Illustratie

Civis Mundi Digitaal #58

Mei 2018

Inhoudsopgave

Literatuur en Filosofie

De literaire roman als praktische filosofie, deel 2 (slot)
Helena Bloem

Bespreking van: Jeroen Vanheste, Denkende Romans. Uitgeverij Damon, Eindhoven, 2017.

Bewustzijnsevolutie

Filosofie

Europa

Economie

Naar een op waarden gebaseerde economie
Toon van Eijk

Bespreking en analyse van: Arjo Klamer, Doing the Right Thing: A Value Based Economy. 2017.2nd ed. London: Ubiquity Press.

Facebook

Democratie

Corruptie en integriteit

Socialisme

Constitutie

Beoordeling geschiedverloop

Minderheden

Taal

Ecologie

Elektrische auto

Syrië

Brazilië

Seksualiteit

Racisme

Troefkaart racisme
Lode Goukens

ICT

Postbezorging

Kort geboekt

Mark Rutte vs. Hannah Arendt: over de leugen in de politiek

Aankondiging van: Hannah Arendt, Het waagstuk van de politiek. Uitgeverij Klement. Utrecht, 2018.

Cartoons

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.