Thema 1.1: Filosofische thematiek

Thema 1.1: Het westerse faustische mens- en wereldbeeld

Thema 1.2: Literaire thematiek

Thema 1.2: Naar een ecologisch georiënteerd humanisme

Thema 1.3: Reductionistisch mensbeeld ter discussie

Thema 1: Materialisme

Thema 1: Mens- en wereldbeeld

Thema 1: Mens- en wereldbeelden

Thema 1: Mens- en wereldbeelden (I)

Thema 1: Mens- en wereldbeelden (II)

Thema 1: Mens en wereldbeeld

Thema 2: Evolutie 2.0

Thema 2: Liberalisme als westerse beschavingstraditie

Thema 2: Neoliberalisme ter discussie

Thema 3: Grondslagen van ethiek, moraal en recht

Thema 3: Grondslagen van staat en recht

Thema 3: Neurosofie ter discussie

Thema 3: Ontmenselijkt mensbeeld hersenwetenschap ter discussie

Thema 4: Is de vraag naar de zin van ons bestaan en van de geschiedenis in het algemeen nog relevant?

Thema 4: Is de vraag naar de zin van ons bestaan nog relevant?

Thema 4: Is de vraag naar de zin van onze levensgeschiedenis en die van onze moderne westerse cultuur nog relevant?

Thema 5.1: Demografische crisisproblematiek

Thema 5.1: Religieuze identiteitscrisis

Thema 5.2: Financieel-economische crisis

Thema 5.2: Milieu- en klimaatcrisis

Thema 5.2: Nationale identiteitscrisis

Thema 5.2: Politieke identiteitscrisis

Thema 5.2: Religieuze identiteitscrisis

Thema 5.3: Ecologische crisis

Thema 5.3: Financieel-economische crisis

Thema 5.4: Ecologische achtergrond crisis

Thema 5.4: Maatschappelijke identiteitsproblematiek

Thema 5.5: Identiteitsproblematiek publieke omroep

Thema 5: Het crisiskarakter van deze tijd

Thema 5: Historische achtergrond actualiteit (geopolitiek en referendum op 6 april as.)

Thema 5: Identiteitscrisis als onderdeel van de huidige crisistijd

Thema 6.1: Staatkundige innovatie

Thema 6.1: Staatkundige innovatie/periodiek onderhoud democratie

Thema 6.1: Staatkundige tendenties

Thema 6.2: Staatkundige en constitutionele problemen

Thema 6: Nederlandse politiek

Thema 6: Politieke en bestuurlijke vernieuwing en problematiek

Thema 6: Staatkundige innovatie en staatkundige problemen

Thema 7: Actuele politieke problematiek

Thema 7: Filosofie van de geneeskunde en de maakbaarheid van de mens

Thema 7: Filosofie van de geneeskunde en maakbaarheid van de mens

Thema 7: Filosofie van de geneeskunst en maakbaarheid van de mens

Thema 7: Maakbaarheidsperspectief

Thema 7: Nieuw maakbaarheidsperspectief

Thema 8: Israëlisch-Palestijns conflict, een poging tot verheldering

Thema 8: Israëlisch-Palestijns conflict

Thema 8: Israëlisch-Palestijns conflict, een poging tot verheldering

Thema 8: Israëlisch-Palestijns conflict. Poging tot verheldering

Thema 8: Linkse thematiek en problematiek

Thema 9: Ontwikkelingsmogelijkheden en -problematiek derde levensfase

Thema 9: Ontwikkelingsmogelijkheden en problematiek derde levensfase

Thema 9: Ontwikkelingsproblematiek derde levensfase

Thema 9: Problematiek derde levensfase

Thema 9: Religie (christendom en islam) en politiek

Thema 10.1 Vragen van leven en dood: reïncarnatie?

Thema 10.1: Vragen over leven en dood: reïncarnatie?

