Illustratie

Civis Mundi Digitaal #61

Juli 2018 (I)

Inhoudsopgave

Ecomodernisme

Kritische kanttekeningen bij een nieuwe, ecomodernistische beweging
Toon van Eijk

Bespreking van: Marco Visscher en Ralf Bodelier (red.), Ecomodernisme. Het nieuwe denken over groen en groei. Nieuw Amsterdam, 2017.

Geschiedenis

Onttovering

De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld
Toon van Eijk

Bespreking van: Cees Buisman, De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld. Uitgeverij Bornmeer. Gorredijk, 2018.

Europa

Europa heeft behoefte aan een ander Europa
Jean Penders

Bespreking van: Koo van der Wal, Op zoek naar de ziel van Europa. Een cultuurfilosofische verkenning. Uitgeverij Gompel en Svacina. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, 2018.

Europees recht

Economie

Machtsmisbruik

Democratie

Media

Actualiteit Plato’s grot

Islamisering

Amerika

Wapenwedloop

Asielcrisis

Vluchtelingencrisis

Constitutionele rechtspraak

Indoctrinatie

Indoctrinatie 2.0
Lode Goukens

Duurzaamheidsconcept

Griekenland

Het verre Oosten

Brazilië

Italië

Spanje

Criminaliteit

Migratie

Boekaankondigingen

Het is waar. Hij neemt nooit meer op.

Aankondiging van: Geerteke van Lierop, Een zee van glas. Over de dood die het leven dichterbij brengt. Uitgeverij Ten Have, Utrecht, 2018.

De rol van Ritter bij het opvoeden van het volk

Aankondiging van: André Rutten*, De publieke man: Dr. P.H. Ritter Jr. als cultuurbemiddelaar in het interbellum. Dis. Open Universiteit, 2018.

Promotie: ‘Lessing en de ondergang van onze cultuur’

Aankondiging van: Wim Post, Theodor Lessings filosofie en de uitgaven van Europa und Asien 1914-1930: Das alte zwei-Esel-Problem

Hoe democratisch ben ik zelf?

Aankondiging van: Hubert Hermans, Bedreigde psychodiversiteit. Pleidooi voor een innerlijke democratie. Uitgeverij Gompel & Svacina. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch, 2018.

Moral enhancement

Aankondiging van: Jona Specker, Voorwaarden voor ethisch verantwoorde praktijken van morele mensverbetering. 2018.

Blindganger

Aankondiging van: Michael Ondaatje, Blindganger. Uitgeverij Nieuw Amsterdam. Amsterdam, 2018.

Sport

Justitie

Landbouw

Ideologie

Vroeg-christelijke geschiedenis

Gedichten

Cartoons

Mededelingen

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.