductie op zijn inspirerende denkleven en zijn veelzijdige oeuvre
Wim Couwenberg

Bespreking van: Rudi Laermans en Dick Houtman, Weber. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2017.

Culturele antropologie

Australische economie

Oostenrijkse politiek

Sociale dumping

Internationalisme

Ons Erfdeel 60 jaar: Rubens, Vermeer, Bruegel: toeristische trekkers of artistieke toppers? Staat van de Unie 4: onze Oude Meesters in de wereld

Zaterdagmiddag 9 september 2017, 15 uur tot 17 uur

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Leopold De Waelplaats 2, 2000 Antwerpen

De toegang is gratis. Inschrijven via onserfdeel@onserfdeel.be

Journalistiek

Gedichten

Cartoons

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (oud)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Sander Wieman
Redactieadres: Akkerwindestraat 23, 3051LA Rotterdam
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: couwenberg@ese.eur.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.