Illustratie

Civis Mundi Digitaal #55

Februari 2018

Inhoudsopgave

Industrialisatie

Filosofie

Zingeving economie

Een leesgids van een erudiet
Lode Goukens

Boekbespreking: Hendrik Opdebeeck, Zingeving in economie. Een utopie? Kalmthout: Pelckmans Pro, 2016

Bewustzijnsontwikkeling

Scandinavië

Nederlandse taal

Engelse ziekte lijkt ongeneeslijk
Wim Couwenberg

Noodlottige gevolgen voor het Nederlands als respectabele Europese taal

Olympische Spelen

Integriteit en corruptie

Openbaar Bestuur

Democratie

Help, de democratie verdwijnt!
Geerten Waling

Bespreking van: Afshin Ellian, Gelijn Molier, Bastiaan Rijpkema (red.), De strijd om de democratie. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2018.

Chinese invloed

Sterven

Kort geboekt: De volle waarheid waar niet aan te ontkomen valt

Aankondiging van: Arthur Schitzler, Sterven. Novelle, vertaald door Jef Rademakers. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2018.

Brexit

Ecologische problematiek

Kort geboekt

Frans Verhagen, Begrijp jij Amerika nog?

Aankondiging van: Frans Verhagen, Begrijp jij Amerika nog? Amsterdam University Press, Amsterdam, 2018.

Progressieve hervorming islam

Aankondiging van: Ali Rizvi, De atheïstische moslim. Een weg van geloof naar rede. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2018.

Frankrijk

Gedichten

Wintergedichten
Piet Ransijn

Cartoons

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.