Illustratie

Civis Mundi Digitaal #65

September 2018 (I)

Inhoudsopgave

Civis Mundi

Boeiende reflectie op Couwenbergs Civis Mundi Jaarboek 2018
Paul Cliteur

Bespreking van: S.W. Couwenberg, Hoe universeel is de westerse idee van moderniteit? Civis Mundi Jaarboek 2018, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg 2018.

Ideologie

Spiritualiteit

Religie

Rechtspraak

Balkan

Brazilië

China

Ezels
Jan de Boer

Bourgeois cultuur

Politieke vernieuwing

Filosofie

Geneeskunde

Islamisering

Nepnieuws

Boekaankondigingen

Een roman die tekeergaat als een literaire storm

Aankondiging van: J.Z. Herrenberg, Nederhalfrond. Uitgeverij Wereldbibliotheek. Amsterdam, 2018.

Netflix en... Filosofie?

Aankondiging van: Ellen ter Gast, De dappere kijker. Waarom Netflix ons meer te bieden heeft dan Kant. Uitgeverij Klement, Utrecht, 2018.

Een geschiedenis van het katholicisme

Aankondiging van: Karim Schelkens, Paul van Geest en Joep van Gennip, Het katholicisme in Europa – Een geschiedenis. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2018.

Mededelingen

Cartoons

Algemene informatie Civis Mundi

Colofon (tm 79)

Directeur/hoofdredacteur: Em. prof. dr. S.W. Couwenberg       
Redactie: Piet Ransijn, Patricia van Bosse, Lode Goukens, Bastiaan Rijpkema, Geerten Waling, Sander Wieman
Redactieadres: IJsduiker 44, 2903 WC Capelle aan den IJssel
Telefoon: 010-4182580
Emailadres: redactie@civismundi.nl

Bestuur Stichting Civis Mundi

Prof. dr. S. Wim Couwenberg, voorzitter
Prof. dr. Paul Cliteur, vice-voorzitter
Mr. drs. Eva Eijkelenboom, secretaris
Mr. Herman-Jan Couwenberg, penningmeester

Leden
Mr. drs. Kai van der Kolk
Dr. Liesbeth Noordegraaf-Eelens
Dr. Hugo Verbrugh
Sander Wieman, BSc.