Illustratie

Civis Mundi Digitaal #57

April 2018

Inhoudsopgave

Europa

Literatuur en Filosofie

De literaire roman als praktische filosofie, deel 1
Helena Bloem

Bespreking van: Jeroen Vanheste, Denkende Romans. Uitgeverij Damon, Eindhoven, 2017.

Over geïdealiseerde liefde, bevlogen idealen en de aardse werkelijkheid
Piet Ransijn

Reactie op het artikel van Helena Bloem over Denkende Romans Jeroen Vanheste met Tolstoj, Beethoven en Slauerhoff als voorbeelden.

Syrië

Democratie

Seksualiteit

Geschiedenis

China

Rouwverwerking

Mondialisering

Corruptie

Afrika

Post-koloniale spanningen in Afrika
Jan de Boer

India

Posterijen

Afrekening

Socialisme

Antisemitisme

Gedichten

Cartoons

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.