Thema 10.2 Vragen van leven en dood: hulp bij zelfdoding

Thema 10.2: Vragen over leven en dood: hulp bij zelfdoding

Thema 10: Terrorisme

Thema 10: Vragen over leven en dood

Thema 10: Vragen van leven en dood

Thema 11: Filosofie van de levenskunst

Thema 11: Technologische revolutie

Thema 12: Drugsproblematiek

Thema 12: Ontwikkeling en problemen Lage Landen

Thema 13.1: Nederland

Thema 13.2: België

Thema 13: Corruptie en integriteit

Thema 13: De Lage Landen: ontwikkelingen en problemen

Thema 13: Debat over toekomst België en Benelux

Thema 13: Lage landen problematiek

Thema 13: Lage landen problematiek

Thema 13: Over de Lage Landen: ontwikkelingen en problemen

Thema 13: Toekomst Benelux

Thema 14: Het links-rechts schema ter discussie

Thema 14: Linkse thematiek

Thema 14: Progressiviteit als identiteitbepalende factor

Thema 14: Progressiviteit versus conservatisme

Thema 15: Ideologische profilering

Thema 15: Ideologische profilering met het ideologische tijdperk als hoogtepunt

Thema 15: Nostalgie naar ideologische profilering

Thema 15: Nostalgie naar ideologische profilering?

Thema 16.1: Op- en neergang CDA

Thema 16.2: Fortuyn en Wilders vergeleken

Thema 16: Het CDA, wat is dat voor een partij?

Thema 16: Het CDA en de PVV als politieke rivalen: een poging tot verheldering

Thema 16: Het CDA nader beschouwd

Thema 16: Over Abraham Kuyper anders dan als inspiratiebron en stuwende kracht van christelijke politiek

Thema 16: Positie CDA vergeleken met de Duitse CDU

Thema 16: Waarin onderscheidt het CDA zich van D’66?

Thema 16: christelijke politiek opnieuw ter discussie

Thema 17.1: EVP

Thema 17.2: Europees federalisme

Thema 17: De rechtsstaat en het politieke benoemingenbeleid in Nederland

Thema 17: Europese integratie versus Euroscepticisme

Thema 17: Europese integratie versus Euroscepticisme als achterhoedegevecht

Thema 17: Europese integratie versus Eurosceptische tegenbeweging

Thema 17: Europese integratie versus eurocentrische tegenbeweging

Thema 18: Is de ondergang van het Avondland nabij?

Thema 18: Is de ondergang van het Avondland nakende?

Thema 18: Kritische bezinning op Europa als bakermat van de moderniteit

Thema 19: Islamitisch terrorisme. De rol van Saoedi-Arabië als ideologisch voorbeeld van IS

Thema 19: Oorlog tegen terrorisme

Thema 19: Oorlog tegen terrorisme: evaluatie na 10 jaar

Thema 19: Terrorisme anno 2015

Thema 20: Integraal denken versus reductionistisch – analytisch denkwijze

Thema 20: Integraal mens- en wereldbeeld en duurzame ontwikkeling

Thema 20: Integraal versus reductionistisch-analytisch denken

Thema 21: Mensenrechten als kern van de liberale beschavingstraditie

Thema 21: Mensenrechten en volkenrecht

Thema 21: Mensenrecht en volkenrecht

Thema 22: Verbreiding moderniteit in liberale zin als nieuw algemeen menselijk patroon

Thema 23: Strategische toekomstverkenningen

Thema 24: Een kenterend mensbeeld?

Thema 25: Reflectie op de historische achtergrond van de actualiteit

Thema 25: Reflectie op historische achtergrond van de actualiteit

Thema 26: Corruptie en integriteit

Thema 26: Integriteit en corruptie

Thema 27: Digitale revolutie

Thema 27: Technologische revolutie

Thema 28: Discussieforum

Thema 29: Afrondende beschouwingen

Thema 29: Ter afronding: filosofische bespiegelingen

Thema 29: Verbreiding moderniteit in liberale zin als het nieuwe algemeen menselijk patroon

Thema 30. Commentaar op actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen

Thema 30: Filosofische bespiegelingen

Thema 30: Filosofische bespiegelingen en signalen

Thema 31: Italiaanse politiek

Thema 32: Gedichten

Thema 32: Nieuwe boeken

Thema 33: Gedichten over sterven en dood, samengesteld en ingeleid door Piet Ransijn