Over Civis Mundi

Civis Mundi is een maandelijks digitaal tijdschrift dat zich ten doel stelt een platform te vormen voor onderbouwde bezinning op onze samenleving en cultuur in nationaal en internationaal verband.

Het is onafhankelijk, en derhalve niet verbonden aan enigerlei politieke partij of maatschappelijke organisatie buiten de eigen stichting.

Civis Mundi combineert academisch niveau met algemene toegankelijkheid en speciale belangstelling voor vraagstukken op het gebied van sociale filosofie, milieu, economie, volksgezondheid, internationale verhoudingen, religie en spiritualiteit. Besproken onderwerpen worden zoveel mogelijk vanuit diverse vakgebieden en invalshoeken belicht. Zie hiervoor tevens het overzicht van auteurs.