Illustratie

Civis Mundi Digitaal #69

Oktober 2018 (II)

Inhoudsopgave

Moderne wetenschap

Replicatie ter discussie
Bert Laeyendecker

Progressiviteit

In deze tijd is er op tal van terreinen sprake van een crisis rond woord en beeld. Representeren ze nog iets? Hebben ze ons nog iets te zeggen of is het gebakken lucht? Die representatiecrisis zien we niet alleen op het terrein van de religie, de kunst en de media, maar ook op dat van de (partij)politiek. Gaat het daar nog over iets reëels of wordt met allerlei ongrijpbaar geworden clichés uit het voorbije ideologische tijdperk een politiek schimmenspel opgevoerd ter instandhouding van de status-quo?

Ethiek

Religie

Radicalisme
Wim Couwenberg

Populisme

Literair populisme
Wim Couwenberg

Frankrijk

Brazilië

Noord-Korea

Geschiedenis

Recensie: De dure eed van Hannibal
Lode Goukens

Bespreking van: John Prevas, De dure eed van Hannibal. Uitgeverij Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2018.

Ludendorff als de eerste Nazi
Otto van de Haar

Bespreking van: Perry Pierik, Erich Ludendorff. Biografie. Uitgeverij, Aspekt, 2017.

Integriteit en corruptie

Wij publiceren hier een masterscriptie, op eigen naam en titel van de auteur, en steunend op de goedkeuring en positieve beoordeling door de Vrije Universiteit. Wij staan open voor meer masterscripties, op de wijze waarop we deze scriptie publiceren.

Geneeskunde

In nummer 68 is door een van onze medewerkers, de heer Maarten Rutgers, een pleidooi gehouden voor integrale zorg. In aansluiting hierop publiceren we in dit nummer een samenvatting van de Green Deal "Duurzame zorg voor een gezonde toekomst", pas ondertekend door minister Bruins voor Medische Zorg en Sport.

Economie

Japan

Ecologie

Boekaankondigingen

Conservatieve revolte

Aankondiging van: Merijn Oudenampsen, De conservatieve revolte. Uitgeverij Vantilt, Nijmegen, 2018.

Mededelingen